Master of Business Administration – Zarządzanie w trzecim sektorze

8 900

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowe)
Dla kogo:  dla osób, które chcą znaleźć zatrudnienie lub zdobyć wiedzę, która przyda się w pomocy NGO-som
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
7 Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 890 zł

Brak w magazynie

Opis

Master of Business Administration – Zarządzanie w trzecim sektorze

 

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o specjalizacji w Zarządzaniu w Trzecim Sektorze stanowią niezwykle ważną propozycję dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w organizacjach pozarządowych, instytucjach charytatywnych, fundacjach oraz innych podmiotach społecznych. Ten unikalny program nie tylko umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania, ale także koncentruje się na specyficznych wyzwaniach i potrzebach sektora non-profit.

Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Podczas tych studiów, uczestnicy zgłębiają nie tylko kluczowe aspekty biznesowe, ale również zdobywają wiedzę z zakresu polityki publicznej, etyki, marketingu społecznego oraz strategii rozwoju organizacji pozarządowych. Oto główne elementy, które wyróżniają ten program:

 1. Zarządzanie Strategiczne: Studenci zdobywają umiejętność opracowywania i wdrażania strategii dostosowanych do specyficznych potrzeb trzeciego sektora. Kładzie się szczególny nacisk na budowanie długoterminowej wizji oraz efektywnego zarządzania zasobami w celu osiągnięcia celów organizacji non-profit.

 2. Finanse i Fundraising: Program obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem finansami w organizacjach pozarządowych, w tym budżetowanie, kontrola kosztów, pozyskiwanie funduszy oraz zarządzanie grantami i dotacjami.

 3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Studenci uczą się efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście specyficznych potrzeb organizacji non-profit, w tym rekrutacji, motywowania, szkolenia i rozwijania pracowników oraz wolontariuszy.

 4. Marketing Społeczny i Komunikacja: Program obejmuje zagadnienia związane z budowaniem marki organizacji, promocją działań charytatywnych, komunikacją z interesariuszami oraz wykorzystywaniem mediów społecznościowych w celu dotarcia do szerokiej publiczności.

 5. Prawo i Etyka: Studenci zdobywają wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji non-profit oraz omawiają kwestie etyczne związane z zarządzaniem w trzecim sektorze.

 6. Zarządzanie Projektami i Programami: Program obejmuje narzędzia i techniki zarządzania projektami oraz programami, które są niezbędne do skutecznego realizowania misji i celów organizacji non-profit.

Ukończenie studiów podyplomowych MBA spełnia wymogi dotyczące kandydatów na członka organu nadzorczego określone w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Studia podyplomowe Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze mają praktyczny profil kształcenia, a dodatkowo zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i praktyków. To doskonała opcja dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

Nasz program został stworzony z myślą o kadrze zarządzającej, a także o wolontariuszach, członkach organizacji pozarządowych i wszystkich osób, które są zainteresowane zarządzaniem w organizacji non-profit.

Na zakończenie studiów podyplomowych w Nowym Sączu zorganizowany zostanie fakultatywny Networking (nocleg, kolacja i śniadanie).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

 

60% naszych absolwentów zasiada w radach nadzorczych

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online
 

Jak długo trwają studia podyplomowe Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Master of Business Administration – Zarządzanie w trzecim sektorze

Czesne za cały tok studiów wynosi 8 900 zł.

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 890 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.

 

Dla kogo?

Master of Business Administration: to studia właśnie dla osób, które chcą znaleźć zatrudnienie lub zdobyć wiedzę, która przyda się w pomocy NGO-som

Studia podyplomowe Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze są przeznaczone zarówno dla osób, które już pracują w sektorze NGO, jak i dla profesjonalistów lub absolwentów zarządzania, którzy dopiero planują zdobyć doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. To szansa dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności zarządzania i przywództwa, a także rozwijać swoją karierę.

Program studiów

Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Studia podyplomowe Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze mają praktyczny profil kształcenia, a dodatkowo zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i praktyków. To doskonała opcja dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

Na zakończenie studiów podyplomowych w Nowym Sączu zorganizowany zostanie fakultatywny Networking (nocleg, kolacja i śniadanie).

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 8900 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 890 zł.

 • 85 zł – opłata rekrutacyjna

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku