Psychologia sądowa

5 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób posiadających już wiedzę z zakresu psychologii, dla osób planujących związać swoją przyszłość z pracą w policji, zakładach karnych, lub też planujących współpracę z wymiarem sprawiedliwości
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej?

Głównym celem stych studiów podyplomowych jest przygotowanie psychologów do pracy w roli psychologa biegłego sądowego.

Psycholog sądowy podejmuje różne działania na użytek wymiaru sprawiedliwości, m.in. orzeka w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych.

Wymiar sprawiedliwości zasięga opinii biegłego sądowego, czyli osoby, która ma ekspercką wiedzę i umiejętności, której nie posiada sąd ani ława przysięgłych. Psycholog może zostać powołany na biegłego sądowego w sytuacjach, gdy w celu wyjaśnienia sprawy potrzebna jest wiedza z zakresu psychologii.

W sprawach karnych najczęściej wyjaśnienia wymaga motywacja lub poczytalność osoby, która popełniła czyn niezgodny z prawem. W tym aspekcie psycholog biegły sądowy musi znać uwarunkowania zachowań przestępczych, specyfikę mechanizmów funkcjonowania jednostki i potrafić przeprowadzić diagnozę psychologiczną i sądowo-psychologiczną.

W sprawach rodzinnych czy adopcyjnych ocena zdolności opiekuńczych i warunków do wychowania dziecka.

Psycholog sądowy może współpracować z sądem, policją, ale też z zakładami poprawczymi.

W celu przygotowania do zadań psychologa sądowego student pozna adekwatne aspekty prawne oraz zdobędzie wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychopatologii, psychologii sądowej, kryminologii, psychologii klinicznej i kryminologicznej oraz resocjalizacji.

 

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Wpisanie na listę biegłych sądowych nie jest jednoznaczne z powołaniem na biegłego sądowego.

Na liście tej może znaleźć się każdy psycholog, który prowadzi praktykę zawodową.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku psychologia sądowa zwiększa Twoje szansę na podjęcie współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

Dlaczego? Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza, że masz potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii kryminalistycznej i potrafisz pisać orzeczenia, które są niezbędnym narzędziem pracy psychologów biegłych sądowych.

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę nie tylko w sądzie.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają Cię do szukania pracy w:
 • zespołach sądowych kuratorów zawodowych,
 • opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów,
 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • zakładach karnych,
 • służbie więziennej,
 • zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych,
 • w placówkach opiekuńczych i wychowawczych,
 • w placówkach interwencji kryzysowej.

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych z psychologii sądowej

Absolwenci tego kierunku zyskują szereg kompetencji które mogą wykorzystać w swojej zawodowej karierze. Świadectwo ukończenia tego kierunku daje ogromne możliwości na rynku pracy.

Przede wszystkim absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności dotyczące:

 • diagnozowania sądowego,
 • sporządzania ekspertyzy,
 • umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego,
 • oceny poczytalności oskarżonego w momencie popełnienia przestępstwa.
 • oceny wiarygodności zeznań świadków,
 • sporządzania profilu przestępcy, żeby ułatwić jego schwytanie,
 • dociekania motywów zbrodni
 • projektowania i wdrażania wskazówek resocjalizacyjnych
 • oceny kompetencji potencjalnych rodziców adopcyjnych w postępowaniu adopcyjnym
 • w wystawianiu orzeczeń w sprawach cywilnych
 • w wystawianiu orzeczeń psychologiczno-penitencjarnych

Świadectwo ukończenia psychologii sądowej otwiera Ci drogę do pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w  służbie więziennej, policji, jako kurator sądowy czy też w różnego rodzaju placówkach wychowawczych.

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Psychologia sądowa to studia podyplomowe, które dedykowane są osobom pragnącym rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku. Specjalność sądowa daje szansę na realne zatrudnienie – podczas studiów podyplomowych zdobywasz realną wiedzę, a także praktyczne umiejętności, które są tak istotne w dalszej pracy zawodowej.

Studia podyplomowe Psychologia sądowa są przeznaczone dla osób, które posiadają już wiedzę w zakresie psychologii, niekoniecznie współpracujących na ten moment z wymiarem sprawiedliwości. Są kierowane także do tych, którzy są zainteresowani pracą w policji, zakładach karnych czy rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Co musisz wiedzieć o studiach na kierunku Psychologia sądowa?

Wiele uczelni wyższych posiada w swojej ofercie kierunku związane z psychologią, jednak znalezienie dobrego programu dotyczącego psychologii sądowej nie jest takie łatwe. Ogromną zaletą studiowania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University jest szansa na zdobycie wiedzy, która pozwoli w przyszłości objąć samodzielną pracę jako psycholog sądowy. Współpracujemy z praktykami w tej dziedzinie, którzy przekażą Ci niezbędną teorię, pokażą w praktyce, jak pracować i zaznajomią ze światem psychologii.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia sądowa jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sądowego. Nasze studia zapewniają poszerzenie wiedzy dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki. Uczymy sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, gwarantujemy zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu funkcji biegłego psychologia sądowego.

Psychologia sądowa – to studia podyplomowe kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia.

Program studiów

Podczas ćwiczeń skupiamy się przede wszystkim na nauce praktycznych umiejętności z szeroko pojętej psychopatologii czy też patologii społecznej.

Tok studiów zakłada że weźmiesz udział w takich zajęciach jak:

 • Prawo cywilne i karne;
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze;
 • Psycholog jako biegły sądowe;
 • Mediacje sądowe;
 • Metodyka opiniodawstwa psychologicznego;
 • Świadek w procesie sądowym.

 

 

 

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 5950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku