Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: dla osób które pracują w obszarze BPH i chcą zdobyć uprawnienia z tego obszaru, dla specjalistów BPH chcących poszerzyć swoją wiedzę, osób które chcą zdobyć atrakcyjny zawód
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

Absolwent studiów podyplomowych będzie w stanie zidentyfikować i zanalizować zagrożenie w środowisku pracy.

W tym celu pozna rodzaje zagrożeń i metody ich pomiaru oraz nauczy się udzielać pierwszej pomocy.

Po ukończeniu studiów będzie w stanie ocenić winę w wypadkach.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy, którzy chcą pracować w służbach BHP z aktualną wiedzą oraz podniesienie poziomu ich umiejętności i kompetencji.

Pracownik, który chce pracować w zawodzie związanym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, musi wykazać, że jest profesjonalnie przygotowany do tego zadania. Musi także na bieżąco aktualizować swoją wiedzę oraz kwalifikacje, by zapewnić  w swojej pracy maksymalny poziom bezpieczeństwa 

Pomoże Ci w tym świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza Twoje kwalifikacje zawodowe dla pracowników służby BHP zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co musisz wiedzieć o studiach BHP?

Studia w zakresie BHP to przede wszystkim poznanie zagadnień związanymi z bezpieczeństwem i higieną w środowisku pracy.

Słuchacze zyskują umiejętności i wiedzę niezbędną do zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Dowiesz się, jak sprostać wymogom sanitarno-epidemiologicznym, oceniać ryzyko i je niwelować.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Chcesz pracować w służbie BHP?

Albo już pracujesz, ale chciałbyś awansować na wyższe stanowisko?

A może podniesienie swoich kompetencji umożliwi Ci otrzymanie podwyżki?

Studia podyplomowe na kierunku BHP Ci to umożliwią!

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych:

 • specjalista ds. BHP (awans dostaje się zgodnie z przepracowanym stażem pracy),
 • kierownik lub dyrektor ds. BHP w służbach BHP
 • szkoleniowiec BHP
 • audytor zgodności z wymaganiami prawnymi
 • koordynator BHP

Gwarancja otwarcia kierunku!

Dla kogo?

Studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane są do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z tym tematem. Ukończenie studiów pozwala podnieść wcześniej nabyte kwalifikacje. Szkolenia w zakresie BHP to jedynie jeden ze sposobów na pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy.

Studia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy kierowane są do:

 • osób, które pracują w ramach BHP i chcą zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
 • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje obecne kwalifikacje,
 • osób, które już pracują na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w organizacjach,
 • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód i zyskać niezbędne umiejętności.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Praca w służbach BHP nie jest prosta i wymaga odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie warto wybierać pierwszego lepszego kursu. Lepszym rozwiązaniem są studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, które są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Celem studiów podyplomowych z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyszkolenie starszych inspektorów, osób umiejących przeprowadzać szkolenia w zakresie BHP oraz przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie BHP. Co powinieneś wiedzieć na temat naszych studiów podyplomowych?

Jak zostać BHP-owcem


 

STUDIA PODYPLOMOWE – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stale rośnie. Niezwykle istotne jest, aby taki specjalista, w sposób profesjonalny pomagał pracodawcy stworzyć odpowiednie, tzn. bezpieczne i higieniczne warunki pracy w danym zakładzie oraz czuwał nad ich przestrzeganiem.
Pracownicy, którzy z zadowoleniem przychodzą do pracy, wiedząc, że pracodawca dba o ich bezpieczeństwo w procesie pracy, to kwestia niezwykle istotna. Wpływa to bezpośrednio na pozytywny wizerunek firmy, dobre imię pracodawcy oraz powoduje, że wiele osób chciałoby być pracownikami takiego właśnie zakładu pracy.
Przepisy prawa obligują pracodawcę do stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Wyraźnie precyzuje to art. 237 (11) Kodeksu pracy, który stanowi:
• Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub – jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – do 50 pracowników może wykonywać zadania służby BHP pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP
• Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby BHP:
a) pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub, w przypadku braku kompetentnych pracowników
b) specjalistom spoza zakładu pracy
• Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby BHP, co przez organy kontroli rozumiane jest jako: „zatrudnia etatowego pracownika służby BHP”.

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, żeby być na bieżąco z przepisami prawa, które bardzo dynamicznie się zmieniają oraz śledzić postęp technologiczny, który również rozwija się szybkim tempie.
Taka osoba powinna posiadać duży zasób wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Niezwykle istotne i przydatne będą również jej odpowiednie predyspozycje psychiczne.

Osoby zatrudnione w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mogą liczyć na bardzo dobre zarobki oraz stabilne zatrudnienie. Średnie miesięczne zarobki na tym stanowisku kształtują się około 5 400,00 zł brutto. Warto dodać, że wynagrodzenie powyżej podanej kwoty otrzymuje około 50% najlepiej wykształconych specjalistów z tego zakresu (źródło: zarobki.pracuj.pl.htm).
Na wysokość wynagrodzenia wpływają m.in. takie czynniki, jak: wielkość firmy, jej kapitał i region działania, jak również wykształcenie i doświadczenie takiej osoby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4.1).

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać BHP-owcem?

Pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne (§ 4.2):

1. Inspektor ds. BHP – to pierwszy krok dla osób, które zamierzają podjąć taką ścieżkę swojej kariery. Żeby pracować na tym stanowisku pracy trzeba posiadać jedno z wymienionych poniżej:
a) Wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż zawodowy
b) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
c) Wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż zawodowy
2.Starszy Inspektor ds. BHP – osoba, która zamierza aplikować na to stanowisko pracy powinna udokumentować, iż posiada:
a) Wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy
lub
b) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy
lub
c) Wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy
3. Specjalista ds. BHP – żeby podjąć pracę na tym stanowisku pracy wymagane jest udokumentowanie posiadania jednego z wymienionych poniżej:
a) Wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
b) Wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP
c) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie BHP
4. Główny Specjalista ds. BHP – żeby pracować na tym stanowisku pracy trzeba posiadać jedno z wymienionych poniżej:
a) Wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie BHP
b) Wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie BHP

Reasumując, osoby, które interesują się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, decydując się na podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, uzyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie oraz zatrudnienia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Dodatkową zaletą, szczególnie cenioną wśród pracujących słuchaczy studiów podyplomowych oraz biorąc pod uwagę trwającą obecnie sytuacje epidemiologiczną jest możliwość studiowania bez wychodzenia z domu. WSB-NLU, dzięki wykorzystywaniu (z powodzeniem od kilku lat) autorskiej platformy Cloud Academy transmituje swoje zajęcia w ultranowoczesnej formule tzw. RealTime Online, gdzie zajęcia z pełną interakcją odbywają się w czasie rzeczywistym.

Program studiów

Program naszych studiów przygotowany został zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, są to czynni zawodowo inspektorzy specjaliści dysponujący wieloletnim praktycznym doświadczeniem oraz profesjonalni wykładowcy. 

Podczas całego roku trwania studiów będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

 • Kultura bezpieczeństwa,
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy,
 • Prawo pracy,
 • Zagrożenia i ryzyko zawodowe,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku