Zarządzanie biznesem międzynarodowym

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości, analizy danych czy księgowości
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Roczne czesne: 6480 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 648 zł

Dla kogo?

Studia drugiego stopnia o specjalności zarządzanie biznesem międzynarodowym są skierowane głównie do osób, które pracują lub planują pracować w firmach międzynarodowych. Jest to naturalny krok w rozwoju kariery dla absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem lub ekonomią. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do zajmowania wyższych stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach działających na rynku globalnym. Będą również gotowi do założenia własnej firmy, która będzie otwarta na wyjście na arenę międzynarodową.

Program studiów

Studia drugiego stopnia o specjalności zarządzanie biznesem międzynarodowym oferują szeroki zakres zajęć związanych z międzynarodowym zarządzaniem biznesem. Program kształcenia został opracowany we współpracy z doświadczonymi specjalistami, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami prowadzenia działalności na globalnym rynku. W ramach programu studiów studenci będą uczestniczyć w zajęciach z takich przedmiotów jak:

 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Przywództwo
 • Techniki mediacji i negocjacji
 • Transport międzynarodowy
 • Koncepcja zarządzania
 • Analiza danych i wnioskowanie statystyczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedsiębiorczość
 • Makroekonomia

Zobacz pełny program studiów (kliknij w linka)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6480 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 648 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności zarządzanie biznesem międzynarodowym posiadają szereg kompetencji, które są niezbędne do objęcia stanowiska menadżera w międzynarodowym biznesie. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania międzynarodowych problemów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności na skalę międzynarodową. Są zdolni podejmować ważne decyzje na poziomie operacyjnym i strategicznym. Rozumieją różnice kulturowe i potrafią efektywnie komunikować się międzykulturowo. Dodatkowo, absolwenci tej specjalności są w stanie skutecznie zarządzać międzynarodowymi zespołami i pracownikami. Potrafią również analizować globalne trendy rynkowe, identyfikować szanse i zagrożenia oraz opracowywać strategie biznesowe na międzynarodowym poziomie.

 

Forma studiów

Studia RealTime Online (niestacjonarne interaktywne)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

         – odbywa  się na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

  – raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

Zjazd jest obowiązkowy. 

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.