Prawo w administracji

Czas trwania: 10 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego
Korzyści: kompleksową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego oraz jego praktycznego zastosowania.
Roczne czesne: 6980 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 698 zł

Kategoria:

Dla kogo?

Do kogo skierowane są jednolite studia magisterskie o specjalności Prawo w administracji? To kierunek przede wszystkim dla:

 • wszystkich osób, które chcą spełnić swoje marzenie o studiowaniu prawa, poznaniu zasad działania administracji oraz pracy, która daje perspektywy i jest rozwojowa;
 • osób, które chce rozwinąć swoje kompetencje w zakresie współpracy z urzędami czy jednostkami administracyjnymi;
 • każdego, kto chce lepiej zrozumieć zawiłości prawne, przepisy, procedury czy oswoić urzędowe zagadnienia, często skomplikowane i zawikłane;
 • osób, które myślą o założeniu własnej działalności, nastawionej m.in. na prowadzenie zadań związanych z urzędami, administracją, etc;
 • wszystkich, którzy realnie myślą o pracy w administracji każdego szczebla.
 
 

Program studiów

Cały tok studiów został dopasowany do aktualnych potrzeb pracodawców i założeń dzisiejszego rynku pracy. W dedykowanym dla specjalności programie znajdują się takie przedmioty jak:

 • Prawo podatkowe,
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • System zamówień publicznych w prawie polskim i UE,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Prawo urzędnicze,
 • Zarządzanie mieniem publicznym.

Dzięki temu, że program studiów prawo w administracji jest interdyscyplinarny, studenci mają możliwość w trakcie całego toku studiów, zyskania również wiedzy z zakresu:

 • Narzędzi informatyki,
 • Podstaw ekonomii,
 • Podstaw prawa,
 • Historii prawa,
 • Myślenia krytycznego i kreatywnego,
 • Zastosowania arkuszy kalkulacyjnych,
 • Prawa międzynarodowego,
 • Psychologii społecznej,
 • Prawa administracyjnego,
 • Prawa cywilnego,
 • Raportowania i analizy danych,
 • Prawa karnego,
 • Mediacji sądowych,
 • Postępowania karnego,
 • Postępowania cywilnego,
 • Koncepcji Zarządzania.

Program studiów został AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ.

Zobacz pełny program studiów – (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 6980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 698 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Jednorazowa opłata wpisowa to 215 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia są ogromne – i nie trzeba decydować się na robienie aplikacji. Dzięki studiom Prawo w administracji, zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci WSB-NLU z powodzeniem znajdą zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządowej,
 • instytucjach i organizacjach niepublicznych,
 • firmach i przedsiębiorstwach, potrzebujących wykwalifikowanych specjalistów ds. prawa administracyjnego,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach non-profit,
 • izbach gospodarczych,
 • związkach przedsiębiorców,
 • instytucjach finansowych, w tym zakładach ubezpieczeń, bankach, czy działach finansowych organizacji prywatnych.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.