Certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością” 2024

W ramach Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu została wyróżniona za program studiów z dziedziny psychologii (jednolite magisterskie). Przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego na rok 2024 to istotne uznanie dla doskonałości tych programów. Świadczy ono o wysokiej jakości kształcenia, które nie tylko spełnia aktualne potrzeby rynku pracy, ale także przygotowuje studentów do wyzwań technologicznych przyszłości.