Specjalista ds. logistyki

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą zarządzać działami logistyki na rynku polskim lub zagranicznym.
Korzyści: Kwalifikacje do pracy w logistyce i umiejętności niezbędne w codziennej pracy.
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 618 zł

Dla kogo?

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie, specjalność Specjalista ds. Logistyki, są skierowane do osób zainteresowanych dynamicznym środowiskiem zarządzania łańcuchem dostaw i procesami logistycznymi. Ta specjalność jest dedykowana osobom, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego planowania, koordynowania i optymalizacji procesów logistycznych w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, zdolną do pracy pod presją czasu, zainteresowaną sprawnością operacyjną i doskonałym planowaniem, studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Logistyki mogą być doskonałym wyborem dla Ciebie.

Program studiów na tej specjalności skupia się na rozwinięciu umiejętności zarządzania łańcuchem dostaw, analizy i optymalizacji procesów logistycznych, a także na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów w kontekście logistyki.

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Logistyki są przeznaczone dla osób, które chcą:

 1. Zarządzać łańcuchem dostaw: Studia te zapewniają wiedzę i umiejętności związane z planowaniem, koordynowaniem i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Będziesz uczyć się optymalizować procesy zakupowe, zarządzać transportem, kontrolować zapasy i koordynować działania związane z dostawą towarów. Studenci zdobędą umiejętność efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, co jest niezwykle ważne w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.

 2. Doskonalić umiejętności analityczne: Specjalizacja Specjalista ds. Logistyki skupia się na analizie danych logistycznych, ocenie wydajności procesów i identyfikacji obszarów do doskonalenia. Będziesz uczestniczyć w badaniach rynkowych, prognozowaniu zapotrzebowania, analizie efektywności kosztowej i identyfikowaniu nowych trendów w dziedzinie logistyki. Studia te pomogą Ci rozwijać umiejętności analityczne, które są niezbędne do podejmowania informowanych decyzji logistycznych.

 3. Rozwijać umiejętności przywódcze: Studia na specjalności Specjalista ds. Logistyki umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności przywódczych i zarządzania zespołem. Będziesz uczestniczyć w projektach grupowych, zdobywać doświadczenie w koordynacji działań logistycznych

Program studiów

W ramach specjalności Specjalista ds. Logistyki, jako student będziesz uczestniczyć w takich zajęciach jak:

 • Podstawy zarządzania,
 • Podstawy finansów,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Podstawy marketingu,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Badania marketingowe,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Systemy teleinformatyczne w transporcie.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia na specjalności Specjalista ds. logistyki to ogromna szansa na znalezienie dobrze płatnej, perspektywicznej pracy.

Po ukończeniu specjalności Specjalista ds. logistyki, nasi absolwenci mogą ubiegać się o stanowiska takie jak:

 • Menadżer logistyki,
 • Specjalista ds. logistyki,
 • Specjalista ds. dystrybucji,
 • Analityk łańcucha dostaw,
 • Analityk społeczno-ekonomiczny,
 • Doradca ds. zaopatrzenia i logistyki
 • Kierownik logistyki,
 • Kierownik spedycyjny,
 • Specjalista ds. zarządzania procesami logistycznymi,

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.