Edukacja włączająca

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla nauczycieli szkół specjalnych lub oddziału specjalnego którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów  I lub II stopnia, lub też jednolitych magisterskich którzy posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu, oraz dla nauczycieli którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Edukacja włączająca to studia podyplomowe, które stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów w Polsce.

To program stworzony przez specjalistów, którzy w sposób praktyczny przekazują wiedzę oraz narzędzia służące do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji czy terapii dzieci i uczniów o specjalnych potrzeba integracyjnych i rozwojowych. Chcesz rozpocząć Edukację włączającą? Postaw na najlepszą ofertę studiów podyplomowych – wybierz AWP

Program studiów podyplomowych Edukacja włączająca

Edukacja włączająca to studia podyplomowe o bardzo praktycznym charakterze. W trakcie ich trwania dowiesz się, na czym polega diagnostyka w pedagogice specjalnej, czym jest dydaktyka specjalna oraz jak wykorzystywać edukację integracyjną, oraz włączającą.

Program studiów Edukacja włączająca jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje 180 h praktyk.

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów podyplomowych Edukacja włączająca?

Edukacja włączająca to kierunek studiów podyplomowych, który pozwala słuchaczom zyskać wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością. To program, dzięki któremu można nabyć umiejętności m.in. do prowadzenia terapii z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Dzięki studiom podyplomowym Edukacja włączająca, nasi absolwenci zyskują możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób pracować z rodzinami osób z niepełnosprawnością. Wiedzą, jak trafnie dobierać oraz stosować metody działań edukacyjnych, by angażować do edukacji wszystkie osoby. Ma to również na celu usprawnienie społeczne osób z niepełnosprawnością.

Słuchacze Edukacji włączającej nabywają praktyczne umiejętności, które są niezbędne w pracy w różnego typu placówkach wychowawczych i edukacyjnych. Zdobyte wykształcenie pozwala również na pracę rewalidacyjną.

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
  • a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
   lub
  • b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez nasz zespół.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Jak długo trwają studia podyplomowe Edukacja włączająca?

Studia podyplomowe Edukacja włączająca trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt studiów podyplomowych Edukacja włączająca

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana adresowana jest do absolwentów szkół wyższych:
 • mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi lub nauczania przedmiotu, ale nie mają przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • lub mają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej i chcą je uzupełnić, poszerzyć;
 • lub ukończyły psychologię.

 

Program studiów

Edukacja włączająca to studia podyplomowe o bardzo praktycznym charakterze. W trakcie ich trwania dowiesz się, na czym polega diagnostyka w pedagogice specjalnej, czym jest dydaktyka specjalna oraz jak wykorzystywać edukację integracyjną, oraz włączającą.

Program studiów Edukacja włączająca jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje 180 h praktyk.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata wpisowego to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzi n: 120 (projekt: 120)

Forma zaliczenia przedmiotu: Z

Opis przedmiotu:

Praktyka realizowana podczas studiów podyplomowych z zakresu Edukacji włączającej ma na celu

opanowanie efektów uczenia się przypisanych modułowi. Praktyki można realizować w przedszkolach,

szkołach oraz innych placówkach systemu oświaty.

Treści programowe:

1. Specyfika organizacji (przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty).

2. Specyfika edukacji włączającej dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu

oświaty i poza nimi.