Powiślańska Szkoła Wyższa jako uczelnia niepubliczna rozpoczęła działalność w 1999 roku. Jest instytucją non-profit, a jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie. Dziś, oprócz siedziby głównej w tym mieście, posiada także swoją filię w Gdańsku, a w perspektywie najbliższych lat planowane jest otwarcie kolejnych filii uczelni, już poza województwem pomorskim.

Co charakteryzuje Powiślańską Szkołę Wyższą?

Priorytetem Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest przede wszystkim solidne kształcenie studentów, dlatego też szczególny nacisk położony jest na dobór kadry wykładowców, zwłaszcza istotne są ich kwalifikacje, wiedza, umiejętności i doświadczenie. Bardzo ważne dla uczelni jest doskonalenie procesów dydaktycznych oraz rozwijanie infrastruktury uczelni.

Oferta studiów podyplomowych PSW zawiera wiele wymagających kierunków po ukończeniu których studenci bez problemu znajdują pracę i są przygotowani do zmieniającego się rynku pracy.
Aktualnie oferta studiów podyplomowych obejmuje ok 30 kierunków skierowanych do nauczycieli, pracowników oświaty, poza tym Gerontologię i Geriatrię, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie sportem, Logistyke i transport, studia coachingowe czy Zarządzanie projektami.

 

Misją WSB-NLU jest osiągnięcie unikalnej pozycji w Europie Środkowej poprzez tworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, praktykującej organizacji akademickiej, prowadzącej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalność aplikacyjną, konferencyjną, wydawniczą i doradczą w różnorodnych obszarach tematycznych. Organizacji nie tylko zdolnej sprostać wyzwaniom czasów współczesnych, ale i wyznaczającej standardy przyszłości.

Uczelnia powstała w 1991 r. jako Sądecko-Podhalańska Szkoła Biznesu, ale zaledwie rok później, dzięki podpisaniu umowy z amerykańską szkołą przekształciła się w Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University, która działa do dziś. Jest jedną z najstarszych i najlepiej ocenianych uczelni niepublicznych w kraju.

Od 30 lat kształci osoby nie tylko z całej Polski, ale również i świata. Innowacyjne podejście do nauki oraz nietypowe wdrożenie nauczania przez internet sprawiło, że zaufały jej  tysiące studentów z każdego zakątka Polski, ale też m.in. Ukrainy, Kazachstanu, Indii, Włoch, Maroka czy Rosji. Zapewnia edukację, która pozwala na work-life balance, czyli dobre samopoczucie w życiu studentów.