Psychologia transportu

5 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: Real Time  online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób posiadających tytuł magistra psychologii, które są zainteresowane dziedziną bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także treściami związanymi z psychologią transportu. Program jest kompletną ofertą skierowaną do osób chcących zdobyć umiejętności i uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł

Brak w magazynie

Opis

Głównym celem studiów podyplomowych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy zakresu psychologii transportu.

Absolwent studiów powinien być dobrze przygotowany do przeprowadzania badań psychologicznych dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz osób, które kandydują na to stanowisko oraz kierowców, którzy nadużyli przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowania do orzekania na temat zdolności kierowcy do wykonywania zadań, związanych z prowadzeniem pojazdu.

 

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych na kierunku psychologia transportu ?

Studia podyplomowe na kierunku psychologii transportu mają wymiar praktyczny.

Na studiach zdobędą praktyczne umiejętności potrzebne do oceny posiadania predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy.

Studenci poznają praktyczny wymiar testów, które są wykorzystywane do tych celów.

Pogłębią swoje umiejętności diagnostyczne z zakresu zaburzeń psychologicznych, a także nauczą się obsługiwać aparaturę, która mierzy sprawność psychomotoryczną i procesów poznawczych.

W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby z tytułem magistra psychologii.

Zasady rekrutacji i program studiów spełniają wymogi „Ustawy o kierujących pojazdami”, z dn. 19 stycznia 2013 roku. 

 

Dla kogo?

Jesteś psychologiem i chcesz poszerzyć swoją ofertę psychologiczną o wykonywanie badań psychologicznych kierowców?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest jednym z wymogów wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

Wpis do ewidencji psychologów transportu jest zatwierdzany przez Marszałka Województwa.

 

Zasady rekrutacji

Studia na kierunku psychologia transportu mogą podjąć absolwenci studiów magisterskich na kierunku psychologia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Jako psycholog transportu zyskasz wielu nowych klientów. Na badania psychologiczne muszą wybrać się osoby, które chcą :

 • zostać instruktorami lub egzaminatorami na prawo jazdy (lub już nimi są i chcą przedłużyć dokument uprawniający ich do wykonywania zawodu),
 • przedłużyć ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E oraz osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów tej kategorii,
 • odzyskać prawo jazdy,
 • potwierdzić, że nie ma przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia przez nich pojazdów, jeśli takie podejrzenie zaistniało.

Działania psychologów transportu znacząco poprawiają warunki ruchu drogowego, poprzez wydawanie orzeczeń na temat zdolności kierowców do prowadzenia pojazdów.

Potencjalne miejsca pracy

Uzyskane kwalifikacje uprawniają Cię do szukania pracy w placówkach, które zajmują się psychotechniką tj. medycyna pracy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś założył własną pracownię psychotechniczną.

 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku psychologia transportu?

Program studiów obejmuje wiedzę z dziedzin:

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę ogólną z zakresu współczesnej psychologii transportu w aspektach:

 • przeciwskazań do bycia kierowcą
 • psychologii pracy,
 • zasad obowiązujących w ruchu drogowym,
 • norm i dobrych praktyk w wykonywaniu pracy psychologa transportu,
 • narzędzi diagnostycznych i aparatów, które są wykorzystywane w ocenie predyspozycji kierowcy do wykonywania zawodu
 • projektowania programów dla kierowców, którzy nie przestrzegali zasad ruchu drogowego

 

Diagnostyka psychologiczna w aspekcie badań kierowców skoncentrowana jest na ustaleniu sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, a także na wyeliminowaniu możliwości zaburzeń psychologicznych, które uniemożliwią wykonywanie zadań kierowcy.

Z tego powodu psycholog transportu przeprowadza:

 • Testy sprawności psychomotorycznej
 • Testy sprawności procesów poznawczych,
 • Testy w ocenie zaburzeń psychologicznych
 
Student zostanie zapoznany z narzędziami psychologii klinicznej, które pozwolą mu zidentyfikować:
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia na tle emocjonalnym
 • predyspozycje do uzależnień czy zachowań ryzykownych

 

Umiejętności psychologa transportu

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie umiejętności praktyczne, przydatne w zawodzie psychologa transportu tj.

 • przeprowadzenie badań psychologicznych kierowców (dobór metod i testów psychologicznych, obsługa aparatów stosowanych w diagnozie sprawności psychofizycznej kierowcy, a także programowania ich do indywidualnych potrzeb),
 • pisanie orzeczeń na temat predyspozycji psychicznych kierowców do zadań związanych z prowadzeniem pojazdu,
 • tworzenie programów dla kierowców, którzy nie przestrzegają, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Dla kogo?

Psychologia transportu to zakres studiów podyplomowych skierowany do osób posiadających tytuł magistra psychologii, które są zainteresowane dziedziną bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także treściami związanymi z psychologią transportu.

Program jest kompletną ofertą skierowaną do osób chcących zdobyć umiejętności i uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Zgodnie z art. 87. ust. 1 i 2:

1) Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.
2) Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:

a) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
b) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
d) została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

Program studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe Psychologia transportu to kierunek, który łączy w sobie wiele fascynujących zagadnień. Głównym celem zaprojektowanego przez specjalistów programu studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy z zakresu psychologii transportu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Badania psychologiczne w obrębie Psychologii transportu to dziedzina niezwykle fascynująca. Studia mają na celu m.in. przygotowanie słuchaczy do zdobycia umiejętności w zakresie przeprowadzania badań kierowców, czy tworzenia programów, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rekrutacja

  • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
  • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

  Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

  Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

  Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 5950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku