Programista Aplikacji Biznesowych

Czas trwania: 7 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą nauczyć się programowania aplikacji biznesowych w nowoczesnych językach programowania
Korzyści: tytuł inżyniera oraz praktyczne umiejętności programowania.
Roczne czesne: 7380 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 738 zł

Kategoria:

Dla kogo?

Studia inżynierskie na kierunku informatyka, specjalność Programista Aplikacji Biznesowych to oferta edukacyjna skierowana do osób zainteresowanych projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania biznesowego. Program nauczania został opracowany w taki sposób, aby absolwenci zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu programowania aplikacji z wykorzystaniem różnych języków programowania, w tym m.in. Java, C#, Python, a także wiedzę z zakresu baz danych, narzędzi programistycznych oraz projektowania systemów informatycznych.

Studia te kierowane są do osób z wykształceniem średnim, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania aplikacji biznesowych. Ponadto, osoby zainteresowane tą specjalnością powinny mieć zdolności analityczne, logiczne myślenie, umiejętność pracy w zespole oraz zapał do nauki. Studenci zdobywają umiejętności pozwalające na tworzenie oprogramowania, które sprosta wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw, zapewniając skuteczną obsługę procesów biznesowych i sprzyjając efektywności organizacyjnej.

Absolwenci specjalności Programista Aplikacji Biznesowych mogą znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych, korporacjach, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz innych podmiotach gospodarczych, które wymagają wdrożenia specjalistycznych rozwiązań informatycznych. Mogą pełnić funkcje programistów, analityków biznesowych, specjalistów ds. wdrożeń systemów, konsultantów IT czy też projektantów systemów informatycznych. Praca w branży IT zapewnia stałe perspektywy rozwoju i wysokie wynagrodzenia, co stanowi kolejną zaletę dla osób zainteresowanych tym kierunkiem kariery.

Program studiów

W trakcie całego toku studiów, studenci kierunku Informatyka o specjalności Programista Aplikacji Biznesowych, będą brać udział w zajęciach jak:

 • Algorytmy i struktury danych,
 • Programowanie w C++,
 • Podstawy inżynierii oprogramowania,
 • Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej,
 • Tworzenie interfejsów użytkownika,
 • Grafika komputerowa,
 • Programowanie w PHP,
 • Programowanie desktopowych aplikacji biznesowych,
 • Projektowanie mobilnych aplikacji biznesowych,
 • Programowanie zaawansowanych serwisów internetowych itp.

Zobacz pełny program kierunku ( kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu do nas elektronicznego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz login i hasło do systemu rekrutacyjnego
 • W systemie rekrutacyjnym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji który zamyka się w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały rok studiów wynosi 7380zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 738 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,inżynier”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci  na kierunku Programista Aplikacji Biznesowych kończąc studia są znakomicie przygotowani do podjęcia pracy jako programiści. Maja szansę znaleźć zatrudnienie jako:

 • Software Engineer,
 • Developer,
 • Tester aplikacji,
 • Software Architect,
 • UI Designer,
 • Backend Developer,
 • System Engineer,
 • Web Developer.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.