Psychoonkologia

5 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla personelu medycznego pracującego z pacjentami onkologicznymi, oraz dla osób które ukończyły studia II stopnia z psychologii 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna

 

Brak w magazynie

Opis

Diagnoza choroby nowotworowej to trudne wydarzenie zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich.

Psychoonkolog oferuje wsparcie psychologiczne w tych trudnych chwilach. W swojej praktyce zawodowej udziela pomocy pacjentom onkologicznym w procesie zdrowienia, ale także pomaga uporać się z bólem ich rodzinom w sytuacji śmierci pacjenta, w tym również śmierci dziecka.

Studia podyplomowe przygotują Cię do sprostania temu zadaniu.

Absolwent kierunku studiów podyplomowych zyska gruntowne przygotowanie z zakresu medycznych i psychologicznych aspektów choroby nowotworowej.

Ubiegasz się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa?

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Psychoonkologii jest podstawowym warunkiem do wszczęcia certyfikacji.

Studia podyplomowe z psychoonkologii są też konieczne dla psychologów chcących pracować w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Osoby chcące uzyskać certyfikat muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe
 • przynależeć do Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczego
 • wykonywać któryś z wymienionych zawodów: psycholog, socjolog, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant, teolog, pedagog, dietetyk.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku psychoonkologia jest warunkiem koniecznym, by wszcząć procedurę certyfikacji!

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji kliknij tu.

Opis kierunku: psychoonkologia

Kierunek studiów podyplomowych powstał z potrzeby wyszkolenia wysoko wykwalifikowanej kadry, która umiejętnie wesprze pacjentów onkologicznych i ich rodziny w walce z chorobą.

Zależy nam na doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu kompetencji naszych studentów, niezbędnych w pracy psychoonkologa.

W tym celu studiów przekażemy Ci wiedzę z zakresu onkologii, psychologii i biospołecznych aspektów choroby nowotworowej.

Poznasz metody techniki diagnostyczno-terapeutyczne dedykowane dla terapii psychoonkologicznej.

Dowiesz się, na jakich zasadach przebiega organizacja leczenia onkologicznego dla osób w różnym wieku rozwojowym.

Poznasz metody interwencji psychologicznej adekwatnej do sytuacji psychicznej pacjenta.

Kolejnym, bardzo ważnym modułem w programie studiów, jest ochrona własnej psychiki w trakcie pracy z pacjentem onkologicznym.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, więc będziesz mógł bez problemu pogodzić je z innymi aktywnościami.

Psychoonkologia — dla kogo?

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób, które w swojej praktyce zawodowej mają kontakt z pacjentami onkologicznymi, a w szczególności personelu medycznego pracującego z pacjentami onkologicznymi.

Studia podyplomowe z psychoonkologii są też konieczne dla psychologów chcących pracować w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pkt1, ppkt 3.

Efekty kształcenia

Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, potrafi biegle poruszać się po zagadnieniach psychoonkologicznych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest podstawą ubiegania się o uzyskanie certyfikatów: Psychoonkologa i Superwizora Psychoonkologii, które nadawane są przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Dokument ukończenia studiów potwierdza, z Twoje kompetencje do pracy przy opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Zasady przyjęcia na studia

Słuchaczem studiów może zostać absolwent wyższej uczelni medycznej (Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu) lub innej uczelni wyższej – preferowane kierunki: psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, socjologia, pedagogika, rehabilitacja, dietetyka.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wypełnienie wskazanych niżej wymagań:

 • wysłanie formularza zgłoszeniowego
 • załączeniu do systemu zgłoszeniowego dokumentów: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm) i dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Osoby, które chorują na nowotwór, potrzebują wsparcia psychologicznego, podobnie jak ich rodziny. Spotkania z psychoonkologiem wspierają proces leczenia, poprawiają jakość życia, a także pomagają pogodzić się z trudną sytuacją, w której znajdują się pacjenci.

Jeśli pragniesz być tą osobą, która podejmie się tego zadania, te studia podyplomowe są dla Ciebie.

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie słuchaczy do praktyki psychoonkologicznej.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Program studiów podyplomowych na kierunku psychoonkologia to nie tylko teoretyczne aspekty pracy z pacjentami onkologicznymi, t,j. metody oceny funkcjonowania czy metody skrinningowe.

Stawiamy na przygotowanie praktyczne, dlatego…

… w ramach studiów przejdziesz praktykę psychoonkologiczną z superwizją!

Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy w zakresie psychoonkologii. Pomogą Ci rozwinąć umiejętności, które są konieczne w procesie pomocy pacjentom onkologicznym i ich rodzinom w starciu z chorobą.

Nauczysz się, w jaki sposób komunikować się z pacjentem i jego rodzinom, a także, w jaki sposób zbudować kontakt terapeutyczny oparty na zaufaniu.

Wiedza

W toku zajęć poznasz metody diagnostyczno-terapeutyczne, stosowane w procesie leczenia onkologicznego.

Nauczysz się diagnozować, zarówno bezpośrednie, jak i długofalowe skutki emocjonalne wywołane przez chorobę nowotworową u pacjenta i jego chorobą.

Poznasz  sposoby radzenia sobie ze stresem onkologicznym i udzielania pomocy psychologicznej chorym (dorosłym, młodzieży i dzieciom) oraz ich bliskim.

Kompetencje

W trakcie studiów zyskasz kompetencje z zakresu technik i metod terapeutycznych, stosowanych w:

 • opiece paliatywnej,
 • wsparciu terapeutycznym w procesie zdrowienia,
 • wsparciu w okresie terminalnym oraz w pomocy rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta,
 • diagnozie psychoonkologicznej i ocenie funkcjonalnej pacjenta,
 • planowaniu i wdrażaniu działania interwencyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana adresowana jest do absolwentów szkół wyższych:
 • mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi lub nauczania przedmiotu, ale nie mają przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • lub mają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej i chcą specjalizować się w terapii wwr;
 • lub ukończyły psychologię.

 

Program studiów

Podczas toku studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka weźmiesz udział w wielu fascynujących zajęciach, które zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przygotują Cię do dalszej pracy.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

W programie studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są także praktyki zawodowe – dzięki temu, kończąc kierunek masz pewność, że uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, którą będziesz mieć okazję wykorzystać.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 5950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180 

Na kierunku studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r, poz. 1450.)

Praktykę w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych :

1. Przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach
specjalnych;
2. Przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
3. Szkoła podstawowa ogólnodostępna:
– w oddziałach integracyjnych,
– w oddziałach terapeutycznych,
– w oddziałach specjalnych;
4. Szkoła podstawowa specjalna;
5. Specjalny ośrodek wychowawczy;
6. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
7. Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną
do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
9. Świetlicach terapeutycznych.