Specjalista ds. BHP

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które wiążą swoją karierę z BHP. 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów licencjackich
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 618 zł

Dla kogo?

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie, specjalność Specjalista ds. BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) są dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ta specjalność skierowana jest do osób, które pragną aktywnie przyczyniać się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, troszczącą się o dobro innych, zainteresowaną zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. BHP mogą być idealnym wyborem dla Ciebie.

Program studiów na tej specjalności skupia się na przygotowaniu studentów do pełnienia roli specjalisty ds. BHP w różnych sektorach i branżach. Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń, planowania i wprowadzania działań prewencyjnych oraz monitorowania warunków pracy. Będą również uczyć się zasad prawnych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. BHP są przeznaczone dla osób, które chcą:

 1. Działać na rzecz bezpiecznej i higienicznej pracy: Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikacji, analizy i minimalizacji ryzyka związanego z pracą. Będziesz mógł/mogła angażować się w tworzenie strategii i procedur mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.

 2. Zapewnić zgodność z przepisami i standardami: Studia na tej specjalności przygotowują do ścisłej współpracy z organami nadzoru, a także do egzekwowania przepisów i standardów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Będziesz zdobywać wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 3. Współpracować z zespołami i organizacjami: Specjaliści ds. BHP często współpracują z różnymi zespołami w organizacjach, takimi jak zespoły HR, kierownictwo i pracownicy. Studia na tej specjalności przygotowują do efektywnej komunikacji, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji działań między różnymi działami organizacji.

 4. Zapewnić ochronę zdrowia pracowników: Jednym z głównych celów specjalistów ds. BHP jest zapewnienie ochrony zdrowia pracowników. Studia na specjalności Specjalista ds. BHP pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy i sposobów minimalizowania ich wpływu na zdrowie pracowników. Będziesz uczestniczyć w analizie ergonomii, ocenie zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, organizować badania lekarskie i promować świadomość zdrowotną w miejscu pracy.

 5. Rozwijać umiejętności zarządzania kryzysowego: Bezpieczeństwo i higiena pracy to również kwestie związane z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, takimi jak wypadki, pożary czy inne nagłe zdarzenia. Studia na tej specjalności umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności zarządzania kryzysowego, włączając w to planowanie ewakuacji, organizację działań ratunkowych i podejmowanie skutecznych decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. BHP oferują możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, które są cenione przez pracodawców i potrzebne w różnych sektorach gospodarki. Po ukończeniu tych studiów będziesz miał/miała szereg opcji kariery, takich jak specjalista ds. BHP w firmach, inspektor ds. bezpieczeństwa pracy w organach nadzoru, konsultant ds. BHP czy audytor bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybór specjalizacji Specjalista ds. BHP otwiera przed Tobą możliwości pracy na rzecz poprawy warunków pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz przyczyniania się do rozwoju organizacji zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Program studiów

W ramach toku studiów o specjalności Specjalista ds. BHP weźmiesz udział, m.in. w takich zajęciach jak:

 • Narzędzia informatyki,
 • Podstawy zarządzania,
 • Podstawy ekonomii,
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Ekonomia menadżerska,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Prawo pracy,
 • Zagrożenia i ryzyko zawodowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w link)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Po studiach możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jak:

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy,
 • Menadżer BHP,
 • Szkoleniowiec BHP,
 • Konsultant z zakresu BHP,
 • Specjalista ds. reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • Kierownik ds. zarządzania bezpieczeństwem organizacji,
 • Inspektor przeciwpożarowy,
 • Pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • Specjalista w instytucjach badawczych.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.