Prawo w biznesie

Czas trwania: 10 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które specjalizować się w prawie biznesowym, kodeksie spółek handlowych i pracować w sektorze prywatnym.
Korzyści: Znajomość i zrozumienie prawa, które znajdzie zastosowanie w sektorze prywatnym.
Roczne czesne: 6980 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 698 zł

Kategoria:

Dla kogo?

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, specjalność prawo w biznesie to pięcioletnie studia, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji na rynku.

Studia te są przeznaczone dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą i prowadzeniem biznesu, a także dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorczości. Program nauczania skupia się na zagadnieniach związanych z rachunkowością, podatkami, prawem handlowym, prawem międzynarodowym, a także na procesach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Absolwenci tych studiów mogą pracować w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach, między innymi w kancelariach prawnych, działach prawnych firm, organach administracji publicznej, sądach oraz w innych instytucjach wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Studia te mają na celu przygotowanie specjalistów w zakresie prawa, którzy będą w stanie profesjonalnie doradzać w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, negocjować umowy, reprezentować klientów w sprawach sądowych oraz zajmować się problematyką prawną przedsiębiorstw. Dzięki temu, absolwenci studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo, specjalność prawo w biznesie, mają szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej i duże szanse na rynku pracy.

Program studiów

W ramach prawa biznesowego, jako student WSB i Prawa w biznesie będziesz mieć okazję uczestniczyć w dedykowanych twojej specjalności zajęciach, takich jak:

 • Prawo podatkowe,
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • System zamówień publicznych w prawie polskim i UE,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Prawo finansowe,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Restrukturyzacja i prawo upadłościowe.

Oprócz tego na prawie biznesowym weźmiesz udział w m.in. zajęciach warsztatowych, wykładach, studiach przypadków, klasycznych metodach problemowych, w trakcie całego toku studiów. W programie Prawa w biznesie uwzględniono także przedmioty jak, np.:

 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo karne,
 • Prawo finansów publicznych,
 • Prawo podatkowe.

Program studiów został AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały rok studiów wynosi 6980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 698 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Jednorazowa opłata wpisowa to 215 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów Prawo w biznesie są w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności. Mają podstawy, które pozwolą im w odpowiedni sposób zarządzać firmą, jej prawniczymi aspektami i nie tylko. Dodatkowo jako specjaliści z zakresu biznesu, z powodzeniem mogą aplikować na stanowiska w firmach i zarządach. Znajdą zatrudnienie m.in. jako pracownicy:

 • działów prawnych w firmach, spółkach (zarówno prywatnych, jak i państwowych), organizacjach non-profit,
 • działów organizacyjnych,
 • organów administracji publicznej,
 • banków,
 • działów konsultingowych,
 • biur doradztwa prawnego,
 • kancelarii prawniczych.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.