Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości czy lean management
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Roczne czesne: 6480 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 648 zł

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie specjalność Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych to dwuletni program edukacyjny skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle.

Studenci na tej specjalności poznają zaawansowane technologie informatyczne, elektroniczne, robotyczne oraz automatyki, które pozwalają na optymalizację i usprawnienie procesów produkcyjnych. Program kształcenia skupia się przede wszystkim na teoretycznych i praktycznych aspektach projektowania, wdrażania oraz utrzymywania systemów produkcyjnych, które stosuje się w różnego rodzaju branżach.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu programowania sterowników PLC, projektowania i programowania robotów przemysłowych, komunikacji przemysłowej, systemów identyfikacji i znakowania produktów, a także wykorzystywania technologii internetu rzeczy (IoT) w celu zdalnego zarządzania procesami produkcyjnymi.

Absolwenci studiów na specjalności Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się automatyzacją produkcji, projektowaniem i wdrażaniem systemów przemysłowych, a także w firmach z branży IT. Mogą pracować na stanowiskach inżyniera automatyzacji procesów produkcyjnych, programisty sterowników PLC, specjalisty ds. robotyki przemysłowej czy kierownika projektów automatyzacyjnych.

Program studiów

Dzięki studiom Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych  dowiesz się m.in.:

 • jak kierować zespołem podczas przemian technologicznych,
 • w jaki sposób sprawnie optymalizować oraz organizować procesy,
 • jak wprowadzać innowacje w organizacjach,
 • które narzędzia oraz rozwiązania intralogistyczne sprawdzają się w przedsiębiorstwach.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6480 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 648 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

 Jako wykwalifikowany specjalista będziesz mieć możliwość podjęcia na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesowym organizacji, w tym m.in. jako:

 • koordynator projektów,
 • pracownik średniego oraz wyższego szczebla kadry kierowniczej ds. zarządzania procesami,
 • specjalista ds. wdrażania nowych produktów i marek,
 • dyrektor ds. innowacji,
 • kierownik działów,
 • menedżer innowacji.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.