Logopedia

5 950

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla absolwentów studiów magisterskich m.in. polonistyki, psychologii, resocjalizacji, kierunków wokalno-aktorskich oraz medycznych, pielęgniarstwa czy fizjoterapii. Głównymi adresatami są osoby po kierunkach humanistycznych i pedagogicznych
Korzyści: dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego rocznego na 20 rat po 297,50 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Postaw na studia podyplomowe na kierunku Logopedia, by zyskać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia z prawidłowym rozwojem mowy.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór AWP.

Logopedia – dla kogo to odpowiedni kierunek?

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia są przeznaczone dla osób, które chcą zainwestować w swój rozwój. Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich m.in. polonistyki, psychologii, resocjalizacji, kierunków wokalno-aktorskich oraz medycznych, pielęgniarstwa czy fizjoterapii. Głównymi adresatami są osoby po kierunkach humanistycznych i pedagogicznych.

Celem studiów  jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Logopedia?

 

Zgodnie z § 20 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3, § 4 i § 1517, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia wyższe w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Logopedia mogą być zatrudniani m.in. w resortach zdrowia, gabinetach logopedycznych, czy pracować w poradniach pedagogicznych. Kierunek jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych, niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Program studiów podyplomowych Logopedia

Tok studiów podyplomowych został przygotowany tak, by spełniać wszelkie normy ministerstwa, a także zapewniać wykształcenie, pozwalające na zdobycie pracy dydaktycznej oraz doradczej.

W programie studiów na kierunku Logopedia, uwzględniliśmy zarówno zajęcia o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym. Większy nacisk jest jednak kładziony na diagnozowanie oraz terapię, czyli umiejętności i narzędzia, które można wykorzystać w zawodzie. W trakcie studIów podyplomowych dowiesz się m.in.:

 • jak wyglądają i działają narządy słuchu oraz mowy,
 • w jaki sposób kształtuje się mowa dziecka,
 • jak diagnozować dyslallię,
 • czym jest psycholingwistyka,
 • czym jest oligofrenopedagogika czy surdologopedia,
 • jak diagnozować i wspierać terapię jąkania, zaburzeń mowy czy afazji.

Studia podyplomowe z zakresu Logopedia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci zakresu Logopedia?

Absolwenci naszej uczelno, po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Logopedia uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w przedszkolach, w tym integracyjnych i specjalnych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym specjalistycznych.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez nasz zespół.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Jak długo trwają studia podyplomowe Logopedia?

Logopedia to studia podyplomowe, których czas trwania na AWP wynosi cztery semestry.

Koszt studiów podyplomowych Logopedia

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 950 zł.

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 20 wygodnych rat po 297,50 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.

Dla kogo?

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia są przeznaczone dla osób, które chcą zainwestować w swój rozwój. Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich m.in. polonistyki, psychologii, resocjalizacji, kierunków wokalno-aktorskich oraz medycznych, pielęgniarstwa czy fizjoterapii. Głównymi adresatami są osoby po kierunkach humanistycznych i pedagogicznych.

Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

Program studiów

Tok studiów podyplomowych został przygotowany tak, by spełniać wszelkie normy ministerstwa, a także zapewniać wykształcenie, pozwalające na zdobycie pracy dydaktycznej oraz doradczej.

W programie studiów na kierunku Logopedia, uwzględniliśmy zarówno zajęcia o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym. Większy nacisk jest jednak kładziony na diagnozowanie oraz terapię, czyli umiejętności i narzędzia, które można wykorzystać w zawodzie. W trakcie studIów podyplomowych dowiesz się m.in.:

 • jak wyglądają i działają narządy słuchu oraz mowy,
 • w jaki sposób kształtuje się mowa dziecka,
 • jak diagnozować dyslallię,
 • czym jest psycholingwistyka,
 • czym jest oligofrenopedagogika czy surdologopedia,
 • jak diagnozować i wspierać terapię jąkania, zaburzeń mowy czy afazji.

Studia podyplomowe z zakresu Logopedia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Koszt studiów podyplomowych Logopedia

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 950 zł.

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 20 wygodnych rat po 297,50 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.