Psychogeriatria z andragogiką

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: kierunek dla  absolwentów studiów psychologicznych, medycznych, socjologicznych, pedagogicznych. Świetnie odnajdą się na nim również studenci pedagogiki specjalnej, pielęgniarstwa, fizjoterapii.
Korzyści: dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego rocznego na

10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Psychogeriatria z andragogiką

Studia podyplomowe z zakresu psychologii.

Poszerz swoje kompetencje, jednocześnie zapewniając pacjentom jeszcze lepsze warunki i metody pracy terapeutycznej.

Jak możesz tego dokonać? Inwestując w siebie – postaw na studia podyplomowe, które pomogą ci w rozwoju jako psycholog, terapeuta czy pracownik ośrodków dla osób starszych. Dowiedz się, jak wyglądają studia podyplomowe na kierunku Psychogeriatria na naszej uczelni.

Psychogeriatria ( psychiatria wieku podeszłego ) – dziedzina psychiatrii zajmująca się leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, tj. po 65. roku życia.

Psychiatria wieku podeszłego depresja osób w podeszłym wieku różni się jednak od depresji ludzi młodszych. Jest długotrwała, mniej wyraźna. Świat osoby starszej, która cierpi na depresję jest szary, ponury, budzący niepokój i lęk. Codzienne czynności tracą znaczenie, to co sprawiało radość przestaje cieszyć. Tymczasem osoby starsze bardzo często borykają się ze schorzeniami emocjonalnymi, wynikającymi z poczucia bezustannej samotności, wycofania społecznego, a także lęku przed zbliżającą się śmiercią. Takim osobom potrzebne jest nie tylko leczenie farmakologiczne, ale przede wszystkim szczera rozmowa z terapeutą. Ponadto osoby starsze dużo częściej spotykają się z utratą bliskich osób, z czasem tracą możliwość realizacji swoich pasji.

Psychogeriatria – dla kogo to odpowiedni kierunek?

Jeśli chcesz postawić na swój rozwój jako terapeuty, wybór studiów podyplomowych i kierunku Psychogeriatria będzie idealnym rozwiązaniem. To kierunek, który został stworzony z myślą o osobach, które posiadają już co najmniej tytuł licencjata. Jest skierowany zwłaszcza do absolwentów studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych. Świetnie odnajdą się na nim również studenci pedagogiki specjalnej, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Psychogeriatria to kierunek, który może dostarczyć odpowiedniej wiedzy, a także narzędzi do pracy z osobami starszymi osobom, które na co dzień pracują w placówkach socjalnych, domach pomocy społecznej.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Psychogeriatria z andragogiką?

Psychogeriatria to kierunek, który ma charakter doszkalający. Jego głównym celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej, ale też przygotowania praktycznego do pracy z osobami starszymi. Będzie znakomitym uzupełnieniem dla osób, które pracują m.in. w zdrowiu publicznym, uzdrowiskach, czy wszelkich miejscach, w których konieczny jest częsty kontakt z osobami po 65. roku życia.

Program studiów podyplomowych Psychogeriatria z andragogiką

Program studiów Psychogeriatria został przygotowany przez specjalistów w zakresie psychologii społecznej oraz geriatrii. Jego głównym celem jest przekazanie wiedzy odnośnie metod pracy z seniorami, a także sposobów ich aktywizacji czy metod opieki.

To kierunek, w którym jest duże nastawienie nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktyczne umiejętności, które potem można wykorzystać w pracy z osobami starszymi.

Podczas toku studiów Psychogeriatria zyskasz wiedzę, która jest potrzebna każdemu specjaliście ds. seniorów.

Weźmiesz udział w zajęciach, dzięki którym dowiesz się, jak wygląda proces starzenia, czym jest psychodiagnostyka geriatryczna, a także jakie techniki terapeutyczne i metody wykorzystywać w pracy psychogeriatrycznej.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu neuropsychologii i neurologii psychiatrii, geriatrii oraz specjaliści z innych dyscyplin naukowych.

Wykłady i seminaria obejmują szeroki zakres wiedzy m.in.: tematykę biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku i dbania o jakość życia. W programie kształcenia szczególnie uwzględniono problemy zdrowotne: neurologiczne i neuropsychologiczne, a także psychiatryczne i internistyczne w szerokim kontekście biopsychospołecznym.

Dużą pomoc i ulgę przynieść może doświadczony psycholog osób starszych, który zna specyfikę zaburzeń psychicznych dotykających seniorów i wie, jak im skutecznie przeciwdziałać oraz łagodzić ich skutki.

W przypadku zaburzeń o charakterze otępiennym (zaburzenia pamięci, płynności mowy, koncentracji, orientacji w przestrzeni) odpowiedniego wsparcia udzielić może również udzielić neuropsycholog.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Psychogeriatria z andragogiką?

Psychogeriatria to fascynujący kierunek psychologii, który pozwala absolwentom zyskać najnowszą wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarówno geriatrii, jak i gerontologii.

U osób w podeszłym wieku wiele zaburzeń psychicznych pozostaje niezauważonych, błędnie rozpoznanych lub zlekceważonych (otępienie, depresja, mania, schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe) . Rozpowszechnienie zaburzeń po 65. roku życia rozkłada się następująco: depresja oraz zaburzenia lękowe dotykają od 10 do 15% osób, u 5% pacjentów występuje otępienie (liczba ta wzrasta do 20% po 80. roku życia) a 1% to osoby cierpiące na schizofrenie oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Wynika to zarówno z ich innego przebiegu niż u młodszych osób, jak i w dużej mierze braku odpowiednich kompetencji lekarzy. Takie sytuacje są zawsze przyczyną cierpienia niepotrzebnego, gdyż możliwego do uniknięcia.

Postawę lekarzy zajmujących się chorymi w podeszłym wieku niejednokrotnie cechuje ageizm, myślenie nasycone stereotypami, wynikającymi z wyobrażeń o ostatnim okresie życia, własnych lęków, poczucia niekompetencji i niechęci wobec starego człowieka.
Stereotypy utrudniają podjęcie właściwych decyzji diagnostycznych dotyczących pacjenta w podeszłym wieku, np. „też miałbym depresję, gdybym był stary i chory”, „lekarstwa jej
nie pomogą i mogą tylko zaszkodzić”, „ten chory jest zbyt stary, by go leczyć” itp.

Najszybciej powiększającą się grupą wiekową jest populacja powyżej 85 r.ż, którą charakteryzują liczne choroby, niesprawność motoryczna, upośledzenie słuchu i wzroku oraz ograniczona sprawność poznawcza.

Rozpoznanie i leczenie zaburzeń psychicznych u takich chorych wymaga kompetencji przekraczających wykształcenie przeciętnego psychiatry.

W wielu państwach psychogeriatria jest odrębną specjalizacją kliniczną.

Destrukcja polskiego systemu opieki zdrowotnej, z jaką mamy do czynienia w ostatnim okresie, spowodowała, że poziom zaniedbania zdrowia osób w podeszłym wieku postępuje i nierzadko dopiero przy okazji procesu diagnostycznego zaburzeń psychicznych zostaje oceniony ogólny stan zdrowia chorego.

Beztroskie lekceważenie objawów rozpoczynającego się otępienia lub narastającej depresji przypisywanych w starości kontrastuje z agresywną terapią podejmowaną w sytuacjach, kiedy przewlekłe choroby ulegają zaostrzeniu w stopniu stanowiącym zagrożenie życia.

W efekcie obniżeniu ulega jakość życia człowieka w ostatniej fazie, a z drugiej strony pacjent bywa przed śmiercią narażony na niepotrzebne cierpienie.

Podczas toku studiów podyplomowych zyskasz kompetencje diagnostyczne oraz poznasz metody pracy z osobą starszą. Jednocześnie też w ramach swoich kwalifikacji będziesz mógł:

  • nawiązać kontakty terapeutyczne z osobami starszymi,
  • pracować w celu aktywizacji seniorów,
  • diagnozować potrzeby biologiczne oraz psychologiczno-społeczne pacjentów geriatrycznych,
  • wykorzystywać różne formy terapii w pracy z osobami starszymi.

Jako absolwent naszej uczelni oraz kierunku podyplomowego Psychogeriatria będziesz przygotowany do pracy w placówkach społeczno-medycznych, a także edukacyjnym. Z powodzeniem będziesz mógł starać się o zatrudnienie w miejscach, gdzie niezbędna jest wiedza na temat osób w okresie późnej dojrzałości.

W związku z tym masz szansę znaleźć pracę w domach pomocy społecznej, domach seniora, placówkach opiekuńczych lub leczniczych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, świetlicach terapeutycznych czy klubach integracji społecznej.

Tematyka kierunku adresowana jest do lekarzy i psychologów pracujących z osobami starszymi. Studia podyplomowe „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” mają charakter doskonalący, ich głównym celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy.

Będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku starszym.

Poznają wybrane metody oceny funkcji poznawczych i badania neuropsychologicznego oraz sposoby interpretacji wyników badania na przykładzie przygotowanych przypadków klinicznych. Poznają także cele i techniki rehabilitacji neuropsychologicznej.

Osoby starsze przeżywają emocje nieco mniej intensywnie, skupiają się na innych rzeczach, niż młodzi. Pogarsza się wzrok i słuch. Zatem bardzo ważne na starość są odpowiednie okulary i aparat słuchowy – zapobiegają one zagubieniu i pomagają lepiej radzić sobie w codziennym życiu. Tym bardziej, że osoby starsze są o wiele mniej odporne na stres i częściej reagują lękowo na niezrozumiałe wydarzenia. Dochodzi też do pogorszenia funkcji umysłowych, ale równocześnie starsi ludzie potrafią myśleć bardziej ogólnie, korzystać ze zdobytego w życiu doświadczenia.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość.

Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość.

Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w 100% online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Online w czasie rzeczywistym (RealTime Online) lub możliwość odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online

Ćwiczeniowy

100% online – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online

Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Jak długo trwają studia podyplomowe Psychogeriatria z andragogiką?

Psychogeriatria to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Psychogeriatria z andragogiką

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.

Dla kogo?

Jeśli chcesz postawić na swój rozwój jako terapeuty, wybór studiów podyplomowych i kierunku Psychogeriatria będzie idealnym rozwiązaniem. To kierunek, który został stworzony z myślą o osobach, które posiadają już co najmniej tytuł licencjata. Jest skierowany zwłaszcza do absolwentów studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych. Świetnie odnajdą się na nim również studenci pedagogiki specjalnej, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Psychogeriatria to kierunek, który może dostarczyć odpowiedniej wiedzy, a także narzędzi do pracy z osobami starszymi osobom, które na co dzień pracują w placówkach socjalnych, domach pomocy społecznej.

Program studiów

Program studiów Psychogeriatria został przygotowany przez specjalistów w zakresie psychologii społecznej oraz geriatrii. Jego głównym celem jest przekazanie wiedzy odnośnie metod pracy z seniorami, a także sposobów ich aktywizacji czy metod opieki.

To kierunek, w którym jest duże nastawienie nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktyczne umiejętności, które potem można wykorzystać w pracy z osobami starszymi.

Podczas toku studiów Psychogeriatria zyskasz wiedzę, która jest potrzebna każdemu specjaliście ds. seniorów.

Weźmiesz udział w zajęciach, dzięki którym dowiesz się, jak wygląda proces starzenia, czym jest psychodiagnostyka geriatryczna, a także jakie techniki terapeutyczne i metody wykorzystywać w pracy psychogeriatrycznej.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu neuropsychologii i neurologii psychiatrii, geriatrii oraz specjaliści z innych dyscyplin naukowych.

Wykłady i seminaria obejmują szeroki zakres wiedzy m.in.: tematykę biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku i dbania o jakość życia. W programie kształcenia szczególnie uwzględniono problemy zdrowotne: neurologiczne i neuropsychologiczne, a także psychiatryczne i internistyczne w szerokim kontekście biopsychospołecznym.

Dużą pomoc i ulgę przynieść może doświadczony psycholog osób starszych, który zna specyfikę zaburzeń psychicznych dotykających seniorów i wie, jak im skutecznie przeciwdziałać oraz łagodzić ich skutki.

W przypadku zaburzeń o charakterze otępiennym (zaburzenia pamięci, płynności mowy, koncentracji, orientacji w przestrzeni) odpowiedniego wsparcia udzielić może również udzielić neuropsycholog.

Rekrutacja

  • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
  • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Koszt studiów podyplomowych Psychogeriatria

Czesne za cały tok studiów wynosi  3950 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 365 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.