Analityk biznesowy

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą pracować jako analitycy biznesowi – budować bazy danych i nimi zarządzać. 
Korzyści: Umiejętność projektowania, wdrażania i korzystania z nowoczesnych baz danych. Możliwość pracy w jednym z obecnie najlepiej opłacanych zawodów.
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat w roku po 618 zł

Opis

Warto zostać analitykiem biznesowym z kilku powodów:

 • Wysokie zapotrzebowanie na analityków biznesowych: W dobie rosnącej ilości danych i potrzeby podejmowania opartych na dowodach decyzji, analitycy biznesowi są coraz bardziej poszukiwani przez przedsiębiorstwa. Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią analizować dane, dostarczać cenne wnioski i rekomendacje biznesowe.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego: Praca jako analityk biznesowy może być wspaniałą drogą do rozwoju zawodowego. Analitycy biznesowi mają możliwość rozwijania swoich umiejętności analitycznych, technicznych i przywódczych. Mogą również specjalizować się w określonych obszarach, takich jak analiza danych, business intelligence, zarządzanie ryzykiem czy strategie biznesowe.
 • Wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych: Analitycy biznesowi odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Ich analizy i rekomendacje mają bezpośredni wpływ na strategie, efektywność operacyjną, zysk i wzrost przedsiębiorstwa. Bycie analitykiem biznesowym daje możliwość wpływania na kształtowanie sukcesu organizacji.
 • Wieloaspektowa praca: Analitycy biznesowi mają okazję współpracować z różnymi działami i zespołami w organizacji. Ich praca jest zwykle zróżnicowana i obejmuje analizę danych, opracowywanie raportów, prezentowanie wyników, współpracę zespołową i rozwiązywanie problemów biznesowych. To pozwala na ciągłe uczenie się i rozwijanie różnorodnych umiejętności.
 • Wyjątkowe wyzwania i satysfakcja: Praca analityka biznes

 

Dla kogo?

Studia I stopnia o specjalności Analityk biznesowy są skierowane do osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu analizy i zarządzania biznesem. Ten kierunek studiów jest idealny dla osób, które są zafascynowane analizowaniem danych, interpretowaniem trendów rynkowych i przekładaniem ich na strategie biznesowe.

Studia na specjalności Analityk biznesowy są przeznaczone zarówno dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą rozpocząć swoją ścieżkę zawodową, jak i dla osób, które już pracują w dziedzinie biznesu i pragną poszerzyć swoje umiejętności analityczne. Program studiów zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy jako analityk biznesowy w różnych sektorach i branżach.

Studenci studiów na specjalności Analityk biznesowy będą zdobywać umiejętności związane z analizą danych, wykorzystywaniem narzędzi i technik analitycznych, a także zarządzaniem informacją biznesową. Będą mieli okazję poznać podstawy marketingu, finansów, zarządzania projektami, statystyki i technologii informatycznych. Ponadto, studenci będą uczestniczyć w praktycznych projektach, które pozwolą im zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Studia I stopnia o specjalności Analityk biznesowy są idealne dla osób, które mają umiejętności analityczne, logiczne myślenie, zdolności do pracy z danymi oraz umiejętność przekładania wyników analiz na praktyczne rekomendacje i strategie biznesowe. Absolwenci tego kierunku studiów będą w stanie pracować jako analitycy biznesowi, konsultanci ds. analizy danych, specjaliści ds. badania rynku, a także będą mieć możliwość rozwoju kariery w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych.

Studia I stopnia o specjalności Analityk biznesowy na Akademii Wiedzy Praktycznej oferują unikalne podejście do nauki, łącząc teorię z praktyką. Programy studiów są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, a studenci mają możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych i projektach z prawdziwymi danymi. To umożliwia im zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Program studiów

Charakter studiów na AWP ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Dzięki temu nasi studenci wykształcają wiele umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. W trakcie całego toku studiów, będziesz uczestniczyć w takich zajęciach jak, m.in.:

 • Podstawy zarządzania,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Raportowanie i analiza danych,
 • Badania marketingowe,
 • Systemy informatyczne,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Bazy danych.

Pełny program (kliknij link)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu do nas elektronicznego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz login i hasło do systemu rekrutacyjnego
 • W systemie rekrutacyjnym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji który zamyka się w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy licencjackiej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz wzór świadectwa ( kliknij linka)

Perspektywy zawodowe

Bez przeszkód będziesz mógł rozpocząć karierę jako:

 • Analityk biznesowy,
 • Analityk procesów firmowych,
 • Kierownik projektów,
 • Członek zespołów analitycznych,
 • Analityk danych finansowych,
 • Analityk ryzyka działań biznesowych,
 • Analityk procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.