Zamówienia Publiczne

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla specjalistów, dla potencjalnych i praktykujących pracowników działów administracji publicznej, rządowej, unijnej, dla finansistów, prezesów urzędów zamówień publicznych i pracowników krajowej izby odwoławczej
Korzyści: dyplom/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Program studiów podyplomowych z zamówień publicznych, skoncentrowany jest na kompleksowym przekazaniu wiedzy związanej z problematyką zamówień publicznych.

Celem studiów jest wykształcenie absolwentów, którzy będą samodzielnie obsługiwali zamówienia publiczne.

W tym celu zdobędą wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych, poznają zasady, tryby i procedury, w których odbywa się udzielenie zamówienia publicznego.

 

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych w zakresie zamówień publicznych ?

Zamówienia publiczne to jedna z dziedzin administracji.

Zgodnie z ustawą z 11 września 2019 roku „Prawo zamówień publicznych” zamówienie publiczne to „umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.” (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do pracy zarówno po stronie osoby, która zamawia, jak i tej, która wykonuje zamówienia.

Praca przy zamówieniach publicznych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, administracji i zarządzania oraz praktycznych umiejętności prowadzenia przetargów i tworzenia dokumentacji, która jest z nimi związana.

 

Dla kogo?

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych są przede wszystkim osoby, które biorą udział w procesie udzielania zamówień publicznych.

 • pracownicy zatrudnieni przez zamawiającego ,
 • pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę zamówienia publicznego,
 • pracownicy, którzy dbają o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, np. prawnicy, pracownicy z branży finansów czy ekonomii.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, który jest podstawą do uzyskania awansu zawodowego, ale też przepustką do zmiany zawodu w kierunku obsługiwania zamówień publicznych.

 

Zasady rekrutacji

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych I i II stopnia. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Zamówienia publiczne napędzają gospodarkę krajową.

Zawody związane z udzielaniem i pozyskiwaniem zamówień publicznych są bardzo cenione i wysoko gratyfikowane na rynku pracy.

Pracując na stanowiskach związanych z tym kierunkiem studiów, masz wpływ na obrót pieniędzy publicznych i zasobność portfela państwowego.

 

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych na kierunku zamówienia publiczne

Absolwenci zamówień publicznych zyskają pracę, np. w sektorach:

 • instytucji rządowych
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • doradczych

Jako:

 • Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Specjalista ds. przygotowania oferty
 • Specjalista ds. pozyskiwania dofinansowań
 • Specjalista ds. optymalizacji potrzeb inwestycyjnych i zakupowych w projektach

 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci zamówień publicznych?

Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności, które umożliwią im pozyskanie, Udzielenie, przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem.

Wiedza w dziedzinie zamówień publicznych

Absolwent studiów podyplomowych dowie się m.in. :

 • Jakie prawo reguluje zamówienia publiczne? (pozna praktyczne działania prawne)
 • Jakie są sposoby uzyskiwania zamówień publicznych?
 • Jak wgląda system zamówień publicznych ?
 • Jakie warunki musi spełniać zamówienie publiczne?
 • W jaki sposób odbywa się szacowanie wartości zamówienia?
 • Jaka dokumentacja jest związana z uzyskiwaniem zamówień publicznych, np. w jaki sposób dokonuje się opisu przedmiotu zamówienia?
 • Jak wygląda strona administracyjna zamówień publicznych?

 

Umiejętności praktyczne

Absolwent będzie, m.in.:

 • pozyskiwał zamówienia publiczne
 • udzielał zamówienia publiczne
 • uruchamiał procedury związane z zamówieniami publicznymi
 • tworzył i kontrolował dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University skierowane są zarówno do praktyków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zamówień publicznych, jak i nowicjuszy, którzy zamierzają zmienić swoją ścieżkę zawodową. Nasza podyplomówka skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe.

Nasze studia podyplomowe dedykowane są osobom zainteresowanym finansami publicznymi, udzielaniem zamówień, wydatkowaniem środków oraz prawem i administracją. Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej sprawia, że studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University są atrakcyjne także dla prezesów urzędów zamówień publicznych i pracowników krajowej izby odwoławczej.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Zamówienia publiczne?

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania oświatą jest przekazanie przyszłym absolwentom wszelkiej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z tą niezwykle trudną tematyką udzielenia oraz pozyskiwania zamówień. Zamówienia publiczne są instrumentem angażującym środki publiczne i służącym osiąganiu celów strategicznych dla całej gospodarki. Wydajne, skuteczne i konkurencyjne procedury udzielania zamówień publicznych mają zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonującego rynku oraz stanowią ważny kanał dla inwestycji w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Program studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych organizowane przez WSB-NLU są odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez poprawę zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach.

Program studiów podyplomowych jest aktualizowany i na bieżąco dostosowywany do współczesnych potrzeb. Nasze studia obejmują kompleksowe zagadnienia, które sprawdzają się podczas prac, np. w krajowej izbie odwoławczej czy jako specjalista ds. udzielania zamówień. Podczas całego toku studiów będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

 • Prawo administracyjne;
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne;
 • System zamówień publicznych w prawie polskim i UE;
 • Audyt i kontrola wewnętrzna;
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku