Opis kierunku studia podyplomowe MBA:

Głównym celem studiów podyplomowych MBA jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania sprawami firmy i pogłębienie umiejętności menadżerskich u słuchaczy.

Programy MBA zapewniają najwyższy poziom wtajemniczenia zawodowego dla osób, które piastują funkcje kierownicze i menadżerskie.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration kojarzy się w branży zarządzającej z prestiżem.

Absolwenci studiów MBA są uważani za profesjonalistów w każdym calu, dlatego wzbudzają duże zaufanie wśród swoich pracodawców.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych na kierunku ?

Studia są skierowane do osób, które aspirują do piastowania kierowniczych stanowisk lub już pełnią takie role.

Absolwent studiów podyplomowych zyska niezbędną wiedzę w zakresie sposobów i metod budowania wizerunku firmy, zarządzania talentami organizacji, działań na rzecz efektywnego finalizowania projektów firmy.

Studia MBA przygotowują do układania strategii, które zapewniają firmie korzyści finansowe i organizacyjne.

Dla kogo?

Zarządzasz kadrą, ale nie masz wykształcenia menadżerskiego?

Chcesz zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracę i zbudować wizerunek eksperta?

Chcesz kandydować na stanowisko w radzie nadzorczej spółek Skarbu Państwa.

Dyplom MBA potwierdza Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania sprawami firmy.

Zasady rekrutacji

W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby, które zajmują stanowiska kierownicze lub menadżerskie.

Kandydat musi przedłożyć dyplom ukończenia studiów (dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów), by móc brać udział w rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Studia MBA to studia dla ludzi biznesu wyposażą Cię w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej osoby zarządzającej.

Posiadanie dyplomu MBA daje Ci przewagę na rynku pracy.
Dlaczego?
MBA kształci profesjonalistów! Wie o tym każdy, kto poważnie podchodzi do spraw biznesowych.

Pracodawca zatrudniający naszego absolwenta ma gwarancję, że jest to odpowiedni człowiek, na odpowiednim stanowisku.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku ?

W programie studiów uwzględnione zostały wszystkie aspekty z zakresu zarządzania firmą.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod, technik i strategii, wykorzystywanych w obszarach:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • zarządzania marketingiem,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania zmianą,
 • aspektów prawnych regulujących działanie firmy,

Na studiach podyplomowych na kierunku MBA zdobędziesz także kompetencje stricte menadżerskie tj. przywództwo, techniki coachingowe i komunikacja biznesowa.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności w zakresie:
 • identyfikowania i rozwiązywania problemów firmy,
 • opracowywania strategii rozwoju firmy,
 • budowania eksperckiego wizerunku firmy,
 • dokonywania analiz finansowych,
 • efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • utrzymywania pozytywnych relacji biznesowych.