Neuropsychologia

Czas trwania: 10 semestrów
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób chcących poznać psychologiczne aspekty ludzkich zachowań.
Korzyści: dyplom magistra
Roczne czesne: 7480 zł 
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego rocznego na 10 rat po 748 zł

 

Kategoria:

Opis

Neuropsychologia

Studia jednolite magisterskie – kierunek Psychologia

Neuropsychologia to kierunek niezmiernie fascynujący – jednocześnie jest u nas nowością.

Czym się zajmuje Neuropsycholog?

Studia na tym kierunku Psychologia specjalność Neuropsychologia przygotowują zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do zawodu psychologa, specjalizującego się w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z osobami, które posiadają deficyty neuropsychologiczne (zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne, uszkodzenia mózgu, zaburzenia pamięci, zaburzenia pisania, pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, zespół aspergera, autyzm, koncentrację uwagi, schorzenia układu nerwowego, schorzenia ograniczającego samodzielnego funkcjonowania itd. przeprowadzając badania neuropsychologiczne).

Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat i obejmują 10 semestrów.

Sprawdź całą ofertę specjalności Neuropsychologia i przekonaj się, dlaczego to ścieżka kariery, w której zdecydowanie warto się kształcić!

Uzyskaj wszystkie informacje, jakich potrzebujesz na temat jednolitych studiów magisterskich na specjalności Neuropsychologia.

Dla kogo skierowane są studia magisterskie Neuropsychologia?

Zastanawiasz się, czy specjalność Neuropsychologia będzie dla Ciebie odpowiednia?

Neuropsychologia który został stworzony z myślą o osobach zainteresowanych tą dziedziną nauki.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę o człowieku, uwrażliwić się na złożoność relacji człowiek-medycyna oraz wpływ mózgu człowieka na nasze zachowanie, procesy intelektualne – to zdecydowanie specjalność, którą powinieneś rozważyć.

Neuropsychologia która umożliwia lepsze zrozumienie istoty ludzkiej – zarówno w ujęciu biologicznym, jak i psychicznym.

 

Studia Neuropsychologia skierowana jest do wszystkich osób, które chcą rozpocząć swoje studia w wymiarze 5-letnim.

 

 

Program studiów Neuropsychologia

Jeśli zdecydujesz się na specjalność Neuropsychologia, będziesz brać udział w wielu fascynujących zajęciach, prowadzonych głównie przez specjalistów z dziedziny psychologii klinicznej.

W programie neuropsychologii zostaną podkreślone m.in. takie kwestie jak podstawowe neurobiologiczne oraz poznawcze mechanizmy również myślenia abstrakcyjnego.

Studenci na specjalności neuropsychologia skupią się na wrodzonych, nabytych oraz zwyrodnieniowych dysfunkcjach mózgu, oraz związanych z nimi zaburzeniami neurofarmakologicznymi.

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów magisterskich?

Specjalność Neuropsychologia, którą możesz wybrać w ramach studiów na kierunku

Psychologia, to sposób, być nauczył się jak wykorzystywać najnowsze trendy odnoszące się m.in. do budowy oraz działania mózgu człowieka.

Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami wykazującymi zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak schizofrenia czy demencja, choroba alzheimera.

Jakie kompetencje możesz jeszcze zyskać po ukończeniu specjalności Neuropsychologia?

Poznasz techniki obrazowania mózgu, dowiesz się więcej o rezonansie magnetycznym, czy innych metodach diagnostyki.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Neuropsychologia

Dodatkową zaletą studiów neuropsychologia jest zdobycie niezbędnych kwalifikacji w pracy specjalisty ds. neuropsychologii.

Po ukończeniu kierunku psychologia o specjalności neuropsychologia masz perspektywy zatrudnienia w wielu miejscach, w tym w placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, czy domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne po zastosowaniu diagnozy neuropsychologicznej.

Jak długo trwają jednolite studia magisterskie?

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Neuropsychologia trwają

  • 10 semestrów

i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Informujemy o możliwości uzyskania awansu Dziekańskiego, który skraca studia. Więcej informacji o transferze ocen w kontakcie z naszym biurem rekrutacji.

Dla kogo?

Zastanawiasz się, czy specjalność Neuropsychologia będzie dla Ciebie odpowiednia?

Neuropsychologia który został stworzony z myślą o osobach zainteresowanych tą dziedziną nauki.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę o człowieku, uwrażliwić się na złożoność relacji człowiek-medycyna oraz wpływ mózgu człowieka na nasze zachowanie, procesy intelektualne – to zdecydowanie specjalność, którą powinieneś rozważyć.

Neuropsychologia która umożliwia lepsze zrozumienie istoty ludzkiej – zarówno w ujęciu biologicznym, jak i psychicznym.

Studia Neuropsychologia skierowana jest do wszystkich osób, które chcą rozpocząć swoje studia w wymiarze 5-letnim.

Program studiów

Jeśli zdecydujesz się na specjalność Neuropsychologia, będziesz brać udział w wielu fascynujących zajęciach, prowadzonych głównie przez specjalistów z dziedziny psychologii klinicznej.

W programie neuropsychologii zostaną podkreślone m.in. takie kwestie jak podstawowe neurobiologiczne oraz poznawcze mechanizmy również myślenia abstrakcyjnego.

Zobacz pełny program studiów ( kliknij w linka)

Studenci na specjalności neuropsychologia skupią się na wrodzonych, nabytych oraz zwyrodnieniowych dysfunkcjach mózgu, oraz związanych z nimi zaburzeniami neurofarmakologicznymi.

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wypełnienie wskazanych niżej wymagań:

  • wysłanie formularza zgłoszeniowego
  • załączeniu do systemu zgłoszeniowego dokumentów: kopii świadectwa maturalnego, kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm) i dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 7480 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 748 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa 1

ECTS: 15
Liczba godzin: 450 (projekt: 450)
Forma zaliczenia przedmiotu: Z
Opis przedmiotu:
Sześciomiesięczna praktyka zawodowa realizowana podczas studiów na profilu
praktycznym jest jednym z najważniejszych elementów programu kształcenia. Praktyce
przypisano 900 godzin i 30 punktów ECTS. Stanowi istotne uzupełnienie i rozwinięcie
treści teoretycznych i praktycznych omawianych na zajęciach.

Studenci podczas praktyk w wybranych organizacjach rozwijają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące konkretnych problemów i spraw z którymi borykają się
organizacje.

Praktyki stanowią również istotny atut, ważny na rynku pracy podczas
poszukiwania przez absolwentów pierwszej pracy. Dzięki takim bowiem praktykom
zawodowym absolwenci są lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Sposób realizacji
praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych. Studenci mogą odbywać praktykę
w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię lub w miejscach zaproponowanych
przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów
na kierunku Psychologia. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad
funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur
obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie
umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez
studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności
i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków
do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Praktyka odbywać się może w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych. Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej
instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną
opiekę nad studentem odbywającym praktykę.

Praktyka zawodowa 2

ECTS: 15
Liczba godzin: 450 (projekt: 450)
Forma zaliczenia przedmiotu: Z
Opis przedmiotu:
Sześciomiesięczna praktyka zawodowa realizowana podczas studiów na profilu
praktycznym jest jednym z najważniejszych elementów programu kształcenia. Praktyce
przypisano 900 godzin i 30 punktów ECTS. Stanowi istotne uzupełnienie i rozwinięcie
treści teoretycznych i praktycznych omawianych na zajęciach.

Studenci podczas praktyk w wybranych organizacjach rozwijają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące konkretnych problemów i spraw z którymi borykają się
organizacje. Praktyki stanowią również istotny atut, ważny na rynku pracy podczas
poszukiwania przez absolwentów pierwszej pracy. Dzięki takim bowiem praktykom
zawodowym absolwenci są lepiej przygotowani do przyszłej pracy.

Sposób realizacji praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych. Studenci mogą odbywać praktykę w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię lub w miejscach zaproponowanych
przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów
na kierunku Psychologia.

Ich celem jest między innymi: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności
i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków
do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Praktyka odbywać się może w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych.

Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę.

Dyplom

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)