Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

3 950

Czas trwania: 3 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i możliwości zatrudnienia w oświacie. To opcja dla tych, którzy pragną zwiększyć kompetencje cyfrowe i nauczać nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki: 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Jeśli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe – nie ma lepszej opcji dla nauczycieli niż studia podyplomowe.

To świetna okazja, by zyskać nowe uprawnienia, które pozwolą ci na jeszcze efektywniejszą pracę i dadzą szansę na nowe zatrudnienie.

Studia podyplomowe są też dobrym wyjściem dla nauczycieli, którzy planują powrót do zawodu po dłuższej przerwie.

 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka – dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to studia podyplomowe na naszej uczelni, które są skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i możliwości zatrudnienia w oświacie. To opcja dla tych, którzy pragną zwiększyć kompetencje cyfrowe i nauczać nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka świetnie sprawdzą się w przypadku tych dydaktyków, którzy czują, że posiadają predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych.

Dzięki zajęciom podniosą swoje kwalifikacje oraz zwiększą umiejętności praktyczne w posługiwaniu się komputerami oraz narzędziami cyfrowymi.

 

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

 

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to idealny wybór dla wszystkich, którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne. Udział w studiach mogą wziąć osoby, które ukończyły studia (co najmniej I stopnia), uprawniające do podejmowania zawodu nauczyciela.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Studia podyplomowe w zakresie Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka zostały opracowane przez specjalistów. Ich program spełnia wszelkie normy ministerialne w ramach przygotowania Słuchaczy do dydaktycznego nauczania przedmiotu.

W ramach toku studiów na studiach Informatyka dla nauczycieli studenci dowiadują się m.in. więcej na temat:

 • zagadnień z zakresów informatycznych,

 • celów kształcenia oraz podstawach programowych obowiązujących przy nauczaniu przedmiotu Informatyka,

 • metod oraz podstawowych technik programowania,

 • najnowszych osiągnięć IT oraz podstaw z zakresu budowy sprzętów komputerowych oraz oprogramowań, metod nauczania oraz doboru efektywnych sposobów przekazu w ramach nauczania przedmiotu Informatyka.

Słuchacze będą mieć okazję zdobyć wiedzę z zakresu języków programowania, budowy stron internetowych, metod prowadzenia prezentacji multimedialnych, zdobędą praktykę pedagogiczną, umiejętności oraz kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

 

Program kierunku podyplomowego Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 890).

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Nie zastanawiaj się nad tym, czy zapisać się na studia podyplomowe. Po prostu daj sobie szansę na lepszą pracę. Dzięki zakresowi studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli w naszej uczelni zyskasz możliwość pracy oraz wszelkie kompetencje niezbędne do nauczania według nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Będziesz wyposażony w wiedzę oraz umiejętności na temat posługiwania się narzędziami informatycznymi, dowiesz się, jak przekazywać je innym.

Dodatkowo, dzięki studiom podyplomowym w naszej uczelni będziesz wiedzieć, jak posługiwać się odpowiednimi metodami oraz narzędziami, by rozwiązywać nie tylko podstawowe, ale także i złożone problemy informatyczne. Poznasz zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa czy projektowania aplikacji. Dowiesz się więcej na temat algorytmów internetowych, wyszukiwarek czy baz danych.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół naszej uczelni.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w 100% online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Online w czasie rzeczywistym (RealTime Online) lub możliwość odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online

Ćwiczeniowy

100% online – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online

Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Dla kogo?

Dla kogo?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to studia podyplomowe na naszej uczelni, które są skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i możliwości zatrudnienia w oświacie. To opcja dla tych, którzy pragną zwiększyć kompetencje cyfrowe i nauczać nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka świetnie sprawdzą się w przypadku tych dydaktyków, którzy czują, że posiadają predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych.

Dzięki zajęciom podniosą swoje kwalifikacje oraz zwiększą umiejętności praktyczne w posługiwaniu się komputerami oraz narzędziami cyfrowymi.

 

Program studiów

Studia podyplomowe w zakresie Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka zostały opracowane przez specjalistów. Ich program spełnia wszelkie normy ministerialne w ramach przygotowania Słuchaczy do dydaktycznego nauczania przedmiotu.

W ramach toku studiów na studiach Informatyka dla nauczycieli studenci dowiadują się m.in. więcej na temat:

 • zagadnień z zakresów informatycznych,

 • celów kształcenia oraz podstawach programowych obowiązujących przy nauczaniu przedmiotu Informatyka,

 • metod oraz podstawowych technik programowania,

 • najnowszych osiągnięć IT oraz podstaw z zakresu budowy sprzętów komputerowych oraz oprogramowań, metod nauczania oraz doboru efektywnych sposobów przekazu w ramach nauczania przedmiotu Informatyka.

Słuchacze będą mieć okazję zdobyć wiedzę z zakresu języków programowania, budowy stron internetowych, metod prowadzenia prezentacji multimedialnych, zdobędą praktykę pedagogiczną, umiejętności oraz kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program kierunku podyplomowego Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 890).

Rekrutacja

Oferta studiów na kierunku Informatyka skierowana jest do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne na studiach I lub II stopnia.

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku