Zarządzanie w placówkach sanitarno-epidemiologicznych

Czas trwania: 4 semestry
Forma zajęć: online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętność m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości, analizy danych czy księgowości
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów magisterskich
Roczne czesne: 5980 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 598 zł

Dla kogo?

Studia na specjalności Zarządzanie w placówkach sanitarno-epidemiologicznych są skierowane do osób zainteresowanych zarządzaniem w sektorze zdrowia publicznego i ochrony przed chorobami zakaźnymi. Absolwenci kierunków medycznych oraz nauk społecznych znajdą tu dogodne możliwości rozwoju swojej kariery. Ponadto osoby mające doświadczenie w sektorze zdrowia publicznego, takie jak pracownicy placówek sanitarno-epidemiologicznych, organizacji zdrowia publicznego czy agencji rządowych, również mogą skorzystać z tej specjalizacji.

Program studiów

Program studiów na specjalności Zarządzanie w placówkach sanitarno-epidemiologicznych został opracowany przez specjalistów z branży, którzy codziennie stykają się z problemami związanymi z tym obszarem. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, epidemiologii, zdrowia publicznego, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, marketingu międzynarodowego, logistyki, koncepcji zarządzania, rachunkowości zarządczej, analizy danych i wnioskowania statystycznego oraz makroekonomii.

Rekrutacja

  • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony AWP przy wybranym kierunku
  • Po wysłaniu do nas elektronicznego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz login i hasło do systemu rekrutacyjnego
  • W systemie rekrutacyjnym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji który zamyka się w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 5980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 598 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,magister”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalizacji Zarządzanie w placówkach sanitarno-epidemiologicznych zdobywają umiejętności zarządzania placówkami sanitarno-epidemiologicznymi, takimi jak organizacje zdrowia publicznego, instytuty epidemiologiczne czy agencje odpowiedzialne za kontrolę chorób zakaźnych. Potrafią skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, finansowymi, logistycznymi i infrastrukturą placówek. Posiadają umiejętność analizy danych epidemiologicznych, co pozwala im na identyfikację trendów zdrowotnych, ocenę ryzyka zdrowotnego i opracowywanie strategii prewencyjnych. Absolwenci są również w stanie korzystać z różnych narzędzi i technik statystycznych do analizy danych i sporządzania raportów. Dodatkowo, są w stanie samodzielnie opracowywać programy szczepień, kampanie edukacyjne, strategie kontroli epidemii oraz plany reagowania na kryzysy zdrowotne.

Forma studiów

Studia RealTime Online (niestacjonarne interaktywne)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

  • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

  • Zjazd ćwiczeniowy:

         – odbywa  się na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

  – raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych

Zjazd jest obowiązkowy. 

  • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.