Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo:absolwentów studiów pedagogicznych, którzy chcą doszkolić się w zakresie nauczania kierunków zawodowych

Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka

Jeśli zależy Ci na tym, by zyskać zupełnie nowe kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie nadal chcesz pracować w oświacie – nie czekaj aż ktoś zajmie twoje miejsce.

Postaw na samorozwój, wybierając studia podyplomowe, które zapewnią ci odpowiednie przeszkolenie. Przydatne kierunki znajdziesz w bogatej ofercie naszej uczelni, wśród której dostępne jest Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych: Matematyka

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka  – dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka  to kierunek studiów podyplomowych na naszej uczelni, który skierowany jest do osób pracujących w oświacie. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów pedagogicznych, którzy chcą doszkolić się w zakresie nauczania kierunków zawodowych. Pozwoli im to znaleźć nową pracę, zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie czy uzyskać potwierdzenie wiedzy oraz umiejętności.

Studia podyplomowe na naszej uczelni są skierowane m.in. do:

 • pedagogów, którzy na co dzień pracują w szkołach branżowych i technicznych,

 • absolwentów pedagogiki, którzy szukają swojej zawodowej ścieżki i chcą uzyskać specjalność w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych,

 • osób, które potrzebują zwiększyć swoje kwalifikacje i dać sobie większe szanse na rynku pracy.

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka ?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka  są prowadzone według podstawy prawnej kształcenia, jakim jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

 

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka

Tok studiów Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka został przygotowany przez specjalistów, jednocześnie przy zachowaniu wszelkich norm wynikających z ustaleń ministerialnych.

Podczas programu studiów podyplomowych na naszej uczelni weźmiesz udział w zajęciach teoretycznych, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a także praktycznych, które dadzą ci merytoryczne przygotowanie i doświadczenie, które możesz wykorzystać w pracy w placówce oświatowej.

 

87% naszych absolwentów znajduje pracę w zawodzie.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka ?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka  to kierunek, który ma charakter kwalifikacyjny. Oznacza to, że po jego ukończeniu jako absolwent naszej uczelni nabywasz uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z kształceniem w zakresie przedmiotu matematyka.
Podczas studiów zyskasz kompetencje m.in. w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, poznasz założenia podatkowe, dowiesz się, jak przekazywać wiedzę oraz umiejętności w zakresie tworzenia sprawozdań finansowych czy rachunkowych. Jednocześnie zyskasz praktyczne przeszkolenie w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, niezbędne przy pracy nauczycielskiej.

Dla kogo?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka  to kierunek studiów podyplomowych na naszej uczelni, który skierowany jest do osób pracujących w oświacie. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów pedagogicznych, którzy chcą doszkolić się w zakresie nauczania kierunków zawodowych. Pozwoli im to znaleźć nową pracę, zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie czy uzyskać potwierdzenie wiedzy oraz umiejętności.

Studia podyplomowe na naszej uczelni są skierowane m.in. do:

 • pedagogów, którzy na co dzień pracują w szkołach branżowych i technicznych,

 • absolwentów pedagogiki, którzy szukają swojej zawodowej ścieżki i chcą uzyskać specjalność w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych,

 • osób, które potrzebują zwiększyć swoje kwalifikacje i dać sobie większe szanse na rynku pracy.

 

 

Program studiów

Tok studiów Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka został przygotowany przez specjalistów, jednocześnie przy zachowaniu wszelkich norm wynikających z ustaleń ministerialnych.

Podczas programu studiów podyplomowych na naszej uczelni weźmiesz udział w zajęciach teoretycznych, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a także praktycznych, które dadzą ci merytoryczne przygotowanie i doświadczenie, które możesz wykorzystać w pracy w placówce oświatowej.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłatarekruacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku