Rachunkowość i Controlling

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości czy księgowości
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 648 zł

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie na specjalności Rachunkowość i Controlling trwają zwykle 2 lata i przygotowują studentów do pracy w dziale finansowym przedsiębiorstw. Program kształcenia skupia się na nauce zasad rachunkowości, podatków i prawa podatkowego, a także na zdobywaniu umiejętności z zakresu controlling’u, czyli zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę na temat prowadzenia rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, analizowania danych finansowych, planowania i budżetowania, a także na temat audytu i rewizji finansowej. Ważnym elementem programu jest także nauka o instrumentach finansowych, zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz o rynku kapitałowym. Studenci nauczają się również korzystać z narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie finansami.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w firmach doradczych, w dziale finansowym różnych przedsiębiorstw, a także w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Mogą pełnić funkcje analityków finansowych, audytorów, specjalistów ds. kontroli finansowej i wiele innych. Studia na specjalności Rachunkowość i Controlling są skierowane przede wszystkim do osób, które interesują się zagadnieniami finansowymi i chcą zdobyć wiedzę z zakresu rachunkowości oraz controlling’u.

Program studiów

W ramach kierunku Zarządzanie i specjalności Rachunkowość i Controlling, będziesz brać udział w takich zajęciach, jak:

 • Koncepcje zarządzania,
 • Makroekonomia,
 • Przedsiębiorczość,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Statystyka matematyczna,
 • Etyka, Logistyka,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Psychologia społeczna,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Prawo handlowe,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa,
 • Narzędzia informatyczne w rachunkowości,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna,
 • Rachunkowość podatkowa.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

  • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
  • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

  Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

  Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

  Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 6480 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 648 zł.

Jednorazowa opłata wpisowego to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności Rachunkowość i Controlling zyskasz szansę na znalezienie pracy w:

 • Działach finansowych firm,
 • Firmach doradczych,
 • konsultingowych,
 • Jednostkach samorządowych,
 • Zarządzie firm,
 • Biurach doradztwa rachunkowego,
 • Biurach księgowych,
 • Urzędach i zakładach ubezpieczeń,
 • Fundacjach i stowarzyszeniach,
 • Bankach.

Forma studiów

Studia RealTime Online (niestacjonarne interaktywne)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

         – odbywa  się na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

  – raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

Zjazd jest obowiązkowy. 

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.