Cyberbezpieczeństwo

5 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informacji, systemów informatycznych, bezpieczeństwa IT, ochrony danych, zarządzania cyberbezpieczeństwem.
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Głównym celem studiów podyplomowych studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy obszarze cyberbezpieczeństwa.

Absolwent studiów podyplomowych nauczy się zapewniać bezpieczeństwo informacjom.
W tym celu zdobędzie kompleksową wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa.

Dowie się, w jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem organizacji i jej systemów teleinformatycznych, w celu ochrony informacji, którymi dysponuje.

Pozna metody, techniki i zasady tworzenia systemów zapewniających bezpieczeństwo.

Zadania te wymagają przyswojenia wiedzy z zakresu informatyki, prawa, organizacji, zarządzania oraz kryptografii.

 

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych na kierunku ?

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie układania i wdrażania programu bezpieczeństwa w firmie.

W tym celu zostanie wprowadzony w świat technologii związanych z audytowaniem sieci teleinformatycznych.

Pozna metody z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji w sieciach lokalnych i bezprzewodowych i systemami operacyjnymi.

Nauczy się dokonywać ryzyka wycieku informacji i im zapobiegać.

Absolwent studiów podyplomowych, dzięki praktycznej wiedzy zdobytej na studiach, nauczy się opracowywać narzędzia, które wykryją zagrożenia, a także zbadać i analizować wykryte naruszenie.

W rekrutacji mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych (licencjaci, inżynierzy i magistrzy) każdego kierunku studiów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza twoje kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

 

Dla kogo?

Należysz do grona specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i chcesz uzupełnić informacje z zakresu bezpieczeństwa, żeby zyskać możliwość awansu zawodowego?

Chcesz przenieść się na stanowisko, które wymaga od Ciebie znajomości zasad ochrony informacji?

Pełnisz funkcję menadżera w dziale bezpieczeństwa i zyskana wiedza pomoże Ci lepiej wykonywać Twoje zadania?

A może podjęcie studiów podyplomowych na kierunku cyberbezpieczeństwo pomoże Ci się przebranżowić?

Świadectwo studiów podyplomowych potwierdza Twoje kompetencje w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacjom i jest podstawą do uzyskania awansu zawodowego albo podjęcia pracy w działach związanych z ochroną informacji i bezpieczeństwem Internetu.

 

Zasady rekrutacji

Na studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą aplikować absolwenci studiów wyższych, I i II stopnia wszystkich kierunków.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Jeśli istniałby teleturniej, który rozstrzyga, kto Cię zna lepiej — Facebook czy Twoi najbliżsi — wygrałby Facebook.

Użytkownik Internetu na każdej stronie internetowej zostawia cyfrowe ślady swojej obecności.

Gary Kovacs, gość platformy Ted Talks, porównuje nas do Jasia i Małgosi — pozostawiamy w Internecie okruszki po naszej cyfrowej obecności. Dzięki temu cyberświat dopasowuje do Ciebie wyświetlane treści.

Gorzej, jeśli Twoje cyberślady dostaną się w niepowołane ręce, istnieje wtedy ryzyko związane z kradzieżą tożsamości.

Dzięki działaniom specjalisty w zakresie cyberbezpieczeństwa użytkownik może bezpiecznie korzystać z usług elektronicznych i aplikacji.

To bardzo istotne — wiedzą, o tym firmy, które korzystają z systemów przechowywania i udostępniania informacji, dlatego chętnie korzystają z usług osób i firm, które potrafią zapewnić bezpieczeństwo systemom informatycznym.

Absolwent studiów podyplomowych instytucjach i organizacjach, w których na porządku dziennym jest obracanie danymi wrażliwymi, a także w firmach, które zajmują się utrzymywaniem infrastruktury teleinformatycznej.

Jakie firmy szukają absolwentów cyberbezpieczeństwa?

Absolwentów cyberbezpieczeństwa chętnie zatrudniają:

 • firmy zapewniające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 • firmy, które używają systemów teleinformatycznych na potrzeby własnej działalności np. operatorzy usług cyfrowych,
 • firmy produkujące oprogramowanie, sprzęt i systemy informatyczne,
 • administracja publiczna,
 • centra danych,
 • branża it.
 

Potencjalne zawody

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę jako w charakterze:

 • doradca w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • cybersecurity analyst
 • specjalista ds. administrowania systemami cyberbezpieczeństwa,
 • audytor,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • administrator systemów,
 • specjalista ds. monitorowania bezpieczeństwa IT,
 • ekspert ds. ryzyka,
 • specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych,
 • specjalista ds. Incydentów Bezpieczeństwa,
 • specjalista ds. Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa,
 • inżynier oprogramowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku ?

Program studiów zawiera praktyczną wiedzę, która ma Cię przygotować do pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarach:

Układania i wdrożenia programu cyberbezpieczeństwa w firmie, czyli…

… będzie wiedział, jakie działania należy podjąć, by system bezpieczeństwa działał zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz nauczy się opracowywać dokumentację i procedury wewnątrzfirmowe.

W tym celu pozna praktyczne oblicze przepisów prawa ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Wdrażanie systemu bezpieczeństwa wiąże się także z umiejętnością ułożenia strategii zarządzania incydentami i ryzykiem, tak żeby można było szybko zareagować w sytuacji krytycznej.

 

Oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji

To jeden z kroków wdrożenia systemu bezpieczeństwa w firmie, ściśle związany z umiejętnością przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.

Absolwent studiów podyplomowych będzie w stanie przeprowadzić audyt zgodności z przepisami i standardami bezpieczeństwa informacji.

W tym celu przekażemy studentom wiedzę na temat rodzaju testów, które przeprowadza się podczas audytu oraz i nauczymy struktury raportu, który przedkłada się przełożonemu po zakończonym audycie.

Student zapozna się z kryteriami bezpieczeństwa w sieciach lokalnych i sieciach komputerowych, a także pozna metody szacowania ryzyka wycieku informacji i oceniania jego stopnia.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi zauważać luki w systemie bezpieczeństwa i wychwytywać niezgodności.

 

Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał informacje w zakresie:

 • ochrony danych osobowych,
 • zagrożeń informatycznych wyróżnianych w cyberbezpieczeństwie,
 • sposobów zabezpieczeń sieci teleinformatycznych,
 • metod, technik i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • wdrażania rozwiązań, które zabezpieczają sieci teleinformatyczne (w tym sieci bezprzewodowe),
 • metody zwalczania cyberprzestępczości,
 • metod zabezpieczania systemów operacyjnych,
 • metod zabezpieczania urządzeń mobilnych,
 • oprogramowania wykrywającego nietypowe zachowania.

 

 

Dla kogo?

Cyberbezpieczeństwo jako studia podyplomowe to kierunek, który został przygotowany z myślą o przyszłości naszych absolwentów. Wszystkie zajęcia realizowane są w taki sposób, by zapewnić im podłoże do prac zespołowych i sprawnej walki z przestępczością internetową.

To kierunek, który podjąć mogą wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informacji, systemów informatycznych, bezpieczeństwa IT, ochrony danych, zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Cyberbezpieczeństwo?

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo to kierunek stworzony w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych. Dotychczas stosowane techniki zabezpieczeń IT, wobec ulepszanych na każdym kroku systemów informatycznych stały się przestarzałe.

Program studiów

Nasi studenci Cyberbezpieczeństwa biorą udział w zajęciach, które w większości prowadzone są przez praktyków. Zdobywają umiejętności i wiedzę dot. organów ścigania przestępstw internetowych, bezpieczeństwa systemów czy informacji. Program studiów na wspominanym kierunku w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University zakłada udział w zajęciach takich jak:

 • Administracja danymi osobowymi,
 • Audyt bezpieczeństwa danych i analiza zagrożeń,
 • Sieci komputerowe,
 • Internet rzeczy,
 • Inżynieria systemowa,
 • Kryptografia,
 • Laboratorium Hack the box.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 5950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku