Szkoła Psychoterapii (nurt poznawczo-behawioralny) WSB-NLU

35 600

Czas trwania: 8 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla lekarzy lub mgr psychologii którzy chcą prowadzić psychoterapię
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Płatności: Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 40 wygodnych rat po 890 zł/m-c (4lata).

Brak w magazynie

Opis

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) oferuje innowacyjny program studiów podyplomowych w dziedzinie psychoterapii (nurt poznawczo-behawioralny) w modelu RealTime Online

Czteroletni program spełnia wymagania niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany dot. psychoterapii po 1 stycznia 2024 roku.
W dniu 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego zgodnie z którą zostanie wprowadzona definicja legalna pojęcia „psychoterapii” oraz wymagania stawiane osobom wykonującym zawód psychoterapeuty.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 znowelizowanej ustawy psychoterapię prowadzi osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo
 • spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 46 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
 • udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże,
 • zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.

Uczelnia w zakresie przeprowadzenia egzaminu (w języku polskim) i wydania certyfikatu psychoterapeuty została certyfikowana przez Professional School of Health Sciences Ltd. z siedzibą w Londynie.

Do szkoły psychoterapii WSB-NLU zapraszamy osoby z wykształceniem lekarskim lub psychologicznym.

Nie masz w/w wykształcenia? Dowiedz się jak możesz dołączyć do programu kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu psychoterapii WSB-NLU.  

 Ukończenie Szkoły Psychoterapii Badawczo-Behawioralnej WSB-NLU będzie uprawniało do uzyskania uprawnień psychoterapeuty.

Opinia prawna Kancelarii Groele i Wspólnicy dotycząca analizy zagadnienia uzyskania uprawnień psychoterapeuty w Wyższej Szkole Biznesu  – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (kliknij)

 

Kryterium przyjęć

Do szkoły psychoterapii WSB-NLU zapraszamy osoby z wykształceniem lekarskim lub psychologicznym.

Nie masz w/w wykształcenia? Dowiedz się jak możesz dołączyć do programu kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu psychoterapii WSB-NLU.  

*Uczelnia zastrzega prawo zmian programu w trakcji trwania kształcenia, w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów.

Program SZKOŁY PSYCHOTERAPII WSB-NLU

Program SZKOŁY PSYCHOTERAPII 

Program studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej uwzględnia główne obszary tematyczne: 

MODUŁ I – 4 semestry – zakończony EGZAMINEM POZIOMU I

Zajęcia z zakresu psychopatologii i nauki psychoterapii poznawczo-behawioralnej w wymiarze 795 godzin
Program obejmuje szeroki zakres tematyczny, między innymi: teorię i praktykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, techniki terapeutyczne, relacje terapeutyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania się, psychopatologię, formy psychoterapii. 

MODUŁ II – 4 semestry – zakończony EGZAMINEM POZIOMU II

 • Superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 225 godzin. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.
 • Rozwój osobisty w wymiarze minimum 100 godzin. Rozwój osobisty to rodzaj pracy własnej, udział szkoleniach, treningach, warsztatach itp. podczas których pracuje się nad własnymi mechanizmami psychicznymi (Uczelnia zapewnia w ramach kształcenia 90 godzin natomiast 10 godzin jest do zrealizowania w ramach pracy własnej).
 •  Staż kliniczny w wymiarze 400 godzin. W tym:
  – 140 godzin zegarowych musi odbyć się w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
  – 260 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. 

W dniu 16 i 17 marca 2024 roku odbędzie się obowiązkowe stacjonarne SZKOLENIE Z ELEMENATMI WARSZTATU INTERPERSONALNEGO dla II edycji SPPB – szkolenie jest jednym z trzech obowiązkowych zjazdów stacjonarnych i nie podlega żadnej innej formie zaliczenia, jeżeli ktoś z Państwa  nie może uczestniczyć w szkoleniu należy je zaliczyć w kolejnej  edycji  co wiąże się z dodatkowa opłatą zgodną z Zarządzeniem Kanclerza WSB-NLU dot. opłat związanych  z procesem kształcenia dla Słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe. 

PROGRAM STUDIÓW – KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata wpisowa – 850 zł *
 • czesne – 35 600 zł *

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 40 równych rat po 890 zł/m-c (4 lata).

*w przypadku SPPB WSB-NLU nie obowiązuje zniżka w wysokości 50 procent czesnego na drugi kierunek studiów,

 • cena nie obejmuje terapii własnej,
 • cena zawiera zajęcia za superwizje grupową.

Praca w NFZ

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) oferuje innowacyjny program studiów podyplomowych w dziedzinie psychoterapii w modelu RealTime Online, oparty na nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czteroletni program spełnia wymagania niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany dot. psychoterapii po 1 stycznia 2024 roku.

W dniu 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego zgodnie z którą zostanie wprowadzona definicja legalna pojęcia „psychoterapii” oraz wymagania stawiane osobom wykonującym zawód psychoterapeuty.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 znowelizowanej ustawy psychoterapię prowadzi osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące warunki:

posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 46 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże,
zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.

Certyfikacja Szkoły Psychoterapii

Uczelnia w zakresie przeprowadzenia egzaminu (w języku polskim) i wydania certyfikatu psychoterapeuty została certyfikowana przez Professional School of Health Sciences Ltd. z siedzibą w Londynie.

W związku z powyższym ukończenie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej WSB-NLU będzie uprawniało do uzyskania uprawnień psychoterapeuty.  

Opinia prawna

Opinia prawna Kancelarii Groele i Wspólnicy dotycząca analizy zagadnienia uzyskania uprawnień psychoterapeuty w Wyższej Szkole Biznesu  – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (kliknij)