Zarządzanie kapitałem ludzkim

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania zasobami ludzkimi 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Roczne czesne: 5980 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 598 zł

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie na specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim to dwuletni program kształcenia skierowany do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Program ten przygotowuje absolwentów do podejmowania wyzwań związanych z zarządzaniem pracownikami, zwiększaniem ich motywacji i skuteczności w pracy oraz tworzenia pozytywnej atmosfery organizacyjnej.

Studia te obejmują różne zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, takie jak:

 • psychologia pracy i organizacji
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • ocena pracowników i ich rozwój
 • szkolenia i rozwój pracowników
 • motywowanie pracowników
 • zarządzanie wiedzą i kompetencjami
 • tworzenie pozytywnych relacji pracowniczych

Program studiów składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, w tym z analizy przypadków, warsztatów i projektów badawczych. Studenci będą mieli okazję poznać praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi poprzez staże i praktyki w renomowanych organizacjach.

Absolwenci tych studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie w dziale HR w różnych organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa prywatne, agencje pracy tymczasowej, instytucje publiczne oraz organizacje non-profit. Mogą również podjąć pracę jako konsultanci ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub rozpocząć własną działalność gospodarczą w tym obszarze.

Program studiów

W ramach kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim, będziesz brać udział w takich zajęciach, jak:

 • Koncepcje zarządzania,
 • Makroekonomia,
 • Przedsiębiorczość,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Statystyka matematyczna,
 • Etyka,
 • Logistyka,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Psychologia społeczna,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Prawo handlowe,
 • Kierowanie zespołem,
 • Strategie i procesy personalne,
 • Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania w organizacji,
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu do nas elektronicznego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz login i hasło do systemu rekrutacyjnego
 • W systemie rekrutacyjnym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji który zamyka się w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 5980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 598 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, bez trudu znajdziesz zatrudnienie jako:

 • Specjalista w dziale HR,
 • Pracownik firmy konsultingowej,
 • Specjalista ds. rekrutacji i zatrudnienia,
 • Menadżer w zespole projektowym,
 • Pracownik agencji pośrednictwa pracy lub zatrudnienia tymczasowego,
 • Pracownik urzędu pracy,
 • Trener biznesu,
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego.