Specjalista ds. administracji publicznej

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą piastować wysokie stanowiska w administracji publicznej
Korzyści: wykształcenie wyższe poparte umiejętnościami, które będą Ci potrzebne w codziennej pracy.
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 618 zł

Dla kogo?

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Administracji Publicznej są skierowane do ambitnych i zainteresowanych osobami, które pragną zrozumieć kompleksowe wyzwania związane z zarządzaniem w sektorze publicznym. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na służbę publiczną, która chce zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie administracji publicznej, ta specjalność może być idealnym wyborem dla Ciebie.

Program studiów

Jeśli zdecydujesz się na wybór specjalności Specjalista ds. administracji publicznej, możesz mieć pewność, że to studia, których nie pożałujesz! Na AWP zajęcia z administracji publicznej prowadzone są przez praktyków w danej dziedzinie.

W ramach toku studiów i specjalności, będziesz uczestniczyć m.in. w zajęciach jak:

 • Narzędzia informatyki,
 • Podstawy zarządzania,
 • Podstawy ekonomii,
 • Ekonomia menadżerska,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych,
 • Badania marketingowe,
 • Myślenie kreatywne i krytyczne,
 • Podstawy organizacji,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Podstawy prawa,
 • KPA i jego rola w pracy urzędnika, w ramach tych zajęć dowiesz się więcej o:
  • Obowiązkach urzędnika i jego odpowiedzialnościach,
  • Roli postanowień w administracyjnym toku instancji,
  • Zagadnieniach ogólnych postępowania administracyjnego,
  • Doręczeniach, wezwaniach i terminach,
  • Kontroli prawidłowości decyzji.
 • Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą,
 • Media społecznościowe,
 • Systemy informatyczne,
 • Zachowania organizacyjne.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w roli:

Pracowników w strukturach administracji publicznej różnego szczebla – samorządowej, rządowej, centralnej, terytorialnej;

 • Pracowników organizacji pozarządowych,
 • Specjalistów ds. organizacji pożytku publicznego,
 • Specjalistów ds. administracji,
 • Kierownika placówek samorządowych,
 • Doradcy ds. procedur,
 • Doradcy ds. przepisów prawnych w zarządzaniu organizacją,
 • Urzędników administracji publicznej.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.