Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najbardziej efektywnych podejść terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych. Zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia takiej terapii jest możliwe dzięki profesjonalnym szkoleniom, takim jak te oferowane przez Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą terapii skoncentrowanej na pomocy pacjentom w zrozumieniu i zmianie myślenia i zachowań, które prowadzą do trudności emocjonalnych i psychicznych. Jest ona oparta na naukowych dowodach i jest szeroko stosowana w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia osobowości.

O szkole

Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej to instytucja edukacyjna, która oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją działalność opiera na naukowych dowodach, a jej głównym celem jest przygotowanie profesjonalistów do skutecznej pracy z pacjentami.

Misja i wartości

Misją szkoły jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i przygotowanie specjalistów do pracy w zawodzie psychoterapeuty. Szkoła stawia na profesjonalizm, etykę zawodową, ciągły rozwój i poszanowanie indywidualności każdego pacjenta.

Kadrę szkoły stanowią uznani specjaliści

Szkoła może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą, składającą się z doświadczonych terapeutów, dydaktyków i nauczycieli akademickich. Są to osoby, które mają wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu terapii, jak i w nauczaniu innych.

 

Program szkolenia

Program szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej jest zgodny z międzynarodowymi standardami i obejmuje szeroki zakres zagadnień.

Teoria i praktyka

Szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat różnych zaburzeń psychicznych i metod ich leczenia, a także uczą się technik terapeutycznych, które mogą stosować w praktyce.

Moduły szkolenia

Szkolenie jest podzielone na dwa główne moduły. Pierwszy moduł skupia się na teorii i praktyce terapii poznawczo-behawioralnej, podczas gdy drugi moduł skupia się na superwizji i rozwoju osobistym.

Staż kliniczny

Każdy słuchacz jest zobowiązany do odbycia stażu klinicznego, podczas którego ma okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy z pacjentami.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej odbywa się na zasadach otwartego konkursu. Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie psychologiczne lub medyczne. Proces rekrutacji obejmuje również rozmowę kwalifikacyjną.

Dlaczego warto?

Decydując się na szkolenie w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej, zyskujesz:

  • Profesjonalne przygotowanie do pracy jako psychoterapeuta
  • Możliwość zdobycia certyfikatu PTTPB
  • Wsparcie doświadczonych terapeutów i nauczycieli
  • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Podsumowanie

Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej to miejsce, które oferuje najwyższej jakości kształcenie dla przyszłych psychoterapeutów. Jej misją jest przygotowanie specjalistów do skutecznej pracy z pacjentami, a wszystko to jest możliwe dzięki profesjonalnej kadrze i rozbudowanemu programowi szkolenia. Zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest kluczem do sukcesu każdego specjalisty w tej dziedzinie.