Specjalista ds. organizacji eventów

Czas trwania: 6 semestrów
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób, które chcą nauczyć się sprawnej organizacji eventów, targów itp. 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów licencjackich
Roczne czesne: 6180 zł
Płatności: możliwość rozłożenia roku czesnego na 10 rat po 618 zł

Dla kogo?

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie, specjalność Specjalista ds. Organizacji Eventów, są skierowane do osób zainteresowanych branżą eventową, kreatywnym planowaniem i organizacją różnego rodzaju wydarzeń. Ta specjalność jest dedykowana osobom, które mają pasję do tworzenia niezapomnianych doświadczeń, doskonałych umiejętności organizacyjnych i zdolności do pracy w dynamicznym środowisku.

Jeśli jesteś osobą kreatywną, komunikatywną, zainteresowaną planowaniem i organizacją wydarzeń, studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Organizacji Eventów mogą być doskonałym wyborem dla Ciebie.

Program studiów na tej specjalności skupia się na rozwinięciu umiejętności związanych z planowaniem, projektowaniem i realizacją różnych rodzajów wydarzeń, zarządzaniem budżetem, koordynacją zespołu, negocjacjami z dostawcami i promocją wydarzeń.

Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Organizacji Eventów są przeznaczone dla osób, które chcą:

 1. Tworzyć niezapomniane doświadczenia: Studia te umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia wyjątkowych i niezapomnianych doświadczeń dla uczestników wydarzeń. Będziesz uczyć się planować i projektować różnego rodzaju wydarzenia, takie jak konferencje, targi, koncerty, festiwale, wesela i wiele innych. Studenci będą rozwijać umiejętności twórczego myślenia, kreacji atmosfery i dbałości o szczegóły, które są kluczowe w branży eventowej.

 2. Organizować efektywnie: Specjalizacja Specjalista ds. Organizacji Eventów skupia się na rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i zarządzania projektami. Będziesz zdobywać wiedzę na temat budżetowania, harmonogramowania, koordynacji działań zespołu i negocjacji z dostawcami. Studenci będą uczyć się skutecznie zarządzać zasobami, rozwiązywać problemy i radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami.

 3. Komunikować się i promować: Studia na tej specjalności umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i promocyjnych. Będziesz zdobywać wiedzę na temat promocji wydarzeń, budowania relacji z partnerami i obsługi mediów. Studenci będą uczyć się tworzenia efektywnych strategii komunikacyjnych, korzystania z mediów społecznościowych i promowania wydarzeń w sposób przyciągający uwagę.

 4. Pracować w dynamicznym środowisku: Specjalizacja Specjalista ds. Organizacji Eventów przygotuje Cię do pracy w dynamicznym środowisku eventowym. Będziesz zdobywać umiejętności radzenia sobie z presją czasu, elastycznego podejścia do zmieniających się sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji. Studenci będą mieć okazję pracować nad rzeczywistymi projektami, co pozwoli im zyskać praktyczne doświadczenie i przygotować się do wymagań branży eventowej.

 5. Współpracować z różnymi interesariuszami: Studia na specjalności Specjalista ds. Organizacji Eventów umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności współpracy z różnymi interesariuszami. Będziesz uczyć się efektywnego komunikowania się i budowania relacji z klientami, dostawcami, artystami, sponsorami i innymi uczestnikami wydarzeń. Studenci będą rozwijać umiejętności negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów i budowania trwałych partnerstw biznesowych.

  Studia licencjackie na specjalności Specjalista ds. Organizacji Eventów otwierają przed Tobą wiele możliwości zawodowych w branży eventowej. Po ukończeniu tych studiów możesz pracować jako event manager, koordynator wydarzeń, specjalista ds. eventów, event planner lub organizator targów i konferencji.

  Wybór specjalizacji Specjalista ds. Organizacji Eventów pozwoli Ci rozwijać swoją kreatywność, umiejętności organizacyjne i zdolności interpersonalne. Będziesz mógł/mogła tworzyć niezapomniane wydarzenia, spełniać oczekiwania klientów i przyczyniać się do sukcesu różnego rodzaju imprez.

Program studiów

W ramach toku studiów o specjalności Specjalista ds. organizacji eventów weźmiesz udział, m.in. w takich zajęciach jak:

 • Podstawy ekonomii,
 • Wprowadzenie do psychologii,
 • Podstawy organizacji,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Badania marketingowe,
 • Raportowanie i analiza danych,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Media społecznościowe,
 • Negocjacje.

Zobacz pełny program studiów ( kliknij w link)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za 1 rok studiów wynosi 6180 zł

Istnieje możliwość rozłożenia rocznego czesnego na 10 rat po 618 zł.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Jednorazowa opłata wpisowa na II lub wyższy rok studiów (w przypadku studiów z transferem ocen) wynosi 850 zł

Opłaty administracyjne pozostałe:

-za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej: 22 zł

-dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 20 zł

-za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od kwoty pierwotnej

-za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości : 26 zł

Jednorazowa opłata za dodatkową specjalność : 2500 zł

 

 

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku

Dyplom / kwalifikacje

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł naukowy ,,licencjat”.

Zobacz jaki wygląda dyplom, który otrzymasz: (Kliknij w linka)

Perspektywy zawodowe

Ukończenie specjalności Specjalista ds. organizacji eventów to szansa na znalezienie zatrudnienia m.in. jako:

 • Asystent ds. organizacji eventów,
 • Młodszy specjalista ds. organizacji eventów,
 • Wedding Planner,
 • Event Manager,
 • Specjalista ds. organizacji imprez,
 • Organizator koncertów,
 • Organizator imprez sportowych,
 • Organizator targów, wydarzeń branżowych,
 • Organizator konferencji prasowych.

Forma studiów

Studia RealTime Online (hybrydowo)

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

 • Zjazd ćwiczeniowy:

        zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™

Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela) oraz raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę).

Z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.

Zjazd jest obowiązkowy.  

 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie  student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Praktyki muszą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie praktyk w formie kursów etc.