Psychologia – studia dla magistrów i licencjatów (transfer ocen)

Czas trwania: W zależności od posiadanego wykształcenia – możliwa kwalifikacja aż na 5 semestr (skrócenie studiów o połowę) 
Forma zajęć: Real Time online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: posiadacze wyższego wykształcenia, którzy chcą ukończyć studia w krótszym czasie
Korzyści: dyplom ukończenia studiów magisterskich Płatności: możliwość rozłożenia czesnego rocznego na raty po 798 zł. 

 

Opis

AWP w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia stacjonarne, niestacjonarne oraz niestacjonarne w modelu RealTime Online dla osób, które uzyskały tytuł magistra lub licencjata.

Preferowane kierunki: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne (standardowo kwalifikacja na 5 semestr). Po każdym innym kierunku dziekan na podstawie przesłanych dokumentów określa możliwość skrócenia toku studiów. 

Jeśli posiadasz dorobek kształcenia związany ze studiowaniem, a oceny nie są starsze niż 20 lat , możesz ubiegać się o transfer ocen na wyższy rok niż pierwszy.

 • CZAS TRWANIA: studia mają charakter intensywny i trwają w zależności od kwalifikacji dziekana,
 • SPECJALNOŚCI: można podjąć kształcenie na jednej z trzech specjalności tj.:psychologia kliniczna i osobowości, psychologia w biznesie lub neuropsychologię,
 • SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI PRZEDSTAWIONE SA NA PONIŻSZEJ INFOGRAFICE

Zobacz instrukcję transferu ocen. (kliknij tutaj)

Dokumenty do weryfikacji należy przesłać, logując się na portal rekrutacyjny przez kafelek REKRUTACJA OTWARTA  w prawym, górnym rogu strony

 • W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu rekrutacyjnym.
 • Kandydat ubiegający się o awans musi przesłać dorobek związany ze studiowaniem poprzez portal rekrutacyjny (menu „Transfer Ocen” z lewej strony).  UWAGA ! Oceny załączane do wniosku o transfer nie mogą przekroczyć 20 lat 
 • Osiągnięcia akademickie wliczające się w transfer ocen, jakie student zdobył podczas kształcenia to  m.in. suplement, indeks, transkrypt ocen, kartę przebiegu studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (awers i rewers).
 • Kandydat uzyskuje informację o możliwości promocji na wyższy rok niż pierwszy od dziekana lub osoby uprawnionej przez dziekana do przyznania awansu.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcie na studia z transferem ocen będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Dziekana WSB-NLU oraz kompletu dokumentów rekrutacyjnych w portalu rekrutacyjnym. 

Program studiów

Programy studiów specjalności na kierunku psychologia:

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 7980 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 798 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł