Psychotraumatologia z elementami suicydologii

5 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: Real Time online/studia zdalne w pełni interaktywne
Dla kogo: osoby chcące pracować z pacjentami po traumach oraz intensywnych przeżyciach. Wybór Psychotraumatologii jest szczególnie polecany psychologom, którzy  w swojej codziennej pracy mogą mieć styczność z osobami, które doświadczyły traumy.
Korzyści: dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego rocznego na

10 rat po 595 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Psychotraumatologia z elementami suicydologii

Studia podyplomowe
z zakresu Psychologii z elementami suicydologii

Psychotraumatologia to nowa, a zarazem niezwykle zajmująca dziedzina psychologii.

Chcesz ją poznać? Nic dziwnego! Rola Psychotraumatologii w najbliższych latach z pewnością będzie rosnąć – mając szansę na zdobycie kompetencji w tym zakresie, zyskujesz nowe możliwości zawodowe, a także ogromne umiejętności, by pomóc swoim pacjentom. Sprawdź, dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z Psychotraumatologii na naszej uczelni.

 

Dla kogo kierunek Psychotraumatologia z elementami suicydologii będzie odpowiednim wyborem?

Psychotraumatologia to studia podyplomowe, które docenią osoby chcące pracować z pacjentami po traumach oraz intensywnych przeżyciach. Wybór Psychotraumatologii jest szczególnie polecany psychologom, którzy  w swojej codziennej pracy mogą mieć styczność z osobami, które doświadczyły traumy.

Coraz częściej na zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu Psychotraumatologii decydują się również kuratorzy sądowi, funkcjonariusze publiczni oraz przedstawiciele służb medycznych.

Studia z zakresu psychotraumatologii z elementami suicydologii  może być szczególnie użyteczne dla osób, które pracują (lub rozpoczynają pracę) w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach oświatowych, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, sądownictwie, prokuraturze, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach chorób somatycznych, hospicjach, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej itp. Studia przygotowują absolwentów do pracy: w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach. Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji typu pierwszego oraz drugiego, diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii, ze szczególnym naciskiem na kryzysy sytuacyjne spowodowane traumą. Ponadto będą przygotowani do profesjonalnej terapii osób po traumie. Absolwent studiów podyplomowych „Psychotraumatologia” uzyskuje praktyczne umiejętności do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej. Absolwent zdobędzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu psychicznego, doświadczającym następstw doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, choroba somatyczna, etc). Mogą stać się animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia a także rzetelnej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Będą mieli uprawnienia do tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych i superwizji

Program studiów podyplomowych Psychotraumatologia z elementami suicydologii

Psychotraumatologia to dziedzina niezwykle rozbudowana i fascynująca. Nasz tok studiów podyplomowych zakłada m.in. przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej traumy, jej zrozumienia oraz podstawowych pojęć oscylujących wokół tematu. Dodatkowo słuchacze będą dowiadywać się, jakie są konsekwencje traumy, w jaki sposób diagnozować PTSD czy inne zaburzenia związane ze zjawiskiem.

Tok studiów został opracowany przez specjalistów z zakresu Psychotraumatologii, dzięki czemu jest on dopasowany do rzeczywistych wymogów rynku pracy oraz potrzeb pacjentów. Poruszane zagadnienia mają na celu wyposażyć słuchaczu w metody pracy własnej, wspierają wymianę doświadczeń oraz profilaktykę.

 

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów podyplomowych Psychotraumatologia z elementami suicydologii?

Psychotraumatologia jako studia podyplomowe to okazja, by zdobyć nowe doświadczenie oraz wiedzę. Główną zaletą studiów w WSB-NLU jest styczność z ekspertami z dziedziny – wśród kadry profesorskiej są osoby, które na co dzień pracują ze zjawiskiem traumy.

Absolwenci studiów podyplomowych Psychotraumatologia z elementami suicydologii mają możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach oraz szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych czy poprawczych.

Dodatkowo po studiach Psychotraumatologia otwiera się możliwość pracy z pacjentami, którzy przeżyli traumę, mają zróżnicowane stany lękowe, wynikające ze zdarzeń w ich życiu.

Absolwenci Psychotraumatologii wiedzą, w jaki sposób skutecznie pracować z pacjentami, jak wspierać ich podczas interwencji, podchodzić do profesjonalnej terapii po traumie.  Nasi słuchacze zyskują praktyczną wiedzę oraz umiejętność posługiwania się narzędziami, wspierającymi w pracy z traumą. Wiedzą, w jaki sposób stawiać diagnozy oraz prowadzić konsultacje. Zdobywają umiejętności badawcze, co znacznie wzbogaca ich pracę zawodową.

 

Aby zostać psychotraumatologiem oprócz ukończenia studiów podyplomowych należy spełnić również wymogi Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Psychologiem, zgodnie z ww. Ustawą, może być osoba, która spełnia m.in. wymagania:

  • uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej […]

Psychotraumatologia to dziedzina psychologii, która skupia się na traumatycznych wydarzeniach w życiu człowieka. Silnie obciążające psychikę wydarzenia mogą powodować długofalowe konsekwencje, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Zaburzenia powstające w wyniku traumy nie znikają same. Sposobem na leczenie traumy są różne formy terapii psychotraumatologicznej.

Psychologia analizuje różne aspekty psychiki ludzkiej, mechanizmy radzenia sobie z różnymi sytuacjami, a także sposoby reagowania i odnajdywania się w różnych sytuacjach społecznych. Poszczególne dziedziny życia wymagają zarówno indywidualnej analizy w kontekście psychologicznym, jak i zwrócenia uwagi na ich wzajemne zależności. Jedną z węższych dziedzin psychologii jest psychotraumatologia, czyli psychologia traumy.

Osoby zgłębiające zagadnienia psychotraumatologii zdobywają informacje na temat rodzajów wydarzeń traumatycznych, możliwych reakcji człowieka na takie sytuacje, a także sposobach leczenia zaburzeń wywołanych przez traumy.

Czym jest trauma? Pojęcie traumy to ogólne określenie urazu psychicznego spowodowanego przez pewne wydarzenie – jednorazowe lub powtarzające się. Powszechnie używa się też określania trauma w odniesieniu właśnie do takiego wydarzenia, które stanowi źródło bardzo silnego stresu i pozostawia po sobie trwały uraz psychiczny. Przeżycie traumy i odczuwanie jej skutków jest kwestią indywidualną.

Psychotraumatologię wykorzystują nie tylko psychoterapeuci, ale również psychologowie, pedagodzy, osoby zajmujące się pracą socjalną lub należące do służb medycznych.

 

87% naszych Absolwentów znajduje pracę w zawodzie

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez nasz zespół.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w 100% online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Online w czasie rzeczywistym (RealTime Online) lub możliwość odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online

Ćwiczeniowy

100% online – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online

Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie

 

Jak długo trwają studia podyplomowe Psychotraumatologia z elementami suicydologii?

Interaktywne studia podyplomowe Psychotraumatologia z elementami suicydologii to kierunek niestacjonarny, odbywający się w formacie RealTime Online. Czas trwania studiów wynosi:

  • 2 semestry

 

 

Dla kogo?

Psychotraumatologia to studia podyplomowe, które docenią osoby chcące pracować z pacjentami po traumach oraz intensywnych przeżyciach. Wybór Psychotraumatologii jest szczególnie polecany psychologom, którzy  w swojej codziennej pracy mogą mieć styczność z osobami, które doświadczyły traumy.

Coraz częściej na zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu Psychotraumatologii decydują się również kuratorzy sądowi, funkcjonariusze publiczni oraz przedstawiciele służb medycznych.

Studia z zakresu psychotraumatologii może być szczególnie użyteczne dla osób, które pracują (lub rozpoczynają pracę) w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach oświatowych, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, sądownictwie, prokuraturze, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach chorób somatycznych, hospicjach, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej itp. Studia przygotowują absolwentów do pracy: w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach. Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji typu pierwszego oraz drugiego, diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii, ze szczególnym naciskiem na kryzysy sytuacyjne spowodowane traumą. Ponadto będą przygotowani do profesjonalnej terapii osób po traumie. Absolwent studiów podyplomowych „Psychotraumatologia” uzyskuje praktyczne umiejętności do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej. Absolwent zdobędzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu psychicznego, doświadczającym następstw doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, choroba somatyczna, etc). Mogą stać się animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia a także rzetelnej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Będą mieli uprawnienia do tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych i superwizji

Program studiów

Psychotraumatologia to dziedzina niezwykle rozbudowana i fascynująca. Nasz tok studiów podyplomowych zakłada m.in. przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej traumy, jej zrozumienia oraz podstawowych pojęć oscylujących wokół tematu. Dodatkowo słuchacze będą dowiadywać się, jakie są konsekwencje traumy, w jaki sposób diagnozować PTSD czy inne zaburzenia związane ze zjawiskiem.

Tok studiów został opracowany przez specjalistów z zakresu Psychotraumatologii, dzięki czemu jest on dopasowany do rzeczywistych wymogów rynku pracy oraz potrzeb pacjentów. Poruszane zagadnienia mają na celu wyposażyć słuchaczu w metody pracy własnej, wspierają wymianę doświadczeń oraz profilaktykę.

Rekrutacja

  • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
  • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Koszt studiów podyplomowych Psychotraumatologia

Czesne za cały tok studiów wynosi  5950 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Wariant ratalny –  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 595 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa – opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł.