Szkoła Psychoterapii WSB-NLU

Studia podyplomowe w szkole psychoterapii to propozycja dla absolwentów kierunków lekarskich lub mgr psychologii,  którzy chcą rozszerzyć i pogłębić wiedzę z technik terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie zajęć słuchacze poznają praktyczne zasady dotyczące stosowania narzędzi do pracy psychoterapeutycznej.  Szkoła psychoterapii RealTime Online powstała z myślą o psychologach oraz absolwentach kierunków medycznych. 

Psychoterapia poznawczo -behawioralna – jak wygląda program?

Program studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej uwzględnia główne obszary tematyczne: 

MODUŁ I – 4 semestry – zakończony EGZAMINEM POZIOMU I

Zajęcia z zakresu psychopatologii i nauki psychoterapii poznawczo-behawioralnej w wymiarze 795 godzin
Program obejmuje szeroki zakres tematyczny, między innymi:

 • teorię i praktykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
 • techniki terapeutyczne,
 • relacje terapeutyczne,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia odżywiania się,
 • psychopatologię,
 • formy psychoterapii. 

MODUŁ II – 4 semestry – zakończony EGZAMINEM POZIOMU II

 • Superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 225 godzin. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.
 • Rozwój osobisty w wymiarze minimum 100 godzin. Rozwój osobisty to rodzaj pracy własnej, czyli psychoterapia własna, udział w treningach, warsztatach itp. podczas których pracuje się nad własnymi mechanizmami psychicznymi (Uczelnia zapewnia w ramach kształcenia 90 godzin natomiast 10 godzin jest do zrealizowania w ramach pracy własnej).
 •  Staż kliniczny w wymiarze 400 godzin. W tym:
  – 140 godzin zegarowych musi odbyć się w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
  – 260 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. 

Dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej kładą szczególny nacisk na takie kwestie jak: superwizja, rozwój osobisty czy staż kliniczny. Celem superwizji jest wsparcie terapeuty w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się na różnych etapach terapii.

Rozwój osobisty ma na celu rozpoznanie i odpowiednie poradzenie sobie z własnymi problemami, które wynikają z osobistego zaangażowania w proces terapeutyczny.

Słuchacze biorą udział w treningach, warsztatach czy psychoterapii indywidualnej, np. w poradni zdrowia psychicznego, oraz innych szkoleniach organizowanych przez uczelnię.

Warunki uzyskania dyplomu Szkoły Psychoterapii

Podstawowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest odbycie stażu klinicznego w wymiarze 360 godzin. Słuchacz musi zrealizować 120 godzin na oddziale psychiatrycznym (całodobowym bądź dziennym) oraz 240 godzin pracy klinicznej.

Staż odbywa się pod okiem specjalistów, do których zaliczają się m.in. psychiatra, psycholog kliniczny czy psychoterapeuta. Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Cel studiów 

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty. 

Słuchacze uzyskują praktyczne przygotowanie do pracy z pacjentami, u których występują problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

Bardzo dużą wagę przykłada się do ćwiczeń praktycznych i analizy jednostkowych przypadków. Studenci będą zdobywać wiedzę na temat możliwych do zastosowania technik poznawczych oraz technik behawioralnych. Poznają rolę relacji terapeutycznej w procesie terapii. 

Szkoła Psychoterapii – czy to formuła dla każdego?

To co wyróżnia studia podyplomowe RealTime Online z zakresu psychoterapii to forma prowadzonych zajęć. Słuchacze kursu uczestniczą w zajęciach w systemie CloudA. Wszystkie ćwiczenia i wykłady odbywają się w module multitransmisji, który umożliwia skuteczne kształcenie na odległość.

Warto przy tym zaznaczyć, że zajęcia są streamowane w czasie rzeczywistym, natomiast wykłady dodatkowo nagrywane, dzięki czemu słuchacz ma możliwość odtworzenia ich w dowolnym momencie.

Biorąc pod uwagę, że wśród uczestników kursu znajdują się osoby, które prowadzą aktywne życie zawodowe i nie mogą pozwolić sobie na połączenie tradycyjnego studiowania z rozwojem kariery, system RealTime Online wydaje się najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Psychoterapeuta — jak nim zostać?

Studia podyplomowe RealTime Online, przygotowujące do wykonywania zawodu psychoterapeuty pracującego w nurcie poznawczo-behawioralnym, są dostępne dla osób z wykształceniem lekarskim lub psychologicznym.

Program studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii w modelu RealTime Online umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w nurcie poznawczo-behawioralnym z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu, uczestnicy mają szansę brać udział w zajęciach na żywo, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i terapeutów, bez konieczności rezygnacji z obecnych zobowiązań zawodowych.

Szkoła Psychoterapii — czas trwania studiów podyplomowych

Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej to studia podyplomowe, realizowane w trakcie 8 semestrów.

Jak zapisać się do Szkoły Psychoterapii?

Kandydaci na studia podyplomowe muszą uiścić trzy opłaty — rekrutacyjną (85 zł), wpisową (850 zł) oraz czesne (35 600 zł).

Słuchacze mogą rozłożyć koszty studiów na 40 rat (890 zł miesięcznie).

Jak informuje kierownik studiów, stawka obejmuje zajęcia za superwizje grupową (stawka nie obejmuje terapii własnej).