Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla absolwentów studiów psychologicznych i pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności m.in. o sposoby diagnostyczne.

Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Doskonalenie swojej wiedzy jest niezbędne w zawodzie psychologa czy terapeuty.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej specjalistów decyduje się na udział w studiach podyplomowych. To okazja, by zyskać nowe informacje, a także umiejętności, które sprawdzą się w pracy z pacjentami. Jak zadbać o tych z największą traumą i problemami? Doszkalając się, dzięki studiom podyplomowym Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa.

Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa  – dla kogo to odpowiedni kierunek?

Studia podyplomowe na naszej uczelni to świetna okazja, by zyskać dodatkową wiedzę o psychologii. Kierunek Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa skierowany jest przede wszystkim do absolwentów studiów psychologicznych i pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności m.in. o sposoby diagnostyczne.

Jednocześnie Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa jest doskonałym wyborem także dla innych osób, które posiadają co najmniej wykształcenie na poziomie licencjackim. To kierunek, który świetnie przygotowuje do pracy m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, domach pomocy społecznej, ośrodkach terapeutycznych, czy hospicjach.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa?

Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa to kierunek, który w dużej mierze bazuje na przygotowaniu praktycznym słuchaczy. Działamy tak, by przygotować absolwentów do pracy z osobami wymagającymi skutecznej pomocy w zakresie radzenia sobie z kryzysami. Jednocześnie kierunek jest dedykowany także absolwentom studiów socjologicznych, prawniczych, czy tych poświęconych resocjalizacji i bezpieczeństwu narodowemu.

Program studiów podyplomowych Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa

Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa to kierunek, który został opracowany przez specjalistów w zakresie psychologii. Jednocześnie duży nacisk jest tutaj kładziony na praktyczne przygotowanie do pracy z pacjentami wymagającymi pomocy oraz interwencji.

W ramach toku studiów Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa weźmiesz udział w zajęciach poświęconych m.in.:

 • teoriom kryzysów,

 • psychologii kryzysu,

 • psychopatologii,

 • metodom pomocy psychologicznej,

 • interwencji kryzysowej,

 • zarządzaniu kryzysem.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa?

Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa to studia, które są dedykowane osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące psychologii kryzysu. Jednocześnie podczas toku studiów studenci biorą udział w zajęciach, których celem jest przygotowanie do pracy oraz działanie w zakresie m.in. oceny kryzysu i sposobu jego rozpoznawania.

Jednocześnie studia podyplomowe Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa to kierunek, który pozwala naszym absolwentom zdobyć wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, metod ich diagnozowania oraz sposobów na przeciwdziałanie kryzysom, problemom oraz wszelkim stresom. Absolwenci poznają metody pracy z pacjentami, zyskują praktyczne umiejętności, które pozwalają im dokonywać diagnozy osób w sytuacji kryzysowej. Wiedzą, w jaki sposób wspierać osoby w kryzysie, jak odróżnić stres od innych czynników, a także zaplanować niefarmakologiczny sposób leczenia pacjentów.

Studia przygotowują do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej oraz wszystkich ośrodkach i instytucjach zaangażowanych w udzielanie interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowo). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez nasz zespół.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w 100% w formule Real Time online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

W czasie rzeczywistym (RealTime Online) lub możliwość odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online

Ćwiczeniowy

100% Real Time online – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online

Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Dla kogo?

Studia podyplomowe na naszej uczelni to świetna okazja, by zyskać dodatkową wiedzę o psychologii. Kierunek Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa skierowany jest przede wszystkim do absolwentów studiów psychologicznych i pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności m.in. o sposoby diagnostyczne.

Jednocześnie Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa jest doskonałym wyborem także dla innych osób, które posiadają co najmniej wykształcenie na poziomie licencjackim. To kierunek, który świetnie przygotowuje do pracy m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, domach pomocy społecznej, ośrodkach terapeutycznych, czy hospicjach.

Program studiów

Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa to kierunek, który został opracowany przez specjalistów w zakresie psychologii. Jednocześnie duży nacisk jest tutaj kładziony na praktyczne przygotowanie do pracy z pacjentami wymagającymi pomocy oraz interwencji.

W ramach toku studiów Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa weźmiesz udział w zajęciach poświęconych m.in.:

 • teoriom kryzysów,

 • psychologii kryzysu,

 • psychopatologii,

 • metodom pomocy psychologicznej,

 • interwencji kryzysowej,

 • zarządzaniu kryzysem.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku