Analityk Cyberbezpieczeństwa

Czas trwania: 7 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą pracować w działach bezpieczeństwa IT, zajmować się kwestią cyberbezpieczeństwa. 
Korzyści: dyplom inżyniera oraz najświeższa wiedza dot. cyberbezpieczeństwa.
Roczne czesne: 7380 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 738 zł 

Kategoria:

Dla kogo?

Studia inżynierskie na kierunku informatyka, specjalność Analityk Cyberbezpieczeństwa, to 3,5-letnie studia, które kształcą specjalistów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania ryzykiem i ochrony danych. Program nauczania skupia się na projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami zabezpieczeń oraz na analizie i zwalczaniu zagrożeń cybernetycznych.

Studia są adresowane dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz tym, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dla kandydatów ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu programowania, sieci komputerowych i systemów operacyjnych.

Po ukończeniu studiów, absolwenci będą posiadać wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów informatycznych, sposobów ich zapobiegania i zwalczania, a także umiejętności analityczne w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Będą mogli pracować w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa IT, w firmach audytorskich, w instytucjach rządowych i sektorze obronnym oraz w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów zabezpieczeń informatycznych.

Warto zwrócić uwagę na to, że branża cyberbezpieczeństwa jest wciąż rozwijająca się i rosną zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Studia na specjalności Analityk Cyberbezpieczeństwa mogą być więc dobrą drogą kariery dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa informatycznego.

Program studiów

W toku studiów Analityk Cyberbezpieczeństwa, będziesz uczestniczyć m.in. w takich zajęciach specjalnościowych, jak:

 • Algorytmy i struktury danych,
 • Matematyka dyskretna,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Programowanie w C++,
 • Podstawy inżynierii oprogramowania,
 • Programowanie w Java,
 • Interakcja człowiek-komputer,
 • Inżynieria systemowa,
 • Laboratorium Hack The Box,
 • Sieci komputerowe,
 • Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej,
 • Administracja danymi osobowymi,
 • Audyt bezpieczeństwa danych i analiza zagrożeń,
 • Zarządzanie projektami,
 • Internet rzeczy,
 • Inżynieria zwrotna, e2
 • Kryptografia.

Zobacz pełny program studiów ( kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały rok studiów wynosi 7380zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 738 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,inżynier”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku Informatyka i specjalności Analityk Cyberbezpieczeństwa, możesz zdobyć pracę jako:

 • Analityk bezpieczeństwa w organizacjach prywatnych lub państwowych,
 • Funkcjonariusz wywiadu,
 • Specjalista ds. zarządzania kryzysowego,
 • Administrator danych osobowych,
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego w firmach prywatnych lub instytucjach publicznych,
 • Szkoleniowiec ds. bezpieczeństwa informatycznego,
 • Specjalista ds. ochrony informacji wrażliwych,
 • Specjalista ds. audytów informatycznych.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.