Psychologia biznesu

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób chcących poznać psychologiczne aspekty ludzkich zachowań, mechanizmy rządzące konsumentami, rynkiem. Dla osób chcących rozpocząć pracę w marketingu lub zarządzaniu, pragnących zwiększyć swoje umiejętności menadżerskie lub hr-owe, a także lepiej zrozumieć działania analityków czy pracowników
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Pociąga Cię wizja uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem? Chcesz poznać psychologiczne aspekty ludzkich zachowań? Interesuje Cię, jakie mechanizmy rządzą rynkiem?

Podejmuj studia podyplomowe na kierunku psychologia biznesu!

Co warto wiedzieć studiach podyplomowych na kierunku?

Psychologia biznesu to przede wszystkim wiedza z zakresu zarządzania, psychologii i marketingu, która pomaga podejmować trafne decyzje biznesowe.

Temat ten zyskuje na popularności.

Dzisiejszy biznesmen opiera swoje decyzje o pogłębioną analizę rynku i otoczenia biznesowego, A psycholog biznesu jest osobą, która najlepiej wesprze jego proces decyzyjny.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych na tym kierunku?

Studia podyplomowe na kierunku psychologia biznesu dostarczą Ci narzędzi do analizy zachowań rynkowych.

Pracujesz w marketingu lub zarządzaniu?

Chcesz zwiększyć swoje umiejętności menadżerskie lub hr-owe?

Jesteś psychologiem lub psychoterapeutą i chcesz wyróżnić się na rynku pracy?

Studia na kierunku psychologia biznesu są szansą na przebranżowienie lub zyskanie awansu zawodowego.

W trakcie trwania studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii reklamy i rozwiniesz kompetencje strategiczne, trenerskie i konsultingowe.

Efekty kształcenia

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza Twoje przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy jako psycholog biznesu.

Studia podyplomowe psychologia biznesu — dla kogo?

Studia podyplomowe na kierunku psychologia biznesu adresowane są do:

 • osób, które planują rozpocząć pracę w marketingu lub zarządzaniu,
 • menadżerów, którzy chcą zyskać nowe umiejętności,
 • kadry Hr-owej,
 • osób, którzy w swojej pracy potrzebują dobrze działania pracowników,
 • psychologów i terapeutów, którzy chcą wyróżnić się na rynku pracy,
 • biznesmenów, którzy chcą lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe.

A także dla wszystkich zainteresowanych psychologicznym aspektem prowadzenia biznesu.

Zasady rekrutacji

Oferta studiów skierowana jest do osób, które ukończyły studia magisterskie na dowolnym kierunku studiów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wypełnienie wskazanych niżej wymagań:

 • wysłanie formularza zgłoszeniowego
 • załączeniu do systemu zgłoszeniowego dokumentów: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm) i dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Zdobycie wiedzy w zakresie psychologii biznesu. Umiejętności związane psychologia menadżera czas trwania ii stopnia studenci zarządzania szkoleń

Psychologia biznesu to także umiejętności miękkie, tj. negocjacja, komunikacja, mediacja, perswazja.

Rozwinięcie umiejętności miękkich jest kluczem do osiągnięcia satysfakcji zawodowej, jak i życiowej.

Nasi absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kompetencje zawodowe w wielu dziedzinach!

Ukończenie studiów podyplomowych z psychologii biznesu daje szeroki wybór możliwości rozwoju zawodowego.

Gdzie znajdziesz pracę?

Psycholog biznesu może znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie istotne jest zrozumienie mechanizmów, które rządzą rynkiem konsumenckim.

Absolwent kierunku może szukać pracy jako:

 • menedżer,
 • coach,
 • trener (np. prowadząc szkolenia dla menedżerów),
 • specjalista ds. doskonalenia procesów,
 • przedsiębiorca, kierownik oddziału.

   

W jakich działach znajdzie pracę psycholog biznesu?

Nasi absolwenci odnajdą się w takich działach jak:

  • agencje konsultingowe, firmy doradcze i szkoleniowe,
  • agencje reklamowe i PR i marketingowe,
  • agencje pracy, firmy rekrutacyjne, działy personalne,
  • instytucje naukowo-dydaktycznych,
  • centra badania opinii społecznej i badań marketingowych.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku psychologia biznesu?

Program nauczania skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy w zakresie marketingu, zarządzania i psychologii, które będą niezbędne w dalszej karierze zawodowej.

Stawiamy na praktykę!

Szanujemy czas, który poświęcają dla nas nasi słuchacze.

Nasi wykładowcy to mistrzowie w swojej dziedzinie. Ukażą Ci praktyczną stronę zawodu psychologa biznesu.

Poznasz konkretne zastosowania wiedzy, którą zdobędziesz na studiach.

Wiedza

Program studiów jest maksymalnie skupiony na przekazaniu praktycznej wiedzy z psychologii społecznej.

Dowiesz się, jakie mechanizmy zawiadują zachowaniem ludzi, co stoi za ich wyborami, jakie są ich preferencje i antypatie.

Dostaniesz gruntowne przygotowanie z zakresu psychologii wizerunku, public relations, psychologii organizacji, psychologii reklamy.

Kompetencje

Studia podyplomowe wyposażą Cię w wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci podejmowanie decyzji dobrych dla biznesu.

Nasi absolwenci w toku studiów rozwijają kompetencje zarządcze, strategiczne, konsultingowe i trenerskie.

Kompetencje szkoleniowe

W ramach studiów podyplomowych na kierunku psychologia biznesu przejdziesz trening kompetencji miękkich.

Absolwenci naszych studiów często pracują jako trenerzy umiejętności miękkich.

Na studiach podyplomowych poznasz techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, psychologii wpływu, techniki negocjacyjne, autoprezentacji (i wiele, wiele innych), które będziesz mógł przekazać podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Wiemy, że praca trenera wymaga nie tylko wiedzy, ale także umiejętności. Na studiach dowiesz się, w jaki sposób przekazywać wiedzę, by zapadła w pamięć odbiorcy.

Kompetencje konsultingowe

Absolwent kierunku może wykorzystać swoje umiejętności w pracy konsultingowej.

Psycholodzy biznesu są zatrudniani jako konsultanci zewnętrzni w celu poprawy satysfakcji i efektywności pracowników.

W jaki sposób?

W trakcie studiów podyplomowych dowiesz się, jak tworzyć i zarządzać projektami motywacyjnymi, tworzyć szkolenia wewnętrzne, prowadzić procesy rekrutacyjne, wykorzystywać talenty pracowników w konkretnych zadaniach, rozwiązywać konflikty itd.

Kompetencje strategiczne

Inną często wybieraną drogą zawodową naszych absolwentów jest praca w działach marketingu, agencjach reklamowych i centrach badania rynku, czy agencjach PR.

Tam, wykorzystują zyskaną wiedzę i kompetencje do tworzenia strategii marketingowej.

Nasi absolwenci potrafią wykonać badania zachowań konsumenckich i je zinterpretować, a także dobrać odpowiednie techniki reklamowe i marketingowe, żeby zyskać zamierzony efekt.

Kompetencje menadżerskie

Wielu słuchaczy studiów podyplomowych zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi

Studiując psychologię biznesu, zdobędziesz kwalifikację potrzebne na każdym szczeblu zarządzania.

 Poznasz techniki skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, dowiesz się, w jaki sposób budować autorytet menadżerski i wdrażać odpowiednią politykę kadrową.

Nauczysz się wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii biznesu w celu zwiększenia efektywności organizacji.

Poznasz techniki podejmowania trafnych decyzji.

Zdobyte kompetencje pozwolą Ci odnaleźć się w pracy kierownika, a także właściciela biznesu.

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana adresowana jest do absolwentów szkół wyższych:
 • mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi lub nauczania przedmiotu, ale nie mają przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • lub mają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej i chcą specjalizować się w terapii wwr;
 • lub ukończyły psychologię.

 

Program studiów

Podczas toku studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka weźmiesz udział w wielu fascynujących zajęciach, które zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przygotują Cię do dalszej pracy.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

W programie studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są także praktyki zawodowe – dzięki temu, kończąc kierunek masz pewność, że uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, którą będziesz mieć okazję wykorzystać.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 180 

Na kierunku studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r, poz. 1450.)

Praktykę w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych :

1. Przedszkole ogólnodostępne – w oddziałach integracyjnych, w oddziałach
specjalnych;
2. Przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
3. Szkoła podstawowa ogólnodostępna:
– w oddziałach integracyjnych,
– w oddziałach terapeutycznych,
– w oddziałach specjalnych;
4. Szkoła podstawowa specjalna;
5. Specjalny ośrodek wychowawczy;
6. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
7. Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną
do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
9. Świetlicach terapeutycznych.