Studia podyplomowe

Dzisiejszy pracownik musi elastycznie dostosowywać się do potrzeb zawodu, tzn. zdobywać nową wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Proaktywna postawa pracownika daje możliwość awansu zawodowego i zwiększa jego konkurencyjność na rynku pracy.

Studia uzupełniające to świetna opcja, dla osób, które chcą się doszkolić, ale są także szansą na przebranżowienie się dla osób, które nie są szczęśliwe, wykonując swój zawód.

Studia podyplomowe zarządzanie

Studia te przygotują Cię do pracy z zasobami ludzkimi i projektami.

Studia podyplomowe zarządzanie — dla kogo?

Warunki, które musisz spełnić:

Rozpocznij naukę na studiach podyplomowych z zarządzania, jeśli masz tytuł:

 • licencjata,
 • inżyniera,
 • lub magistra.

Słowem, wystarczy tytuł absolwenta studiów wyższych oraz chęć zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności!

Możesz skorzystać z oferty, którą znajdziesz na naszej stronie. Zapraszamy!

Charakterystyka studiów podyplomowych z zarządzania

Czym jest zarządzanie- wprowadzenie.

Zarządzanie to przede wszystkim działania kierownicze.

Nauki o zarządzaniu, dostarczają wiedzy na temat o zarządzaniu projektami, zadaniami i zasobami ludzkimi. Studia o zarządzaniu to poznanie metod, które pomagają dobrze zaplanować, zorganizować, wyznaczyć cele i kontrolować procesy zachodzące w firmie. To także wiedza o zarządzaniu pracą innych osób, która umożliwia wprowadzenie sprzyjającej kultury organizacyjnej w firmie.

Studia o zarządzaniu — dla kogo?

Zależy Ci na rozkręceniu biznesu?

Podjęcie nauki na kierunku o zarządzaniu przyczynią się do Twojego awansu zawodowego?

Podjęcie studiów podyplomowych jest zmianą, której potrzebujesz, żeby pracować w kadrze kierowniczej?

Oferta studiów podyplomowych z zarządzania jest dla Ciebie! Z nami zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania przydatną w przyszłej pracy.

W zależności od studiów będziesz miał do czynienia z takimi tematami jak:

 • metody zarządzani w biznesie
 • zarządzanie projektami
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Kto może wybrać studia podyplomowe z zarządzania?

Ważne dokumenty do rejestracji! – Świadectwo ukończenia studiów wyższych.

Myślisz, że podyplomówka z zarządzania jest możliwa wyłącznie dla absolwentów administracji?

Nieprawda! W procesie rekrutacji nikt nie bierze pod uwagę kierunku studiów, które ukończyłeś.

Masz dyplom ukończenia studiów wyższych? – ta rekrutacja jest dla Ciebie!

Dla kandydatów przygotowaliśmy wiele różnych wariantów studiów na podstawie analizę rynku pracy. Dowiedz się więcej na stronie internetowej.

Program studiów a potencjalna praca

Wykładowca akademicki prowadzi zajęcia, korzystając z nowoczesnych narzędzi. Możesz spodziewać się różnych bloków tematycznych w zależności, w jakim kierunku zamierzasz zdobywać wiedzę.

Różne oblicza zarządzania.

Zarządzanie to bardzo obszerna dziedzina. Możesz wybrać studia podyplomowe z zarządzania:

 • zasobami ludzkimi,
 • projektami,
 • firmą,
 • finansami,
 • zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym,
 • Współczesna rachunkowość,
 • Promocja i techniki sprzedaży.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

To wiedza o sposobach:

 • pozyskania, rozwoju i utrzymania efektywnie pracującej kadry,
 • motywowania pracowników i wzajemnej komunikacji

Potencjalna praca — dział kadr, dział HR.

Zarządzanie jakością

To wiedza o:

 • metodach i technikach jakości
 • sposobach wdrażania i opracowania systemu kontroli jakościowej w firmie.

Zarządzanie jakością to odpowiedzieć na pytanie, jak dostarczyć produkt, który zaspokoi potrzeby i wymagania klienta.

Potencjalna praca — np. audytor jakości

Zarządzanie projektami

Osoba zarządzająca projektem ma umiejętności:

 • planowania,
 • rozdzielania zadań,
 • kontrolowania przebiegu zadań…

… żeby osiągnąć cele projektu.

Ponadto nauki o zarządzaniu projektami dają wiedzę o sposobie motywowaniu i koordynowania komunikacji między zespołem.

Potencjalna praca: Project Manager

Zarządzanie firmą

Wiedza o technikach i metodach wykorzystywanych w zarządzaniu firmą.

Potencjalna praca: własna działalność, analityk, planista

Zarządzanie finansami

Wiedza o sposobach podejmowania decyzji finansowych (inwestowanie, zarządzanie ryzykiem oraz pozyskiwanie kapitału) w małej i wielkiej firmie. Jaka praca po kierunku zarządzanie finansami?

Potencjalna praca: kontroler finansowy, specjalista ds. finansów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

Specjalizacja dla osób, które chcą dowiedzieć się o metodach zarządzania w branżach: turystycznej, restauracyjnej.

Potencjalna praca: menedżer hotelu, restauracji i innego obiektu usługowego.

Współczesna rachunkowość

Wiedza o zarządzaniu jest uzupełniona o wiadomości z zakresu rachunkowości, finansów i prawa podatkowego.

Potencjalna praca: dyrektor ekonomiczny

Promocja i techniki sprzedaży

Jak wskazuje nazwa, wiedza o metodach zarządzania uzupełniona jest. o:

 • techniki sprzedaży,
 • psychologiczne aspekty sprzedaży i negocjacji,
 • wiedzę o strukturach handlowych i nauczą się negocjacji.

Potencjalna praca: specjalista ds. sprzedaży, doradca klienta, menedżer produktu czy lider zespołu sprzedażowego.

Co po ukończeniu studiów?

Student zarządzania dostaje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W zależności od wyboru studiów podyplomowych może pracować w różnych branżach. Może będzie pracował certyfikowany trener biznesu, ukończy studia jako specjalista ds. sprzedaży, doradca klienta, menedżer produktu czy lider zespołu sprzedażowego.