Neuropsychologia

5 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: Real Time online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób  posiadających już wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii chcących rozwijać swoją wiedzę w kierunku neuropsychologii, dla osób które ukończyły psychologię i chcą zwiększyć swoje kompetencje zawodowe
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych z zakresu neuropsychologii?

Głównym celem tych studiów  jest przygotowanie do pracy w charakterze neuropsychologa.

Neuropsychologia jest dziedziną z pogranicza medycyny i psychologii.

Wyróżniamy dwa główne zainteresowania neuropsychologii:
 • zaburzenia w zachowaniu człowieka, wnikające z uszkodzenia mózgu (neuropsychologia kliniczna)
 • trudności w uczeniu się (neuropsychologia edukacyjna)
Pierwszy typ zaburzeń zachowania związany jest z:
 • uszkodzeniem części mózgu przez inne choroby lub w wyniku wypadku np. przez wylew,
 • chorobami, które powodują niszczenie neuronów np. choroba alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Zaburzenia, które powstają w wyniku uszkodzenia mózgu, związane są z różnymi problemami poznawczymi tj. zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci.

Drugi typ — trudności w uczeniu się, wynika z:
 • deficytów w pewnych obszarach mózgu np. zaburzenia pisania,
 • z zaburzeń, które związane są z atypową budową mózgu np. zespół Aspergera, zespół Downa.

Zadaniem neuropsychologa jest przygotowanie pacjentów cierpiących na zaburzenia o podłożu neuropsychologicznym do samodzielnego funkcjonowania w jak najwyższym stopniu.

Terapia neuropsychologiczna polega na powtarzaniu tych samych ćwiczeń w celu wytworzeniu nowych dróg neuronowych. Dzięki dobraniu odpowiednich ćwiczeń polepsza się poziom funkcjonowania osoby, która cierpi na deficyty w obszarach mózgu.

Głównym zadaniem neuropsychologa jest polepszenie funkcjonowania pacjentów, którzy z powodu deficytu w pewnych obszarach mózgu, mają trudności w wykonywaniu codziennych aktywności.

Neuropsycholog sprawdza, czy funkcje mózgu działają poprawnie, np. bada zdolność mowy, myślenia abstrakcyjnego, a także pamięć i koncentrację uwagi.

Badania neuropsychologiczne pomagają odróżnić czy zaburzenia są spowodowane przez przyczyny psychologiczne, czy przez medyczne, a także określić stopień deficytu i postęp choroby.

Absolwenci zyskają wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii i medycznych podstaw funkcjonowania mózgu, by sprostać tym zadaniom.

WAŻNE:

W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby z przygotowaniem psychologicznym.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku neuropsychologia, poszerza Twoją ofertę psychologiczną, a tym samym zwiększa grupę docelową klientów.

Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach — począwszy od specjalistycznych klinik przez placówki oświatowe po domy spokojnej starości. Sam możesz zdecydować, z jakimi zaburzeniami chcesz pracować.

Na studiach podyplomowych zwiększysz swoje umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim, a także poznasz specjalistyczne słownictwo związane z branżą, co otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery.

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych z neuropsychologii

Absolwenci tego kierunku zyskują szereg kompetencji które mogą wykorzystać w swojej zawodowej karierze. Świadectwo ukończenia tego kierunku daje ogromne możliwości na rynku pracy.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają Cię do szukania pracy w:
 • placówkach służby zdrowia, w tym w specjalistycznych klinikach skoncentrowanych na pomocy pacjentom z problemami neuropsychologicznymi,
 • specjalistycznych poradniach psychologicznych,
 • systemie oświaty, w placówkach skierowanych do uczniów z problemami o podłożu neuropsychologicznym,
 • domach opieki dla osób mających schorzenia neuropsychologiczne,
 • fundacjach i stowarzyszeniach dedykowanych osobom ze schorzeniami neuropsychologicznymi.
Możesz także otworzyć własny gabinet.

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Studia podyplomowe na kierunku Neuropsychologia są skierowane do osób, które gotowe do rozwoju w tej dziedzinie. Szczególnie polecane są psychologom, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe lub ukończyli studia magisterskie w tym zakresie.

Neuropsychologia jest doskonałym wyborem dla osób, które zajmują się m.in. problematyką kliniczną, lub świadczą usługi w zakresie pomocy psychologicznej. To także ogromna szansa dla tych, którzy dopiero chcą uzyskiwać wiedzę w zakresie neuropsychologii. Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu gwarantują niezbędne przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie neuropsychologii.

Program studiów

Podczas tych studiów zdobędziesz wiedzę z dziedziny:

 • medycyny (wiedza na temat funkcjonowania i budowy mózgu),
 • neuropsychologii klinicznej (np. testy, badania i ćwiczenia stosowane w terapii neuropsychologicznej),
 • neurorehabilitacji (metody, techniki),
 • neurodiagnostyki (np. narzędzia diagnozy neuropsychologicznej)

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 5950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 595 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku