Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości czy lean management
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Roczne czesne: 5980 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 598 zł

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie specjalność Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych to dwuletni program edukacyjny skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle.

Studenci na tej specjalności poznają zaawansowane technologie informatyczne, elektroniczne, robotyczne oraz automatyki, które pozwalają na optymalizację i usprawnienie procesów produkcyjnych. Program kształcenia skupia się przede wszystkim na teoretycznych i praktycznych aspektach projektowania, wdrażania oraz utrzymywania systemów produkcyjnych, które stosuje się w różnego rodzaju branżach.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu programowania sterowników PLC, projektowania i programowania robotów przemysłowych, komunikacji przemysłowej, systemów identyfikacji i znakowania produktów, a także wykorzystywania technologii internetu rzeczy (IoT) w celu zdalnego zarządzania procesami produkcyjnymi.

Absolwenci studiów na specjalności Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się automatyzacją produkcji, projektowaniem i wdrażaniem systemów przemysłowych, a także w firmach z branży IT. Mogą pracować na stanowiskach inżyniera automatyzacji procesów produkcyjnych, programisty sterowników PLC, specjalisty ds. robotyki przemysłowej czy kierownika projektów automatyzacyjnych.

Program studiów

Dzięki studiom Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych  dowiesz się m.in.:

 • jak kierować zespołem podczas przemian technologicznych,
 • w jaki sposób sprawnie optymalizować oraz organizować procesy,
 • jak wprowadzać innowacje w organizacjach,
 • które narzędzia oraz rozwiązania intralogistyczne sprawdzają się w przedsiębiorstwach.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu do nas elektronicznego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz login i hasło do systemu rekrutacyjnego
 • W systemie rekrutacyjnym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji który zamyka się w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 5980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 598 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

 Jako wykwalifikowany specjalista będziesz mieć możliwość podjęcia na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesowym organizacji, w tym m.in. jako:

 • koordynator projektów,
 • pracownik średniego oraz wyższego szczebla kadry kierowniczej ds. zarządzania procesami,
 • specjalista ds. wdrażania nowych produktów i marek,
 • dyrektor ds. innowacji,
 • kierownik działów,
 • menedżer innowacji.