Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości czy księgowości
Korzyści: Aktualna wiedza z zakresów podatków i rachunkowości.
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 618 zł

Dla kogo?

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie, specjalność Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów, są skierowane do osób zainteresowanych szeroko pojętą dziedziną finansów i rachunkowości w kontekście biznesowym. Ta specjalność jest dedykowana osobom, które mają zamiar zgłębić zasady rachunkowości, analizy finansowej, zarządzania kosztami oraz innych kluczowych aspektów finansowych i rachunkowych działalności organizacji.

Jeśli jesteś osobą, która interesuje się liczbami, analizą finansową, budżetowaniem i strategiami finansowymi, studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów mogą być doskonałym wyborem dla Ciebie.

Program studiów na tej specjalności skupia się na rozwinięciu umiejętności związanych z rachunkowością zarządczą, analizą i oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa, planowaniem finansowym, zarządzaniem kosztami, podatkami oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym.

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów są przeznaczone dla osób, które chcą:

 1. Zdobyć wiedzę z zakresu rachunkowości: Studia te umożliwią Ci pogłębienie wiedzy na temat zasad i technik rachunkowości. Będziesz uczyć się prowadzenia ksiąg rachunkowych, tworzenia sprawozdań finansowych, analizy danych finansowych oraz sporządzania raportów i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studenci będą mieć możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze rachunkowości zarządczej, podatkowej oraz międzynarodowej.

 2. Analizować kondycję finansową przedsiębiorstwa: Specjalizacja Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów skupia się na rozwijaniu umiejętności analizy finansowej. Będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny kondycji finansowej organizacji, identyfikowania mocnych i słabych stron, analizowania wskaźników finansowych i tworzenia rekomendacji dla podejmowania decyzji biznesowych. Studenci będą uczyć się wykorzystywać narzędzia i techniki analizy finansowej w celu zrozumienia efektywności i rentowności działalności przedsiębiorstw.

 3. Planować finanse i zarządzać kosztami: Studia na tej specjalności umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności planowania finansowego oraz zarządzania kosztami w organizacji. Będziesz zdobywać wiedzę na temat budżetowania, prognozowania dochodów i wydatków, analizy kosztów oraz optymalizacji efektywności finansowej. Studenci będą uczyć się tworzyć strategie finansowe, kontrolować wydatki, identyfikować możliwości oszczędności i zarządzać zasobami finansowymi organizacji.

 4. Przygotować się do pracy w dziale finansowym: Specjalizacja Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów przygotuje Cię do pracy w dziale finansowym różnego rodzaju organizacji. Będziesz zdobywać umiejętności obsługi programów i narzędzi finansowych, analizy danych, przygotowywania raportów finansowych i sporządzania deklaracji podatkowych. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania działu finansowego.

 5. Rozwijać umiejętności analityczne i decyzyjne: Studia na specjalności Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów będą rozwijać Twoje umiejętności analityczne i decyzyjne. Będziesz uczyć się interpretować dane finansowe, przeprowadzać analizy ryzyka, podejmować decyzje inwestycyjne i rekomendować strategie finansowe. Studenci będą mieć możliwość pracować z rzeczywistymi danymi i studiować przypadki z praktyki, co umożliwi im rozwinięcie praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów.

  Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów przygotowują Cię do wielu możliwości kariery zawodowej. Po ukończeniu tych studiów możesz pracować jako analityk finansowy, księgowy, audytor, specjalista ds. controllingu, doradca finansowy lub menedżer finansowy. Ta specjalność otwiera przed Tobą drzwi do różnych sektorów, w tym korporacyjnego, bankowego, rachunkowości i audytu, zarządzania inwestycjami i konsultingu finansowego.

Program studiów

W ramach toku studiów o specjalności Specjalista ds. rachunkowości i finansów weźmiesz udział, m.in. w takich zajęciach jak:

 • Narzędzia informatyki,
 • Podstawy zarządzania,
 • Podstawy ekonomii,
 • Wprowadzenie do psychologii,
 • Ekonomia menadżerska,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Podstawy prawa,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Badania marketingowe,
 • Raportowanie i analiza danych,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Ewidencyjne ujęcie przychodów i kosztów,
 • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Studenci rachunkowości i finansów WSB-NLU i omawianego kierunku bardzo często znajdują pracę jako:

 • Księgowi,
 • Doradcy finansowi,
 • Specjaliści w działach controlingu lub księgowości,
 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych,
 • Analitycy finansowi,
 • Doradcy zewnętrzni przedsiębiorstw,
 • Pracownicy agencji konsultingowych,
 • Specjaliści ds. rachunkowości organizacji,
 • Konsultanci ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich,
 • Właściciele biur rachunków.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.