Informatyka (studia inżynierskie)

5 380

Czas trwania: 7 semestrów
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które posiadają zdaną maturę, absolwentów kierunków technicznych i matematycznych, pasjonatów informatyki, nowych technologii i informatyki. 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów inżynierskich, umiejętność programowania, tworzenia aplikacji webowych i mobilnych lub projektowania grafiki. 
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat semestralne po 538  zł

 

Brak w magazynie

Opis

Informatyka – studia inżynierskie to studia, które stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę informatyków i developerów w Polsce.

Programiści są dziś na wagę złota – jednak, aby podjąć pracę w tym zakresie, niezbędna jest odpowiednia wiedza. Możesz ją zdobyć decydując się na studia inżynierskie I stopnia na AWP. Postaw na kierunek Informatyka i specjalność Programista aplikacji biznesowych, by w pełni decydować o swojej przyszłości.

Program studiów inżynierskich Informatyka:

Studia o specjalności Programista Aplikacji Biznesowych skierowane są dla miłośników informatyki, komputerów oraz internetu. To mocno praktyczny kierunek, w którym stawiamy przede wszystkim na zdobycie umiejętności pisania aplikacji biznesowych. Dzięki studiom na AWP bez trudu opanujesz wiedzę niezbędną w pracy programisty. Studia Programista Aplikacji Biznesowych adresowane są dla tych, którzy chcą nauczyć się tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych, a także przygotować się praktycznie do zawodu programisty.

Grafik komputerowy to specjalność, która daje Ci możliwość zdobycia wiedzy oraz kompetencji, które są niezbędne w pracy zawodowej. Program studiów na AWP przede wszystkim opiera się na kształceniu praktycznym. Stawiamy duży nacisk na zajęcia ćwiczeniowe, projektowanie i tworzenie zasobów graficznych.

Większość prowadzonych zajęć w toku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka ma aspekt praktyczny, co daje wysokie efekty pod względem przyswajania wiedzy, zdobywania zdolności analitycznych, pracy w grupie, jak również wykorzystania zdobytych umiejętności w tzw. środowisku produkcyjnym.

Celem nauczania na kierunku Programista gier komputerowych jest stworzenie własnej gry, zaczynając od fazy projektowania, implementowania założeń przez tworzenia zasobów graficznych, aż po różne sposoby marketingu/promowania gier zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas pracy każdego zespołu produkującego gry. Dzięki temu nasi absolwenci od razu mogą przećwiczyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a zarazem zdobyć doświadczenie, które jest niezbędne na rynku pracy.

Program studiów obejmuje 900 h praktyk.

Kryteria przyjęcia

Jedynym kryterium przejęcia jest posiadanie zdanej matury.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez nasz zespół.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

 

Jak długo trwają studia inżynierskie na kierunku informatyka?

Studia trwają 7 semestrów i kończą się praktykami oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów.

 

 

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana adresowana jest do osób, które posiadają zdaną maturę lub absolwentów szkół wyższych.

Program studiów

Program studiów zawiera jedynie umiejętności i wiedzę niezbędne do codziennej pracy lub samodzielnego tworzenia gier, aplikacji czy też po prostu programowania. 

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wypełnienie wskazanych niżej wymagań:

  • wysłanie formularza zgłoszeniowego
  • załączeniu do systemu zgłoszeniowego dokumentów: świadectwo maturalne, kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm) i dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

Opłaty

Czesne za rok studiów wynosi 5380 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 538 zł.

Jednorazowa opłata wpisowego to 215 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub ze środków unijnych.

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku.

Praktyka zawodowa

Liczba godzi n: 900 (projekt: 900)

Forma zaliczenia przedmiotu: Z

Opis przedmiotu:

Sześciomiesięczna praktyka zawodowa realizowana podczas studiów na profilu praktycznym jest jednym z najważniejszych elementów programu kształcenia. Praktyce przypisano 900 godzin i 30 punktów ECTS. Stanowi istotne uzupełnienie i rozwinięcie treści teoretycznych i praktycznych omawianych na zajęciach. Studenci podczas praktyk w wybranych organizacjach rozwijają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące konkretnych problemów i spraw z którymi borykają się organizacje. Praktyki stanowią również istotny atut, ważny na rynku pracy podczas poszukiwania przez absolwentów pierwszej pracy. Dzięki takim bowiem praktykom zawodowym absolwenci są lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Sposób realizacji praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych. Studenci mogą odbywać praktykę w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię, w miejscach zaproponowanych przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych)lub starać się o uwzględnienie doświadczenia zawodowego w miejsce praktyk (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Informatyka (studia inżynierskie)”