Specjalista ds. marki i public relations

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą pracować w domach mediowych, agencjach marketingowych czy jako freelancer.
Korzyści: Umiejętności przydatne w codziennej pracy, aktualna wiedzy z branży, praktyczne insighty autorytetów w branży. 
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 618 zł

Dla kogo?

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie, specjalność Specjalista ds. Marki i Public Relations, są skierowane do osób zainteresowanych strategiami budowania marki, komunikacji marketingowej i zarządzaniem wizerunkiem organizacji. Ta specjalność jest dedykowana osobom, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego budowania marki, kreowania pozytywnego wizerunku oraz zarządzania komunikacją z interesariuszami.

Jeśli jesteś kreatywną, komunikatywną osobą, zainteresowaną marketingiem, relacjami publicznymi i psychologią konsumenta, studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Marki i Public Relations mogą być doskonałym wyborem dla Ciebie.

Program studiów na tej specjalności skupia się na rozwinięciu umiejętności z zakresu budowania marki, kreowania strategii komunikacji, tworzenia treści, analizowania rynku i zarządzania relacjami z klientami.

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Marki i Public Relations są przeznaczone dla osób, które chcą:

 1. Budować silne marki: Studia te umożliwią zdobycie wiedzy na temat strategii budowania marki, zarządzania identyfikacją wizualną i komunikacją marki. Będziesz uczyć się tworzenia spójnego wizerunku marki, budowania zaangażowania klientów i budowania lojalności wobec marki. Studenci będą mieć możliwość zgłębienia technik brandingowych i poznania narzędzi, które umożliwią skuteczne budowanie i utrzymywanie marki na konkurencyjnym rynku.

 2. Kreować skuteczną komunikację marketingową: Studia na tej specjalności skoncentrują się na rozwinięciu umiejętności tworzenia skutecznych strategii komunikacji marketingowej. Będziesz zdobywać wiedzę na temat mediów społecznościowych, reklamy, public relations, analizy rynku i konsumenckiego zachowania. Studenci będą uczyć się tworzenia przekonujących treści, efektywnego planowania kampanii marketingowych i analizowania ich skuteczności.

 3. Zarządzać wizerunkiem organizacji: Specjalizacja Specjalista ds. Marki i Public Relations umożliwi Ci zdobycie umiejętności zarządzania wizerunkiem organizacji. Będziesz uczestniczyć w tworzeniu strategii zarządzania reputacją, zarządzaniu kryzysowym, budowaniu relacji z mediami i obsługą mediów społecznościowych. Studenci będą rozwijać umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, które są niezbędne do efektywnego zarządzania wizerunkiem organizacji.

 4. Analizować trendy rynkowe i konsumenckie: Studia na specjalności Specjalista ds. Marki i Public Relations umożliwią Ci zdobycie umiejętności analizy rynkowej i konsumenckiej. Będziesz uczyć się rozpoznawać trendy, potrzeby i preferencje klientów, co pozwoli Ci lepiej dostosować strategie marketingowe i komunikacyjne do oczekiwań rynku. Studenci będą mieli możliwość zgłębienia badań rynkowych, analizy danych i interpretacji wyników w celu podejmowania trafnych decyzji marketingowych.

 5. Kreować relacje z interesariuszami: Specjalizacja Specjalista ds. Marki i Public Relations skupia się również na rozwijaniu umiejętności budowania i utrzymywania relacji z interesariuszami organizacji. Będziesz uczyć się tworzenia skutecznej komunikacji z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi grupami interesariuszy. Studenci będą zdobywać wiedzę na temat technik negocjacji, zarządzania konfliktami i budowania trwałych relacji biznesowych.

  Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Marki i Public Relations oferują możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Po ukończeniu tych studiów będziesz miał/miała szereg opcji kariery, takich jak specjalista ds. marketingu, specjalista ds. public relations, konsultant ds. wizerunku marki, copywriter czy manager mediów społecznościowych.

  Wybór specjalizacji Specjalista ds. Marki i Public Relations otwiera przed Tobą możliwości pracy w obszarze marketingu, komunikacji i zarządzania wizerunkiem. Będziesz mógł/mogła aktywnie kreować marki, budować relacje z klientami i przyczyniać się do sukcesu organizacji poprzez efektywne zarządzanie komunikacją i wizerunkiem.

   

   

Program studiów

W trakcie toku studiów public relations będziesz uczestniczyć w zajęciach takich, jak m.in.:

 • Narzędzia informatyki,
 • Ekonomia menadżerska,
 • Wprowadzenie do psychologii,
 • Podstawy organizacji,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Podstawy marketingu,
 • Podstawy prawa,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, w ramach których dowiesz się więcej o:
  • Istocie produktu,
  • Specyfice i projektowaniu procesu usług,
  • Produkcie jako narzędziu marketingowym,
  • Kształtowaniu marki na rynkach międzynarodowych.
 • Badania marketingowe,
 • Media Społecznościowe,
 • Zachowania organizacyjne.

Zobacz pełny program studiów ( kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Nasze studia PR wprowadzą Cię w świat marki i public relations, dzięki czemu będziesz mógł znaleźć w przyszłości zatrudnienie jako:

 • Rzecznik prasowy,
 • Specjalista ds. public relations,
 • Specjalista ds. e-marketingu,
 • Copywriter,
 • Specjalista ds. marki,
 • Pracownik agencji public relations,
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych,
 • Pracownik agencji reklamowej.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.