Zarządzanie w administracji publicznej

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla specjalistów, dla potencjalnych i praktykujących pracowników działów administracji publicznej, rządowej, unijnej lub każdej innej
Korzyści: dyplom/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Poznanie specyfiki kierunku studiów podyplomowych zarządzanie w administracji publicznej, wymaga wyjaśnienia terminów: zarządzanie i administracja publiczna.

Zrozumienie, na czym polega zarządzanie i czym jest administracja publiczna, da nam odpowiedź na pytanie, czego nauczysz się na studiach z zarządzania w administracji publicznej.

Czym jest zarządzanie?

Zarządzanie to kierunek studiów, który daje przyszłej kadrze kierowniczej i sztabowej gruntowne przygotowanie w obszarach:

 • zarządzania
 • ekonomii
 • finansów

Program studiów zbudowany jest tak, by wyposażyć studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje, potrzebne do podjęcia działań kierowniczych w instytucjach administracyjnych, finansowych czy też we własnej firmie.

Uczelnia przygotuje przyszłych pracowników do wykorzystania w praktyce metod:

 • planowania,
 • organizowania,
 • wyznaczania celów,
 • kontroli procesów zachodzących w firmie.

 

Zarządzanie to także umiejętności niezbędne do rozporządzania pracą innych osób, które umożliwiają wprowadzenie sprzyjającej kultury organizacyjnej w firmie.

 

 

 

Czym jest administracja publiczna?

Administracja publiczna to działalność państwa, która ma na celu dobro ogółu społeczeństwa.

Administracja publiczna składa się z trzech grup podmiotów:

administracja samorządowa

administracja rządowa

administracja państwowa

 

Administracja samorządowa

Zarządzanie na szczeblu organizacji samorządowej to podejmowanie takich działań, które mają na celu zaspokojenie potrzeb ludzi, którzy zamieszkują dany teren.

Są trzy szczebla administracji samorządowej:

 • gmina,
 • powiat,
 • województwo.

W zależności od jednostki samorządu terytorialnego organizacja samorządowa dba o dobro mieszkańców danej gminy, powiatu i województwa.

 

Administracja rządowa

 

1. centralna, która dba o całe terytorium Polski (Prezes Rady Ministrów, Rada  Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej)

  2. terenowa, która dba o konkretne terytorium (wojewoda i służby działające regionalnie).

 

 

 

Administracja państwowa

 

np. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Sądownictwa.

 

 

 

Czym jest zarządzanie w administracji publicznej?

 

Zarządzanie administracją publiczną to:

planowanie, organizowanie, wyznaczanie celów i kontrola procesów, które zachodzą przede wszystkim w:

 • administracji państwowej,
 • administracji rządowej
 • administracji samorządowej.

 

 

Co musisz wiedzieć o studiach na kierunku zarządzanie w administracji publicznej?

Na kierunku zarządzanie w administracji publicznej poznasz modele strategicznego zarządzania finansami, poznasz sposoby zarządzania zasobami ludzkimi, a metody zarządzania projektami w administracji publicznej, nie będą miały przed Tobą tajemnic.

Studenci poznają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa oraz poznają ich praktyczne metody jej wykorzystania w takich zadaniach jak:

 • wieloaspektowa analiza problemów decyzyjnych,
 • planowanie interwencji publicznych,
 • zarządzanie finansampublicznymi, realizacja inwestycji lokalnych

 

Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadry zarządzającej w organizacjach sektora publicznego.

 

Dla kogo?

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły:

studia I stopnia (dyplom licencjata) lub studia magisterskie (dylom magistra)

 

 

 

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Chcesz poznać metody z zakresu zarządzania?

Może chciałbyś pracować w organizacji pożytku publicznego i mieć udział w kreowaniu dobra wspólnego?

A może chciałbyś założyć firmę, która współpracuje z sektorem publicznym?

Odpowiedziałeś tak? – studiuj na kierunku Zrządzanie w administracji publicznej!

 

Potencjalna praca

Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w:

 

Sferze administracji publicznej, np.

 • administracji rządowej i samorządowej.
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach publicznych,
 • instytucjach unii europejskiej.

 

Ale także w:

 

     Firmach

 • konsultingowych,
 • prywatnych wykonujących zadania publiczne.

 

Urzędach administracji rządowych, np.

 • marszałkowskich,
 • gminy i miasta (oraz w ich spółkach i jednostkach organizacyjnych),
 • wojewódzkich,
 • skarbowych,
 • celnych .

Izbach, np.

 • celnych,
 • skarbowych.

Inne:

 • w instytucjach i ośrodkach badawczych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach kultury,
 • organizacjach pozarządowych

 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku?

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje tj.

 

Wiedza

 • W jaki sposób zarządzać finansami publicznymi? Jak pozyskiwać środki? Jak wygląda prawo zamówień publicznych?
 • Jakie są metody rozwijania administracji publicznej ?Jak zarządzać jednostkami administracji publicznej? Z jakich metod planowania, zarządzania możesz skorzystać, żeby rozwinąć jednostkę, którą zarządzasz? Jak powinna być zorganizowana praca jednostki administracji publicznej?
 • Jakie metody możesz wykorzystać, żeby rozwinąć kadrę pracowniczą, której zasobami zarządzasz?
 • Jak prawidłowo prowadzić procesy administracyjne?
 • Co wpływa na jakość świadczenia usług w administracji publicznej?
 • Jakie rozwiązania organizacyjno-prawne i procedury dotyczące administracji rządowej oraz samorządowej.

 

Kompetencje

Student tej specjalności zdobędzie takie kompetencje jak:

 • inicjatywa
 • orientacja na wyniki
 • orientacja na dobro wspólne
 • praca zespołowa

 

Umiejętności w administracji publicznej

Absolwent studiów podyplomowych w administracji publicznej potrafi m.in.:

 • zaprojektować, wdrożyć i ewaluować inicjatywy jednostki publicznej,
 • dokonać analizy finansowej, zarządzać środkami finansowymi oraz szukać źródeł finansowania,
 • rozwiązywać problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i administracyjno-prawne związane z obszarem zarządzania publicznego,
 • negocjować i dobrze się komunikować,
 • planowanie pracy własnej i zespołu,
 • przygotować zapytanie ofertowe, zastosować wiedzę na temat realizacji procedur przetargowych,
 • potrafi zrealizować briefing prasowy, konferencję prasową oraz debatę publiczną.

Dla kogo?

Studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej to zajęcia, które kierowane są do przyszłych specjalistów, pragnących pracować w jednostkach administracji publicznej. Podyplomowe studia pozwalają zdobyć szeroką wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności, które doskonale sprawdzą się przy zarządzaniu w administracji publicznej, rządowej, unijnej lub każdej innej.

Studenci Zarządzania w administracji publicznej wszystkie zajęcia odbywają z praktykami, którzy świetnie znają się na zagadnieniach prawno-administracyjnych, biznesowych i z zakresu zarządzania. To doskonały kierunek studiów dla obecnych pracowników urzędu administracji rządowej i samorządowej, pracowników HR i PR. Ukończenie studiów na wydziale zarządzania to szansa na znalezienie wartościowej pracy także dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w zwiecie zarządzania w administracji.

 

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania w administracji publicznej?

 

Polska nieustannie się rozwija, a to oznacza, że potrzebujemy coraz więcej specjalistów związanych ze strefą publiczną. Jednym z najważniejszych sektorów wartych ulepszenia jest jakość administracji publicznej oraz poprawa stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i administracją. Najskuteczniejszym sposobem na zmienienie obecnego stanu jest kształcenie zarówno przyszłych urzędników jak i przedsiębiorców. Odpowiedzią na tę potrzebę są nasze studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej.

Program studiów podyplomowych

Celem studiów jest wyszkolenie specjalistów posiadających praktyczne umiejętności z zakresu finansów publicznych, zarządzania w administracji, zamówień publicznych oraz szeroko pojętego sektora publicznego. Bogata oferta naszego kierunku pozwala wykształcić w absolwentach niezbędną wiedzę oraz nawyki, dzięki którym mogą skutecznie racjonalizować procesy administracyjne zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i organizacja pozarządowych.

W programie zajęć na studiach z Zarządzania w administracji publicznej będziesz brać udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Kierowanie zespołem,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Prawo administracyjne,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna,
 • Wybrane aspekty finansów publicznych,
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie strategiczne.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku