Zarządzanie projektami

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania projektami
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Roczne czesne: 6480 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 648 zł

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie projektami, to 2-letni program edukacyjny, który skupia się na nauczaniu praktycznych umiejętności związanych z efektywnym planowaniem, koordynowaniem i kontrolowaniem działań projektowych w różnych branżach i sektorach.

Studia te są dedykowane dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami oraz podjąć pracę na stanowisku menadżera projektów. Program składa się z wykładów i warsztatów, które pokrywają wiele aspektów związanych z planowaniem i realizacją projektów, w tym: identyfikacją celów projektu, wyznaczaniem harmonogramu i budżetu, zarządzaniem ryzykiem, kierowaniem zespołem projektowym, zarządzaniem jakością oraz komunikacją projektową.

Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie w realizacji projektów poprzez uczestnictwo w projektach badawczych, praktykach i symulacjach projektowych. Program uwzględnia również naukę narzędzi informatycznych, które pomagają w zarządzaniu projektami, takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami, w tym Microsoft Project czy Agile Project Management.

Osoby, które ukończą ten program, będą miały duże szanse na znalezienie pracy w branżach, w których działają projekty, takich jak IT, budownictwo, przemysł, usługi, marketing czy edukacja. Absolwenci będą mieli szerokie możliwości rozwoju kariery na stanowiskach menadżerskich w projektach, np. jako kierownik projektu, koordynator projektowy, analityk projektowy czy lider zespołu projektowego.

Program studiów

W ramach tej specjalności, na II stopniu studiów będziesz brać udział w zajęciach takich jak:

 • Koncepcje zarządzania,
 • Makroekonomia,
 • Przedsiębiorczość,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Statystyka matematyczna,
 • Etyka,
 • Logistyka,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Psychologia społeczna,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Prawo handlowe,
 • Kierowanie zespołem,
 • Komputerowe metody zarządzania projektami,
 • Zarządzanie projektami ze środków UE,
 • Zarządzanie wybranymi rodzajami projektów.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6480 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 648 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Zarządzania projektami w trakcie toku studiów nabywają kompetencję pozwalające:

 • skutecznie kreować markę i wizerunek przedsiębiorstwa,
 • prowadzić biznes, przy uwzględnianiu potrzeb dzisiejszego rynku,
 • działać zgodnie z zasadami rynkowymi,
 • być skutecznym menadżerem,
 • zrozumieć i analizować poszczególne elementy determinujące właściwy przebieg planowania i koordynowania projektu,
 • odpowiednio zarządzać projektami, na każdym etapie ich trwania.

Forma studiów

Studia RealTime Online (niestacjonarne interaktywne)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

         – odbywa  się na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

  – raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

Zjazd jest obowiązkowy. 

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.