Studia jednolite magisterskie PSYCHOLOGIA

 

O kierunku Psychologia:

 • 5-letnie studia zapewniające doskonałe przygotowanie z zakresu psychologii zarówno pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym;

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna: zajęcia są prowadzone przez specjalistów – praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, neurologii;

 • Studia nastawione na zdobywanie umiejętności praktycznych, m.in. w ramach diagnozowania, profilowania, wydawania opinii, prowadzenia terapii czy wykorzystywania testów psychologicznych;

 • Możliwość współpracy z Instytutem Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu;

 • Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce – nasza oferta edukacyjna otrzymała akceptację Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

 • Szerokie perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów – możliwość znalezienia pracy m.in. w poradniach psychologicznych, szpitalach, prywatnych klinikach oraz gabinetach, ośrodkach terapeutycznych, czy placówkach edukacyjnych;

 • Studenci I roku studiów mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie, a także nawiązywać znajomości, podczas spotkań Psychologicznego Koła Naukowego “Mechanicy Psychiki”.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia

Psychologia Kliniczna i Osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

Psychologia biznesu

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Neuropsychologia

Studia na kierunku Nieuropsychologia przygotowują zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do zawodu psychologa, specjalizującego się w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z osobami, które posiadają deficyty neuropsychologiczne.

Sprawdź całą ofertę specjalności Neuropsychologia i przekonaj się, dlaczego to ścieżka kariery, w której zdecydowanie warto się kształcić!

Uzyskaj wszystkie informacje, jakich potrzebujesz na temat jednolitych studiów magisterskich na specjalności Neuropsychologia.

W ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym w modelu RealTime Online dla osób, które uzyskały tytuł magistra lub licencjata. Preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, resocjalizacja i pokrewne ( tok 3 letni). Po każdym innym kierunku, Dziekan na podstawie przesłanych dokumentów określa możliwość skrócenia toku studiów.

 • CZAS TRWANIA: Studia mają charakter intensywny i trwają w zależności od kwalifikacji Dziekana.

 • SPECJALNOŚCI: Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii student wybiera jedną z trzech specjalności: psychologia kliniczna i osobowości, psychologia w biznesie lub neuropsychologię.

 • ZASADY REKRUTACJI: W pierwszej kolejności, należy przesłać na adres Uczelni kopię suplementu do dyplomu lub indeksu z dotychczasowego toku studiów wyższych ( oraz wykaz ocen z studiów podyplomowych).

  Uczelnia niezwłocznie przystępuje do weryfikacji osiągnięć i informuje kandydata o możliwości podjęcia studiów 5-letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia.

  Po otrzymaniu informacji z Uczelni należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych i dokonać wpłat. W ciągu maksymalnie czterech tygodni od daty przyjęcia Uczelnia wyda decyzję ze szczegółowym wykazem różnic programowych.

Studia są uruchamiane od semestru zimowego (październik) oraz od semestru letniego (luty).

Co nas wyróżnia?

Przyjazna administracja

Formalności są sprowadzone do absolutnego minimum!

Wszelkie studenckie sprawy, a także wizyty w Dziekanacie odbędziesz za pomocą wewnętrznej sieci placówki.

Dostęp do Intranetu jest możliwy, dzięki dedykowanej platformie CloudA, zapewniającej wygodny dostęp do “uczelni w chmurze”.

Rozwój indywidualny

Zajęcia na naszej uczelni to szansa na własny rozwój i budowanie swojego warsztatu psychologicznego.

Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co daje możliwość wykazania się każdego studenta.

Studenci biorą udział także w praktykach studenckich, co pozwala im nawiązać bezpośrednio zetknąć się z pracą psychologa.

Kadra naukowa

Na Psychologii na WSB-NLU zajęcia są prowadzone przez praktyków, którzy nie tylko mają wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Są specjalistami w danej dziedzinie, a w ramach prowadzonych wykładów czy ćwiczeń, chętnie dzielą się know-how zawodu, pokazując studentom, jak rzeczywiście funkcjonuje praca psychologa “od zaplecza”.

Własny Instytut

WSB-NLU posiada Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej, który zajmuje się m.in. upowszechnianiem wiedzy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej.

To także miejsce, w którym studenci Psychologii mają możliwość zdobycia doświadczenia psychologicznego, integracyjnego, czy z zakresu zapobiegania kryzysom.

 

Kursy i studia podyplomowe

Jeśli jednolite studia magisterskie z Psychologii to jeszcze nie wszystko, co chcesz osiągnąć – możesz skorzystać z bogatej oferty kursów dodatkowych oraz studiów podyplomowych.

Dzięki nim zyskasz dodatkowe umiejętności z zakresu m.in. Studia podyplomowe z zakresu Psychologii

Psychologia Sądowa

Psychoonkologia

Neuropsychologia

Psychologia sportu

Psychotraumatologia

Psychoseksuologia

Uzależnienia behawioralne

Psychologia biznesu

Psychologia transportu

Nowość!

Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa

Nowość!

Testy psychologiczne w pracy psychologa

Nowość!

Psychogeriatria

 

Realizacja zajęć

Zajęcia na Psychologii są prowadzone w formie warsztatowej.

Głównym celem jest synergia teorii oraz praktyki. Stawiamy na uczenie projektowe czy analizę przypadków, co pozwala studentom lepiej poznać tajniki zawodu, daje dostęp do narzędzi psychologicznych i jest szansą poznania m.in. metod jakościowych i ilościowych niezbędnych w pracy.

oprócz uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach student uczęszcza na zajęcia specjalizacyjne oraz seminarium  magisterskie, doskonaląc się w wybranej przez siebie dziedzinie psychologii.

W trakcie studiów, będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka, jako przyszły psycholog rozwiniesz umiejętność: słuchania i obserwowania otoczenia, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi, a także diagnozowania problemów oraz trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka, zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w pracowniach multimedialnych w przyjaznej atmosferze, studia na tym kierunku.

Kierunek psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia.

neuropsychologia

Atuty kierunku Psychologia

Zachowanie

Dzięki jednolitym studiom magisterskim na kierunku Psychologia poznasz nie tylko podstawowe założenia psychologiczne, ale też lepiej zrozumiesz zachowanie swoje i innych osób.

Dzięki temu łatwiej będzie Ci odnaleźć się w świecie.

Podczas studiów dowiesz się, w jaki sposób postrzegamy siebie oraz innych ludzi, jak można efektywniej komunikować się z otoczeniem, a także poznasz powody, które mogą kierować niektórymi jednostkami.

Potencjał

Wykorzystaj potencjał, odkryj możliwości i daj sobie szansę na lepsze zrozumienie otaczającego Cię świata. Studia z Psychologii to świetna okazja, aby polepszyć swoje możliwości, ale też nabyć zupełnie nowe umiejętności.

Rozwiniesz się jako słuchacz, pogłębisz empatyczne podejście do świata i otaczającej Cię rzeczywistości, a także dowiesz się, jak wykorzystać swoje nowe możliwości w codziennej pracy.

 

Metody diagnostyczne

Studia z Psychologii to okazja, aby zdobyć praktyczne umiejętności, które sprawdzą się w zawodzie psychologa, coacha czy terapeuty.

Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą na określenie podłoża trudności danej osoby, dowiesz się, z jakich narzędzi korzystać podczas codziennej pracy.

Będziesz wiedzieć, jak korzystać i dobierać metody, aby wspierać nie tylko jednostki, ale też grupy.

Testy psychometryczne

Przygotowanie do pracy psychologa to także okazja do poznania wielu testów psychologicznych służących m.in. do diagnozowania preferencji zawodowych, badania inteligencji, określania funkcji poznawczych jednostki.

Dodatkowo poznasz też inne narzędzia psychometryczne, jak kwestionariusze osobowości i stresu czy wszelkie testy do diagnozowania dzieci.

Wiedza

Studia psychologiczne są skierowane do osób, które poszukują wiedzy – są głodne nowych informacji, chcą dowiedzieć się więcej o mechanizmach, które nami kierują oraz o ludzkiej psychice.

Nie tylko kształcisz swoje podstawowe umiejętności, czy zyskujesz bardziej interdyscyplinarną wiedzę.

Nasza uczelnia to szansa, by zrozumieć, jakie czynniki kierują człowiekiem, a także zyskać wiedzę z zakresu wszystkiego, co jest niezbędne w pracy psychologa zgodną z praktyką psychologiczną.

Na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

psychologia

Tajniki pomocy psychologicznej

Decydując się na studia psychologiczne- przede wszystkim lepiej rozumiesz tajniki pomocy psychologicznej.

Podczas toku studiów będziesz współpracować ze specjalistami i osobami, które na co dzień mają styczność z pracą psychologa lub terapeuty.

Dodatkowo masz możliwość poznania “od zaplecza” jak wygląda codzienność zawodu, który cię interesuje, dzięki Instytutowi Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU. Będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka.

Dlaczego warto studiować u nas Psychologię?

RealTime Online

Płatność ratalna

Szeroka oferta kursów

Doświadczona kadra

Stypendia i praktyki

psychologia