Zarządzanie kapitałem ludzkim

3 950

Czas trwania: 2 semestry
Forma zajęć: RealTime online (hybrydowo)
Dla kogo: to kierunek, który dedykowany jest do osób, które pracują w dziale HR, biznes partnerów, kierowników, specjalistów kadrowych, menedżerów
Korzyści: dyplom/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Płatności: możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł

 

Brak w magazynie

Opis

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ?

Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie ma na celu podniesienie jakości i wydajności pracy.

Zadaniem osoby, która zajmuje się zarządzaniem kapitałem ludzkim, jest przede wszystkim zbudowanie kadry, która będzie w stanie efektywnie wykonywać swoje w tym cel.

Jako absolwent kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim będziesz dbał, żeby zadania były delegowane do osób, które mają odpowiednie kompetencje, by je wykonać w najwyższej jakości.

Będziesz sprawował pieczę nad tym, kto znajduje się w kadrze wykonującej projekt, decydował o zatrudnieniu, i selekcji pracowników, a także dbał o ich rozwój.

Zarządzanie kapitałem ludzkim — dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Jesteś jednym z pracowników działów personalnych?

A może podpatrywałeś pracę kolegów i chciałbyś przenieść się do tego działu?

Chciałbyś zmienić branżę, żeby lepiej wykorzystać swoje umiejętności?

Studia na tym kierunku będą również cenne dla właścicieli firm, doradców personalnych i psychologów pracy.

Dlaczego wybrać ten kierunek?

Kapitał ludzki to sukces przedsiębiorstwa.

W zgodzie z tą wizją przedsiębiorcy chętnie zatrudniają osoby, które potrafią efektywnie zarządzać pracą działu.

Zdobędziesz umiejętności pożądane na rynku pracy t.j. umiejętne dobieranie pracowników do kadry, delegowanie adekwatnych zadań, monitorowanie i ewaluowanie pracy oraz skuteczne motywowanie innych.

Wybór studiów podyplomowych z zarządzania kapitałem ludzkim to szansa na przebranżowienie lub osiągniecie awansu zawodowego w firmach, w których doceniany jest talent człowieka.

Potencjalne miejsca pracy po studiach dyplomowych z zarządzania kapitałem ludzkim

Absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu branżach.

Częstym wyborem osób, które mają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim są działy personalne i kadrowe oraz firmy, które zajmują się rekrutacją lub konsultingiem.

Potencjalne zawody:

 • specjalista personalny i do ds. kontaktów
 • head hunter
 • doradca personalny
 • specjalista ds. kadrowych i motywowania
 • specjalista ds. szkoleń
 • specjalista ds. kadrowych lub wynagrodzeń

Jakie kompetencje zyskują absolwenci zarządzania kapitałem ludzkim?

Wiedza w zakresie strategii personalnej, np.:

 • W jaki sposób planuje się kadrę?
 • W jaki sposób poprowadzić rekrutację?
 • Jak zaadaptować nowego pracownika?
 • W jaki sposób opracować politykę rozwojową?
 • W jaki sposób ewaluować pracę?
 • W jaki sposób motywować pracowników?

Wiedza w zakresie administrowania procesami personalnymi, np.:

 • Jakie ą systemy informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim?
 • Jaki praktyczny wymiar ma prawo pracy?
 • Jakie są procedury administrowania sprawami personalnymi w organizacji?

Umiejętności praktyczne

Absolwent potrafi:

 • zbudować zmotywowaną kadrę, która skutecznie realizuje cele firmy, dzięki swojemu potencjałowi,
 • wspierać personel w wykonywaniu zadań, stosując metody planowania, motywowania i kontroli procesu pracy,
 • diagnozować i rozwiązywać konflikty,
 • przygotować i zrealizować szkolenia,
 • stosować politykę i strategię kapitału ludzkiego w praktyce.

 

Dla kogo?

Zarządzanie kapitałem ludzkim to studia podyplomowe uczące, jak skutecznie motywować, zarządzać i rozwiązywać problemy zasobów firmy. Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania przydadzą się w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek studiów, który sprawdzi się w przypadku osób pracujących w HR, biznes partnerów, kierowników, specjalistów kadrowych czy menedżerów. To okazja, by zdobyć istotną wiedzę, zarządzać systemem motywacyjnym i polityką personalną, która sprawdzi się także w przypadku właścicieli firm, doradców personalnych oraz psychologów pracy.

Chcesz rozpocząć karierę w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim? Studia podyplomowe w naszej uczelni otworzą Ci nową ścieżkę kariery.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania kapitałem ludzkim?

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to ogromna szansa, by zbudować znaczącą przewagę nad konkurencją. Po ukończeniu studiów podyplomowych stajesz się wykwalifikowanym specjalistą ds. m.in. rekrutacji i selekcji, organizacji i zarządzania.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Głównym celem studiów podyplomowych z Zarządzania kapitałem ludzkim jest zwiększenie kompetencji menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. W trakcie całego toku studiów podejmowane są zagadnienia takie jak geneza zachowań w grupie, zasady funkcjonowania zespołów czy znaczenie zaufania w pracy zespołowej. To podstawy prawidłowego i sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest wyszkolenie profesjonalistów w swojej dziedzinie. Stawiamy przed sobą zadanie – chcemy przekazać teoretyczną wiedzę i nauczyć naszych absolwentów posługiwania się nią w codziennej pracy. Dzięki zajęciom w naszej uczelni rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, decyzyjne oraz wiedzą, jak budować przywództwo w zespole.

Program studiów podyplomowych

Program naszych studiów odpowiada najnowszym trendom jeśli chodzi o zarządzanie zespołami pracowników. Kapitał ludzki to najważniejszy kapitał organizacji który odpowiednio pokierowany może przyczynić się do rozwoju firm, biznesu czy też społeczności.

Podczas studiowania tego kierunku weźmiesz udział w zajęciach:

 • Kierowanie zespołem, podczas których nauczyć się m.in. czym jest rola lidera w zespole, jak rozwijać kreatywność pracowników, jak prawidłowo komunikować się z podwładnymi;
 • Koncepcje zarządzania, czyli kurs stanowiący podstawę wiedzy o zarządzaniu, traktujący o outsourcingu, lean managment, benchmarkingu czy organizacji wirtualnej;
 • Strategie i procesy personalne, czyli zajęcia, które uczą m.in. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji;
 • Psychologia społeczna – wykład, w czasie którego studenci zyskują wiedzę na temat procesów zachodzących w grupach społecznych i nie tylko; –
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka, czyli przedmiot traktujący m.in. o zastosowaniu wiedzy na temat psychologii organizacji czy inżynierskich metod kreatywności;
 • Zarządzanie procesami we współczesnym przedsiębiorstwie i organizacjach;
 • Zarządzanie strategiczne.

Rekrutacja

 • Pierwszym krokiem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się przy wybranym kierunku
 • Po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zostaniesz przekierowany/a  do systemu rekrutacyjnego ClaudA w którym już samodzielnie przejdziesz proces rekrutacji  w 5 prostych krokach

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (koniecznie podpisana);
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Uzupełniasz dane w systemie, drukujesz i podpisujesz niezbędne formularze, skanujesz do systemu i zapisujesz się na studia. Uczelnia weryfikuje poprawność przesłanej dokumentacji, jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie – witamy Cię w gronie słuchaczy. Jeżeli coś wymaga poprawy/uzupełnienia otrzymasz informację zwrotną co należy poprawić. 

Zawsze też służymy Ci pomocą – zadzwoń lub napisz, jesteśmy dla Ciebie

Opłaty

Czesne za cały tok studiów wynosi 3950 zł

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat po 395 zł.

Jednorazowa opłata rekrutacyjna to 85 zł

Pamiętaj, że istnieje możliwość dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U nas masz gwarancję uruchomienia kierunku